14 Ιουν 2024

Στηρίζουμε τὶς ὑγιεῖς ἀντιδράσεις ἀπέναντι στὸ Europride τῆς Θεσσαλονίκης

ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Θέσπιδος 11 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ. 210 8025211 estiapm@gmail.com
Ἡ Θεσσαλονίκη, θὰ φιλοξενήσει τὴν πανευρωπαϊκὴ διοργάνωση ΛΟΑΤΚΙ Europride ἀπὸ 21 ἕως 29 Ἰουνίου, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Δήμου Θεσσαλονίκης καὶ μὲ χορηγοὺς τὴ ΧΑΝΘ (Χριστιανικὴ Ἀδελφότης Νέων Θεσσαλονίκης), τὴν ActionAid, τὸ γαλλικὸ προξενεῖο τῆς Θεσσαλονίκης κ.λπ.
Παράλληλα, θὰ λάβει χώρα καὶ στὴν Ἀθήνα στὶς 15 Ἰουνίου τὸ καθιερωμένο Athens Pride ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Δήμου Ἀθηναίων καὶ μὲ χορηγοὺς τὴ Vodafone, τὴ Google, τὴ Heineken, τὰ Lidl, τὴν ὑποστήριξη τοῦ Ἐθνικοῦ Θεάτρου, τοῦ ἱδρύματος Σταῦρος Νιάρχος, τῆς Aegean κ.λπ.
Τὸ ΛΟΑΤΚΙ κίνημα δὲν ἀρκεῖται στὸ ὅτι ἔχουν ὑλοποιηθεῖ νομοθετικὰ ὅλες οἱ παραφυσικὲς ἀπαιτήσεις του, ἀλλὰ ἐπιμένει νὰ στοχοποιεῖ τὴν κανονικότητα, μέσῳ τῆς χυδαιότητας καὶ τῆς πρόκλησης. Μὲ φασιστικὸ τρόπο ἐπιβάλλει... τὴν ἀτζέντα του, μὲ τὴ δύναμη τῆς ἐξουσίας, τῆς προπαγάνδας καὶ τοῦ χρήματος. Στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς ἐπιβολῆς, ἀναγκάζονται οἱ οἰκογενειάρχες τῆς ἁγιοτόκου Θεσσαλονίκης καὶ τὰ παιδιά τους, νὰ παραμένουν κλεισμένοι στὰ σπίτια τους γιὰ ἐννέα ἡμέρες, προκειμένου νὰ μὴν ἀντικρύσουν σοδομιτικὰ θεάματα ποὺ προσβάλλουν κατάφωρα τὴ δημοσία αἰδῶ καὶ τὰ χρηστὰ ἤθη.

Ὅμως, ὑπάρχουν καὶ πολῖτες ποὺ ἀντιδροῦν καὶ διοργανώνουν εἰρηνικὲς συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, τὶς ὁποῖες ἐπικροτοῦμε καὶ στηρίζουμε, ἐφόσον κινοῦνται στὰ πλαίσια τῆς εὐπρέπειας καὶ νομιμότητας. Ἡ χρησιμότητα αὐτῶν τῶν κινητοποιήσεων ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὴν ἐνόχληση ποὺ προκαλοῦν στὶς σκοτεινὲς δυνάμεις ποὺ διοργανώνουν καὶ στηρίζουν τὰ pride, κυρίως στὰ μονοφωνικὰ ΜΜΕ.

Ἀκόμα καὶ ἂν οἱ ἐκδηλώσεις αὐτὲς δὲν ἔχουν τὴν ἀριθμητικὴ συμμετοχὴ ποὺ θὰ ἔπρεπε, δείχνουν στὸν Οὐρανὸ καὶ στὴ γῆ, ὅτι ὑπάρχουν ἀκόμα ἄνθρωποι ποὺ δὲν προσκύνησαν τὸν Βάαλ τῆς ἀνηθικότητας, ποὺ δὲν χώνεψαν τὴ διαστροφὴ καὶ ἀγωνίζονται γιὰ τὰ παιδιά τους. Αὐτὲς οἱ κοινωνικὲς ἀντιδράσεις, ὅταν γίνονται χωρὶς αἰσθήματα αὐτοδικαίωσης καὶ κατάκρισης ὅσων δὲν συμμετέχουν, δίνουν πνευματικὸ κέρδος στοὺς συμμετέχοντες.

