3 Απρ 2024

ΝΤΡΟΠΗ: Τὸ ὑπουργεῖο (καταστροφῆς τῆς) Οἰκογένειας προειδοποιεῖ – «Ἡ μητρότητα βλάπτει σοβαρὰ τὴν καριέρα τῶν γυναικῶν»!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Σὲ μιὰ χώρα ποὺ πεθαίνει δημογραφικά, ἡ ΓΓ τοῦ ὑπουργείου Οἰκογένειας, Ζέφη Δημαδάμα, ἀποτρέπει τὶς γυναῖκες ἀπ' το νὰ κάνουν παιδιά! 
Ἕνα ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικὰ «ταλέντα» τοῦ πρωθυπουργοῦ στὴν ἕως τώρα κυβερνητικὴ πορεία του εἶναι τὸ ἑξῆς: νὰ τοποθετεί τα πιὸ ἀκατάλληλα ἄτομα στὶς πιὸ ὑπεύθυνες θέσεις. Φυσικὰ ἐκεῖνοι ποὺ εἶναι ἀκατάλληλοι γιὰ τὸ καλὸ τῆς πατρίδας, εἶναι καταλληλότατοι γιὰ τὴν καταστροφικὴ ἀτζέντα τοῦ πρωθυπουργοῦ. 

Στὸν καιρό μας, νούμερο ἕνα ἐθνικὸ πρόβλημα ἀποτελεῖ χωρὶς ἀμφιβολία τὸ δημογραφικό. Στὴν προεκλογικὴ περίοδο τοῦ περασμένου Ἰουνίου, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης σὲ... μιὰ προσπάθεια νὰ περιορίσει τὴν πολιτικὴ «αἱμορραγία» ἐξ δεξιῶν, ἀνακοίνωσε τὴ δημιουργία τοῦ «ὑπουργείου Οἰκογένειας». Σὲ σχετικό μας ἄρθρο τότε, εἴχαμε προβλέψει ὅτι ὁ πραγματικὸς σκοπὸς αὐτοῦ τοῦ ὑπουργείου ἦταν – ὄχι νὰ στηρίξει τὸν θεσμὸ τῆς οἰκογένειας – ἀλλὰ νὰ τὸν σαμποτάρει, νὰ τὸν ἀποδομήσει καὶ ἐν τέλει νὰ τὸν διαλύσει. 

Εἴχαμε γράψει ἀπὸ τότε (καὶ δυστυχῶς ἐπιβεβαιωθήκαμε ἀπόλυτα) ὅτι τὸ ὑπουργεῖο Οἰκογένειας δὲν θὰ πρόσφερε καμία λύση στὸ δημογραφικό, ἀλλὰ θὰ ἀποτελοῦσε τὸ πολιτικὸ «δόλωμα» γιὰ νὰ ἀλλάξουν ὅλες οἱ ἐπίσημες θέσεις τοῦ κράτους γιὰ τὸ τί ἐστὶ οἰκογένεια. Καὶ πὼς βασικὴ ἐπιδίωξη τῆς κυβέρνησης ἦταν νὰ θεσπιστεὶ ἡ ἐναλλακτικὴ «οἰκογένεια» μὲ ΛΟΑΤΚΙ προσανατολισμοὺς καὶ παράλληλα ἡ παραδοσιακὴ πυρηνικὴ οἰκογένεια νὰ ἐξισωθεῖ μὲ τὶς ἀφύσικες συνάψεις σχέσεων. 

Περὶ τὰ τέλη τοῦ Ἰουλίου τοῦ 2032, ὡς ΓΓ Ἰσότητας καὶ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων στὸ νεοσύστατο ὑπουργεῖο Οἰκογένειας, τοποθετήθηκε ἡ Ζέφη Δημαδάμα, ποὺ κυριολεκτικὰ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης τὴν «ἔκλεψε» ἀπὸ τὸ ΠΑΣΟΚ. Καὶ αὐτὸ διότι πρῶτα ἀνακοινώθηκε ὁ διορισμός της στὴν κυβέρνηση Μητσοτάκη ὡς ΓΓ τοῦ ὑπουργείου Οἰκογένειας, καὶ κατόπιν τὴ διέγραψε ἀπὸ μέλος τῆς Κεντρικῆς Πολιτικῆς Ἐπιτροπῆς ἡ Χαριλάου Τρικούπη! 

«Ἐμπόδιο» ἡ μητρότητα 
Τὸ γιατί ἡ κ. Δημαδάμα εἶναι ἕνας ἐντελῶς ἀκατάλληλος ἄνθρωπος σὲ μιὰ τόσο ὑπεύθυνη θέση, μᾶς τὸ ἔδειξε μὲ μιὰ ἀνάρτησή της. Δημοσιεύοντας μιὰ ἔρευνα ποὺ ὑποστήριζε ὅτι «ἡ μητρότητα βλάπτει σοβαρὰ τὴν καριέρα τῶν γυναικῶν». Καὶ φυσικὰ αὐτὴ ἡ τραγικὴ τοποθέτηση τῆς κ. Δημαδάμα δὲν ἦρθε οὐρανοκατέβατη. Οἱ ἰδέες ποὺ ἐκφράζει συνεχῶς στὴν ἕως τώρα καριέρα της, παντρεύουν ἕνα κασταστροφικὸ μεῖγμα νεοφιλελευθερισμοῦ καὶ νεοφεμινισμοῦ ποὺ ταυτίζεται πλήρως μὲ τὴ woke ἀτζέντα καὶ τὴν ἀποδόμηση τῶν παραδοσιακῶν ἀξιῶν τῆς οἰκογένειας. 

Ἑπομένως ὁ διορισμός της στὴ θέση τῆς ΓΓ στὸ ὑπουργεῖο Οἰκογένειας, κάθε ἄλλο παρὰ τυχαῖος εἶναι. Ἀφοῦ ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη σύλησε τὴ μητρότητα ἀπὸ νομικῆς πλευρᾶς μὲ τὸ νομοσχέδιο «ἰσότητας στὸν γάμο», ἡ κ. Δημαδάμα συνεχίζει τὴν ἀποδόμηση τῆς καὶ ἀπὸ ἐργασιακῆς πλευρᾶς. 

Ἀκολουθοῦν τὴν ἀκριβῶς ἀντίθετη πορεία ἀπὸ ἐκείνη ποὺ θὰ ἔφερνε λύσεις γιὰ τὴν ὑπογεννητικότητα. Ἀντὶ νὰ λένε ὅτι ἡ ὑπερεργασία βλάπτει τὴ μητρότητα, ὑποστηρίζουν τὸ ἀκριβῶς ἀνάποδο. Ἁπλὰ τὴν ