5 Ιουλ 2024

Νεοταξικὴ χούντα: ΝΤΡΟΠΗ σας γιὰ τὴν δίωξη τοῦ Νεκτάριου Μικκιοῦ - Φυλάκισαν ἕναν εἰρηνικὸ χριστιανὸ γιὰ τὸ χουντο – Pride τῆς Θεσσαλονίκης!

Χουντικοὶ νόμοι στὶς ὑπηρεσίες τοῦ Europride - Φτάσαμε στὸν ἔσχατο καιρὸ ποὺ οἱ χριστιανοὶ διώκονται ἐπειδὴ στηρίζουν τὸ Εὐαγγέλιο! 
Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Ὅταν γράφαμε σὲ κάποιο παλιότερο ἄρθρο ὅτι ἡ προπαγάνδα τοῦ «τρίτου φύλου» ἀναπτύσσει τὴν ἴδια δυναμικὴ μὲ τὴν προπαγάνδα τοῦ Τρίτου Ράϊχ, κυριολεκτούσαμε ἀπόλυτα. Καὶ τὸ βλέπουμε στὶς μέρες μας νὰ ἐπιβεβαιώνεται. 
Ἡ θεσμικὴ περιφρούρηση τοῦ πολιτισμικοῦ βόθρου ποὺ λέγεται Europride, εἶναι πιὸ ἰσχυρὴ καὶ ἀπὸ τὸ νὰ φιλοξενούσαμε ἀρχηγὸ κράτους. Γιατί αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι ἡ ΛΟΑΤΚΙ+ ἀτζέντα. Ὁ νεοφερμένος ἀρχηγὸς τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους. Ἕνα «θεοκρατικὸ» καθεστὼς ποὺ ἦρθε νὰ καταλύσει τὴ δημοκρατία καὶ νὰ διαλύσει τὴν κοινωνία εἰς τὰ ἐξ ὧν συνετέθη. Νέα θρησκεία, τὸ εἴδωλο τῆς ἀτιμασμένης σάρκας. Νέοι νόμοι, ἡ θεσμικὴ προώθηση τῆς ἀπανθρωποποίησης τοῦ ἀνθρώπου. Κράτος ἐν κράτει. 
Καὶ οἱ διοικήσεις τῆς ἀστυνομίας λειτουργοῦν ὡς πραιτοριανοὶ τοῦ νεοταξικοῦ συστήματος. Περιχαρακώνουν τὴν καθιέρωση τῆς ἀνωμαλίας... Καταπνίγουν τὶς φωνὲς τῆς ἠθικῆς. Τραμπουκίζουν τοὺς πολῖτες ποὺ διψᾶνε νὰ πάρουν ἀέρα ἀπὸ τὰ λύματα ποὺ κατέπνιξαν τὴ Θεσσαλονίκη. Ἡ ἀστυνομία σοῦ λέει «ὄχι», θὰ μείνεις νὰ πάθεις ἀσφυξία καὶ δὲν θὰ ἀρθρώσεις καὶ «κίχ». Ὑποχρεωτικὰ θὰ βλέπουν τὰ παιδιά σου παρελάσεις κιναιδισμοῦ, ποδηλατοδρομίες γυμνιστὼν καὶ ὁποιαδήποτε ἄλλη παράτα ἀποκτήνωσης ἐπιβάλλει ὁ βλαχοδήμαρχος καὶ ἡ κυβέρνηση. 
Καὶ ποιός σοῦ εἶπε ὅτι ἔχουμε δημοκρατία; Ἀπαγορεύεται νὰ διαμαρτυρηθεῖς κύριε. Οὔτε κἂν μακριὰ ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ γίνεται τὸ Pride, σὲ περίκλειστο χῶρο, στὸ προαύλιο μιᾶς Ἐκκλησίας. Ὁ ΛΟΑΤΚΙ+ καρναβαλιστὴς μπορεῖ νὰ βλασφημεῖ δημόσια τὴν Παναγία βάζοντας «παρδαλὸ» φωτοστέφανο σὲ εἰκόνα της, ἀλλὰ ὁ χριστιανὸς δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ ἐπικαλεστεῖ τὸν νόμο περὶ προσβολῆς συμβόλων, οὔτε κἂν νὰ ὑπερασπιστεῖ τὴν πίστη του, στὴν ὁποία ἀσελγοῦν οἱ ὀρδές των παραφιλικῶν. 