Μαθαίνοντας γιὰ τὶς ὑγιεῖς ἀντιδράσεις κατὰ τῶν σοδομιτικῶν παρελάσεων σὲ ἄλλες ὀρθόδοξες χῶρες, αἰσθανόμαστε τὴν ἀνάγκη νὰ κάνουμε αὐτοκριτικὴ γιὰ τὴν ἀδράνειά μας ἡ ὁποία συνέβαλε στὸ νὰ φθάσει ἡ πατρίδα μας σὲ αὐτὸ τὸ κατάντημα. Παρ' ὅτι οἱ περισσότεροι Ἕλληνες διαφωνοῦμε μὲ τὶς παρελάσεις ὑπερηφανείας, γίναμε οἱ ἴδιοι φορεῖς ὑπερηφανείας καὶ ἐγωισμοῦ, ποὺ μᾶς ἀπέτρεπαν ἀπὸ τὸν ταπεινὸ ἀγῶνα ἀπέναντι στὴ διαφθορὰ τῆς ἑλληνικῆς νεολαίας.

Ὅμως, ἡ πόρτα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ δὲν κλείνει ποτέ. Καὶ τὴν ὕστατη στιγμὴ μποροῦμε καὶ ὀφείλουμε νὰ ἀντιδράσουμε κοινωνικὰ μὲ κάθε νόμιμο τρόπο καὶ νὰ μὴ φανοῦμε πάλι ἐλλιπεῖς.

Τὸ σκοτάδι δὲν μπορεῖ νὰ ἐπικρατήσει ὅσο ὑπάρχει καὶ ἕνα μικρὸ κερὶ ἀναμμένο. Ἂς ἀπαντήσουμε στὸ σκοτάδι μὲ φῶς, μὲ τὴν ἐπιμονὴ στὴν ὑποστήριξη τῆς ἀλήθειας, γιὰ νὰ μὴν ἐπικρατήσει ἡ συσκότιση καὶ ἡ διαστροφὴ τῶν ἐννοιῶν. Ἀλλὰ καὶ σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο ὁ καθένας θὰ πρέπει νὰ ἀναλάβει τὶς εὐθύνες του. Δὲν ὑπάρχει πολυτέλεια γιὰ ἄλλες ὑποχωρήσεις. Δὲν ὑπάρχουν περιθώρια γιὰ παραμέληση ἢ διάλυση τῶν φυσιολογικῶν οἰκογενειῶν, οἱ ὁποῖες παραμένουν ἀνάχωμα στὴν ἐπέλαση τοῦ σοδομισμοῦ. Ἂς ἀσχοληθοῦμε σοβαρὰ μὲ τὴν ἐνίσχυση καὶ διαφύλαξη τῆς κανονικῆς οἰκογένειας, ἀρχίζοντας ὁ καθένας ἀπὸ τὴ δική του, πρὶν νὰ εἶναι πλέον ἀργά, δημογραφικὰ καὶ ἠθικά. Ἡ ἐνίσχυση τῆς πραγματικῆς οἰκογένειας θὰ διαλύσει τὸ σκοτάδι των παραφυσικῶν ἑνώσεων καὶ θὰ ἐμπνεύσει τοὺς νέους νὰ στραφοῦν στὸ εὐλογημένο καταφύγιο τῆς οἰκογένειας, γιὰ νὰ ἀντέξουν μὲ ἑνότητα, ἀλληλοενίσχυση καὶ κυρίως μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ὅλα ὅσα ἄσχημα συμβαίνουν.

Μαζὶ μὲ τὶς ἐπαινετὲς κοινωνικὲς ἀντιδράσεις, προτείνουμε νὰ γίνεται καθημερινή, ἔστω σύντομη ἀτομικὴ προσευχή, γιὰ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ παρασύρθηκαν ἀπὸ τὴ ΛΟΑΤΚΙ προπαγάνδα καὶ γιὰ τοὺς συγγενεῖς τους, ποὺ ὑποφέρουν βλέποντας τὰ ἀγαπημένα τους πρόσωπα νὰ βιώνουν τὴν αὐτοκαταστροφή. Ἡ προσευχὴ μὲ αὐτομεμψία γιὰ τὶς εὐθύνες μας, καὶ μὲ πόνο γιὰ τὴ δυστυχία αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, εἶναι ὅ,τι καλύτερο μποροῦμε νὰ τοὺς προσφέρουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.