1 Ιουν 2024

Ἡ Νίκη Κεραμέως στὴν συνεδρίαση τῆς Λέσχης Bilderberg στὴν Μαδρίτη! Ποιός ὁ σκοτεινὸς ρόλος καὶ ἡ σχέση τῆς λέσχης μὲ τὴν μασωνία;

Στὶς σκοτεινὲς λέσχες, πού εἶναι μὴ δημοκρατικὰ φόρα ἀλλὰ καὶ μὴ ἐκλεγμένα ἀπὸ τοὺς λαούς, συμμετέχουν πολλοὶ ἐπιφανεῖς ποὺ ἀποφασίζουν σὲ κλειστὲς συζητήσεις γιὰ πολλὰ καὶ κρίσιμα ζητήματα. Ἔτσι, ὑποσκάπτουν τὴν δημοκρατικὴ λήψη ἀποφάσεων ἀπὸ τὶς πολιτικὰ ὑπεύθυνες κυβερνήσεις! 
Παραθέτουμε ἕνα σπουδαῖο κείμενο τοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ στὸ ὁποῖο ἀναφέρεται στὸν σκοτεινὸ ρόλο ποὺ ἐπιτελεῖ ἡ συγκεκριμένη λέσχη!

Στὴν Μαδρίτη γιορτάζει τὰ 70 χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυσή της ἡ περίφημη Λέσχη Bilderberg. Ἡ συνάντηση πραγματοποιεῖται μὲ μεγάλη μυστικότητα στὸ ξενοδοχεῖο Mirasierra τῆς ἱσπανικῆς πρωτεύουσας καὶ θὰ διαρκέσει ὡς τὴν Κυριακή. 
Σύμφωνα μὲ πληροφορίες τοῦ ἱσπανικοῦ Τύπου στὴ συνεδρίαση μετέχουν... 130 προσωπικότητες- ἐπιχειρηματίες, τραπεζῖτες, πολιτικοὶ καὶ ἀκαδημαϊκοί. Ἀπὸ ἑλληνικῆς πλευρᾶς φέρεται νὰ μετέχει ἡ ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν Νίκη Κεραμέως, σύμφωνα πάντα μὲ τὸν ἱσπανικὸ Τύπο. «Οἱ ἰθύνοντες τῆς Λέσχης ἐπέλεξαν τὸ ξενοδοχεῖο Eurostars Suites Mirasierra ἔτσι ὥστε οἱ παγκόσμιοι μεγιστᾶνες, ἐπιχειρηματίες καὶ τραπεζῖτες, νὰ μποροῦν νὰ συναντηθοῦν μὲ τὶς πιὸ σημαντικὲς πολιτικὲς προσωπικότητες στὴν παγκόσμια σκηνὴ καὶ νὰ συμφωνήσουν σὲ κοινὲς στρατηγικὲς γιὰ αὐτὲς ποὺ θεωροῦν ὅτι εἶναι οἱ κύριες προκλήσεις ποὺ πρέπει νὰ μοιραστοῦν σήμερα», τονίζουν πηγὲς στὴ Μαδρίτη. 

«Περισσότεροι ἀπὸ 30 πράκτορες ἔχουν ἀποκλείσει τὸ ξενοδοχεῖο καὶ τὴν γύρω περιοχή , ἀλλὰ τὸ πιὸ ἐκπληκτικὸ εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν θάμνων ποὺ τοποθετήθηκαν στὴν εἴσοδο, ἔτσι ὥστε νὰ μὴν φαίνεται τίποτα ἀπὸ αὐτὸ ποὺ συμβαίνει μέσα», γράφει ἡ ἐφημερίδα LA GACETA. 

Στὴν πανηγυρικὴ συνεδρίαση γιὰ τὰ 70 χρόνια τῆς Λέσχης Bilderberg θὰ ἐξεταστοῦν προτάσεις γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ζητημάτων ὅπως ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ ἀλλὰ καὶ ἡ ἄνοδος τῆς ἄκρας δεξιᾶς, ἐν ὄψει τῶν ἐπικείμενων ἐκλογῶν γιὰ τὸ νέο Εὐρωπαϊκὸ Κοινοβούλιο, προσθέτουν οἱ ἴδιες πηγές. «Αὐτὴ ἡ συνάντηση, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴ μυστικότητα γύρω ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τῶν παρεμβάσεων, οἱ συμμετέχοντες θὰ συζητήσουν ἐπίσης τὴν ἐξέλιξη καὶ τὶς προκλήσεις ποὺ θέτει ἡ ἀσταμάτητη ἀπογείωση τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης, τὶς πολεμικὲς συγκρούσεις. ποὺ μαστίζουν τὴ Μέση Ἀνατολὴ καὶ τὴν Οὐκρανία καὶ τὶς οἰκονομικὲς προκλήσεις ποὺ ἀντιμετωπίζουν ἡ Εὐρώπη καὶ οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες», προσθέτουν. 