Ἡ περιχαράκωση ποὺ παρέχει ἡ Πολιτεία στὸ χουντο- Pride ἔδειξε σὲ τί ποιότητα «δημοκρατίας» ζοῦμε. Τὸ σύνταγμα ἔχει καταλυθεῖ. Τὸ ἀναφαίρετο δικαίωμα τοῦ συνέρχεσθαι, ἔχει ποδοπατηθεῖ ἀπὸ τὴν LGBTQ – Μητσοτάκης ΑΕ. 

Τὰ γράφαμε ἐδῶ ἀπὸ τὸ 2020, ὅτι τὸ νεοχουντικὸ νομοσχέδιο Μητσοτάκη – Χρυσοχοΐδη ποὺ θεσπίστηκε γιὰ ἀπαγόρευση συναθροίσεων (ἀντιγραφὴ τοῦ Νομοθετικοῦ Διατάγματος 794/1971 τὸ ὁποῖο θεσπίστηκε ἐπὶ 7ετίας), δὲν θὰ ἔμενε μόνο στὰ τῆς πανδημίας. Θὰ γινόταν ἐργαλεῖο ἐλέγχου γιὰ τὴν ἀτζέντα ποὺ θὰ ἐπιβαλλόταν μετέπειτα. Λίγοι εἶχαν ἀντιδράσει τότε, καὶ σήμερα τὰ λουζόμαστε. 

Συγκεκριμένα γράφαμε ὅτι ἂν οἱ κυβερνῶντες προδίδουν συστηματικὰ τὴν ἐντολὴ τῆς λαϊκῆς ψήφου, «θὰ σοῦ μείνει μόνο ἕνας δρόμος. Ἡ διαδήλωση. Ἡ εἰρηνικὴ δημόσια διαμαρτυρία. 

Θὰ σοῦ μείνει ὅμως; 
Θὰ κατέβεις στοὺς δρόμους νὰ διαμαρτυρηθεῖς; 
Πώς; Ποῦ; 
Θὰ σοῦ παραχωρήσει ἄδεια ἡ (ἐλεγχόμενη ἀπὸ τὴν κυβέρνηση) ἀστυνομία; 
Θὰ σοῦ ἐπιτρέψει ὁ Δήμαρχος νὰ διαδηλώσεις ἐκεῖ ποὺ θέλεις; 
Θὰ διακινδυνεύσεις νὰ βρεθεῖς ἀντιμέτωπος μὲ ποινὴ φυλάκισης;» 

Ἡ δίωξη τοῦ Νεκτάριου Μικκιοῦ 
Ἐὰν ἡ παράσταση διαμαρτυρίας δὲν κοστίζει στὸ σύστημα, καὶ 100.000 κόσμος νὰ μαζευτεῖ δὲν θὰ τὴν πειράξουν. Ἐὰν ἡ παράσταση διαμαρτυρίας κοστίζει στὸ σύστημα, καὶ 10 ἄνθρωποι νὰ μαζευτοῦν, θὰ τοὺς πάρουν φαλάγγι οἱ πραιτοριανοί. Αὐτὸ ἔγινε μὲ τὸν χριστιανὸ οἰκογενειάρχη, Νεκτάριο Μικκιό. Τὸ μόνο ποὺ ἤθελε ἦταν νὰ διαμαρτυρηθεῖ εἰρηνικὰ γιὰ τὰ αἴσχη τοῦ Pride σὲ ἕναν ἀπομονωμένο χῶρο καὶ τὸ μητσοτακικὸ κράτος τὸν ἀντιμετώπισε σὰν τρομοκράτη. Κάλεσε τὸν κόσμο νὰ συγκεντρωθεῖ στὸ προαύλιο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἁγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης καὶ οἱ τραμποῦκοι ἀστυνομικοὶ μπούκαραν στὸ σπίτι του (!), τὸν συνέλαβαν καὶ τὸν κρατοῦσαν δέσμιο γιὰ 4 μέρες μέχρι νὰ δικαστεῖ! Φυσικὰ τὸ δικαιωματιστικὸ ταλιμπανιστὰν τῶν ΜΜΕ δὲν ἔγραψε τὸ παραμικρὸ γι’ αὐτὴ τὴ χουντικὴ δίωξη. 