Ἡ ἐπιχειρηματικὴ ἐκπροσώπηση 
Ἡ Λέσχη Bilderberg ἱδρύθηκε τὸ 1954 καὶ ἡ ἕδρα της εἶναι στὴν πόλη Λέϊντεν τῆς Ὁλλανδίας. Οἱ συμμετέχοντες συναντιοῦνται κάθε χρόνο σὲ ἕνα πολυτελὲς συγκρότημα σὲ διαφορετικὴ χώρα, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ εἶναι σὲ τρεῖς περιοχές: Εὐρώπη, Δυτικὴ Ἀσία ἢ Βόρεια Ἀμερική. Στὴ φετινὴ συνεδρίαση μετέχουν ἐκπρόσωποι στὸ ὑψηλότερο ἐπίπεδο, τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ, οἰκονομικοῦ, πολιτικοῦ καὶ ἀκαδημαϊκοῦ κόσμου τῆς Εὐρώπης καὶ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν. 

Μάλιστα, ξεχωρίζει ἡ συμμετοχὴ CEOs, ἱδρυτῶν καὶ προέδρων δεκάδων μεγάλων ἐπιχειρηματικῶν ὁμίλων καὶ ἐπενδυτικῶν κεφαλαίων σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο ὅπως οἱ Μουσάφα Σουλειμὰν (Microsoft IA), Μάρεϊ Ἀχινκλος (BP), Ἄλμπερτ Μπουρλᾶ (Pfizer), Τζέην Φρεῖζερ (Citigroup), Στείσι Ἀμπρὰμς (Sage), Ρότζερ Ἀλτμαν (Evercore), Κὸλμ Κέλεχερ (UBS), Κάσια Κιέλι (Warner Bros), Μαὶκλ Ὁ’ Λίρι (Raynair),Πατρίκ Πουαγιανὲ (TotalEnergies), Γουὰλ Σάουαν (Shell) καὶ Μάρκο Ἀλβέρα (zhero.net 

Ἀπὸ τὴν Ἱσπανία, θὰ μετάσχουν 10 προσωπικότητες μεταξὺ τῶν ὁποίων, ὁ Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν, Χοσὲ Μανουὲλ Ἀλμπάρες , ὁ διοικητὴς τῆς Κεντρικῆς Τράπεζας, Πάμπλο Χερνάντες ντὲ Κός, ἡ πρόεδρος τῆς Banco Santander, Ἀνὰ Μποτίν 

Παρὼν καὶ ὁ πολιτικὸς κόσμος 
Στὴ συνεδρίαση μετέχουν ἐκπρόσωποι τοῦ πολιτικοῦ κόσμου ἀπὸ διάφορες εὐρωπαϊκὲς χῶρες – ποὺ μαζὶ ἀντιπροσωπεύουν περίπου τὰ δύο τρίτα τῶν συμμετεχόντων. Παρευρίσκεται ὁ Φινλανδὸς πρόεδρος, Ἀλεξάντερ Στοῦμπο, ὁ Χοσὲ Μανουὲλ Μπαρόζο, πρώην πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς καὶ πρώην πρωθυπουργὸς τῆς Πορτογαλίας (σήμερα πρόεδρος τῆς Goldman Sachs International), ἡ πρωθυπουργὸς τῆς Ἐσθονίας, Κάγια Κάλλας, ὁ πρώην πρωθυπουργὸς τῆς Ἰταλίας Μάριο Μόντι καὶ ὁ ἀπερχόμενος πρωθυπουργὸς τῆς Ὁλλανδίας καὶ ὑποψήφιος ΓΓ τοῦ ΝΑΤΟ, Μαρκ Ροῦτε, ὁ Γερμανὸς Ὑπουργὸς Δικαιοσύνης Μάρκο Μπούσμαν καὶ ὁ Τοῦρκος ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν Μεχμὲτ Σιμσέκ. 

Ἔχει προγραμματιστεῖ ἐπίσης συμμετοχὴ τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ ΝΑΤΟ Γὲνς Στόλτενμπεργκ, τῆς Νάντια Καλβίνο, προέδρου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Τράπεζας Ἐπενδύσεων, τοῦ Πασκὰλ Ντόναχιου, προέδρου τοῦ Eurogroup καὶ τοῦ προέδρου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου, Σὰρλ Μισέλ. Προερχόμενοι ἀπὸ τὴ Βόρεια Ἀμερικὴ εἶναι ὁ διοικητὴς τῶν ἀμερικανικῶν δυνάμεων στὴν Εὐρώπη, στρατηγὸς Κρίστοφερ Καβόλι, ὁ Διευθυντὴς Τεχνολογίας καὶ Ἐθνικῆς Ἀσφάλειας τῶν ΗΠΑ, Ταροὺν Σάμπρα, ὁ Καναδὸς Ὑπουργὸσ Καινοτομίας,Φρανσουά Φιλὶπ Σαμπέϊν καὶ ἡ διευθύντρια τῆς Ὑπηρεσίας Κυβερνοασφάλειας καὶ Ἀσφάλειας Ὑποδομῶν, Τζὶν Ἰστερλι. 

Παρευρίσκονται ἐπίσης ὁ Ἀλεξάντερ Γκάμπουεφ, διευθυντὴς τοῦ Προγράμματος Ρωσίας καὶ Ἀσίας-Ειρηνικού στὸ Carnegie Moscow Center, ὁ συντονιστὴς τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὴν Ἀνθρωπιστικὴ καὶ Ἀνασυγκρότηση γιὰ τὴ Γάζα, Ζίγκριντ Κάααγκ καὶ ὁ Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Οὐκρανίας, Ντμίτρι Κουλέμπα. 

Τί εἶναι ἡ συνάντηση Bilderberg 
Σύμφωνα μὲ τὴν ἱστορικὴ καταγραφὴ τοῦ φόρουμ, ἡ πρώτη συνάντηση ἔγινε στὶς 29 Μαΐου 1954 καὶ προτάθηκε ἀπὸ τὸν ἐξόριστο Πολωνὸ πολιτικὸ σύμβουλο Τζότζεφ Ρέτινγκερ. 

Ἀνησυχῶντας γιὰ τὸν ἀντιαμερικανισμὸ ποὺ προκαλοῦσε τὸ Σχέδιο Μάρσαλ στὴν Εὐρώπη, ἀποφάσισε νὰ συγκεντρώσει Εὐρωπαίους καὶ Βορειοαμερικανοὺς ἡγέτες γιὰ νὰ προωθήσει τὴν κατανόηση μεταξύ τους. 

Μεταξὺ τῶν καλεσμένων τότε ἦταν ὁ Ὁλλανδὸς πρίγκιπας Μπέρναρντ, ὁ ὁποῖος ἀποφάσισε νὰ προωθήσει τὴν ἰδέα καὶ ὁ Ντέϊβιντ Ροκφέλερ, ὁ ὁποῖος χρηματοδότησε τὴ συνάντηση. Ἡ ἰδέα ἦταν ὅτι οἱ καλεσμένοι θὰ ἦταν δύο ἀπὸ κάθε χώρα-ἐνας συντηρητικὸς καὶ ὁ ἄλλος προοδευτικός. 

Ἡ Λέσχη Bilderberg εἶναι ἀπὸ τότε ἕνα φόρουμ γιὰ ἀνεπίσημες συζητήσεις γιὰ μεγάλα ζητήματα, σύμφωνα μὲ τὴν ὀργάνωση, ἡ ὁποία διατηρεῖ τὸν κανόνα ὅτι οἱ συναντήσεις διεξάγονται σύμφωνα μὲ τὸν Κανόνα τοῦ Chatham House, ὁ ὁποῖος ὁρίζει ὅτι ὅσοι συμμετέχουν εἶναι ἐλεύθεροι νὰ χρησιμοποιοῦν τὶς πληροφορίες ποὺ λαμβάνουν, ἀλλὰ ἡ ταυτότητα τοῦ ὁμιλητῆ ἢ ὁποιουδήποτε ἄλλου συμμετέχοντος, δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκαλυφθεῖ. 
Ἐπιπλέον, δὲν ὑπάρχει ἀναλυτικὴ ἀτζέντα, δὲν προτείνονται ψηφίσματα, δὲν ἐκδίδονται δηλώσεις πολιτικῆς καὶ προφανῶς δὲν διευκολύνεται ἡ δημοσιογραφικὴ κάλυψη. 

H Νίκη Κεραμέως Τομεάρχης Παιδείας τῆς ΝΔ στὴ φετινὴ Bilderberg!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.