Πρὸς τιμὴν τῆς ΝΙΚΗΣ, ὁ Δημήτρης Νατσιὸς ἔσπευσε ἄμεσα νὰ συμπαρασταθεῖ στὸν Νεκτάριο Μικκιὸ καὶ πῆγε μαζὶ μὲ τὸν βουλευτὴ Νῖκο Παπαδόπουλο στὸ Α’ Μονομελὲς Πλημμελειοδικεῖο γιὰ νὰ διαμαρτυρηθεῖ γιὰ τὴν ἄδικη δίωξη αὐτοῦ τοῦ ἀγωνιστῆ. Ὁ Νεκτάριος ἀφέθηκε ἐλεύθερος μετὰ τὴν ἀναβολὴ τῆς ὑπόθεσης, κάτι ποὺ σημαίνει ὅτι ὁ γολγοθᾶς του θὰ συνεχιστεῖ. Ἔ, δὲν εἶναι δὰ καί... Λύτρας ὁ Μικκιός, νὰ μαυρίζει στὸ ξύλο τὴ γυναῖκα του, νὰ λέει ἕνα προφορικὸ συγγνώμη στὸν Ἀνακριτὴ καὶ νὰ φεύγει κύριος (μέχρι νὰ ξεσπάσει ἡ πανελλήνια ὀργὴ ποὺ τὸν ὁδήγησε τελικὰ στὰ κάγκελα). Ἀλίμονο! Ὁ Μικκιὸς ἔπρεπε νὰ κάτσει 4 μέρες φυλακισμένος ἐξ ἀρχῆς (!) γιατί ἔκανε τό... ἔγκλημα νὰ ἐκφέρει χριστιανικὴ ἄποψη! 

Ζοῦμε τὴ συνέχεια τῆς ὑγειονομικῆς χούντας στὴ διετία 2020 – 2022. Τότε εἴχαμε διώξεις ἱερέων καὶ χριστιανῶν γιὰ μετάδοση Θείας Κοινωνίας, λειτουργεῖες, περιφορὲς ἐπιταφίων καὶ λιτανεῖες. Τώρα ἔχουμε καὶ διώξεις γιὰ μιὰ ἁπλὴ συνάθροιση διαμαρτυρίας. Χωρὶς νὰ ὑπάρχει καμία παρακίνηση σὲ βία. 

Κι ὅμως ὁ κ. Μικκιὸς κατηγορήθηκε «γιὰ διέγερση σὲ ἀνυπακοὴ μὲ ρατσιστικὰ χαρακτηριστικά»! Σοβαρά, δὲν ντρέπονται τὰ κρατικὰ ὄργανα νὰ στήνουν τέτοιες χυδαῖες κατηγορίες; Δηλαδὴ ὅποιος ἐπικαλεῖται τὸ Εὐαγγέλιο γιὰ νὰ θίξει μιὰ ἁμαρτία, εἶναι «ἀνυπάκουος μὲ ρατσιστικὰ χαρακτηριστικά»; Ἀπαγορεύεται πλέον νὰ ἀναφερόμαστε στὸ Εὐαγγέλιο ἐπειδὴ ἀποδομεῖ τὸ νεοταξικὸ σύστημα τους; Καὶ μιλᾶμε γιὰ τὸ ἴδιο Εὐαγγέλιο ποὺ ὁρκίζονται αὐτοὶ ποὺ μᾶς κυβερνοῦν; Δηλαδὴ ὁ ὅρκος στὸ Εὐαγγέλιο εἶναι ἱερός, ἀλλὰ αὐτὰ ποὺ γράφει μέσα εἶναι «ρατσιστικά»; Τί σαπίλα εἶναι αὐτὴ ποὺ ἔχει μπολιαστεῖ στὰ μυαλά τους; 

Μὲ μιὰ χαρακτηριστικὴ φωτογραφία ἀπὸ τὸ χουντο – Pride, φάνηκε ποιούς ὑπηρετοῦν οἱ λειτουργοὶ τῆς δικαιοσύνης καὶ τῆς ἀστυνομίας. Ὁ Πρέσβης τῶν ΗΠΑ Γιῶργος Τσούνης, ὁ – παντρεμένος μὲ ἄντρα – διευθυντὴς τοῦ Οἰκονομικοῦ Γραφείου τοῦ Μητσοτάκη, Ἀλέξης Πατέλης, καὶ ὁ CO τῆς Pfizer Ἄλμπερτ Μπουρλᾶ, καμαρώνουν δίπλα – δίπλα τὴ γιορτὴ τῆς ἀποκτήνωσης. Τρία κεφάλια τοῦ «Θηρίου» τῆς Νέας Τάξης: ὁ ἀμερικανικὸς Ἰμπεριαλισμός, ἡ «θρησκεία» του Λοατκισμου καὶ ἡ αὐτοκρατορία τῶν big pharma. Συνεργατικὰ καὶ τὰ 3 αὐτὰ μέρη συμπληρώνουν τὸν εὐρωατλαντικὸ ὁδοστρωτῆρα τῆς παγκόσμιας δικτατορίας ποὺ ὁδεύει καταπάνω μας. 
Αὐτὰ τὰ συμφέροντα προστατεύει ἡ ἀστυνομία καὶ ἡ δικαιοσύνη. Καὶ μετὰ ἀκοῦμε κάτι γραφικοὺς σὰν τὸν Καπουντζίδη καὶ τὸν Σεργουλόπουλο νὰ λένε ὅτι τὸ Pride... σπάει τὰ στερεότυπα τοῦ συστήματος. Τόσο συστημικὴ καὶ καπιταλιστικὴ μπόχα δὲν θὰ βρεις συγκεντρωμένη οὔτε σὲ διάσκεψη κορυφῆς τῆς G7. 

Ἡ ἐξοργιστικὴ δίωξη τοῦ Νεκτάριου Μικκιοῦ θὰ πρέπει νὰ σημάνει συναγερμὸ γιὰ ὅλους ὅσους ἀντιδροῦν στὴν ἐπέλαση τῆς νεοταξικῆς ἀτζέντας. Ὁ ρὸζ ἀπολυταρχισμὸς πετάει καὶ τὰ τελευταῖα προσωπεῖα καὶ δείχνει τὰ δόντια του. Πολὺ στενάχωρο ποὺ οἱ Ἱεράρχες τῆς Μακεδονίας δὲν ἔχουν βγεῖ μπροστὰ νὰ καταδικάσουν αὐτὴ τὴ δίωξη, ἀλλὰ καὶ συνολικὰ τὸ ἔρεβος ποὺ σκεπάζει γιὰ 9 μέρες τὴ Θεσσαλονίκη. Γιατί νὰ μένει ἀκέφαλο τὸ ποίμνιο μπροστὰ σὲ τέτοια ἐπίθεση; Αὐτὴ ἡ ἐκκωφαντικὴ σιωπὴ εἶναι σημεῖο τῶν καιρῶν. Ἀντὶ ὁ Ποιμένας νὰ διώχνει τοὺς λύκους, κρύβεται πίσω ἀπὸ τὴ ράβδο του, καὶ ἀναγκάζονται νὰ βγαίνουν μπροστά τα λογικὰ πρόβατα γιὰ νὰ ἐμποδίσουν τὴ σφαγή! Λὲς καὶ αὐτὴ ἡ χούντα θὰ μείνει νὰ στοχοποιεῖ μόνο λαϊκούς! Λὲς καὶ αὔριο δὲν θὰ στοχοποιήσει ἱερεῖς καὶ ἔπειτα ἀρχιερεῖς! Σεβασμιώτατοι μιλῆστε γιὰ νὰ μὴν ἀναγκαστεῖ νὰ «μιλήσει» ὁ Ἅγιος Δημήτριος! Χανόμαστε! Ὅλοι μαζὶ πέφτουμε – ὅλοι μαζὶ σηκωνόμαστε! 

Δημήτριος Νατσιός: «Σιδηροδέσμια ἡ Ἑλλάδα, θὰ ἀποτινάξουμε τὰ δεσμά της»

3 σχόλια:

  1. ΘΑ ΠΑΝΕ ΑΥΤΟΙ ΦΑΝΤΑΡΟΙ;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ευχαριστούμε τον Ελευθέριο Ανδρώνη για την αποκάλυψη του απαίσιου προσώπου της Νέας Τάξης Πραγμάτων.

    Ελληνας Ορθ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.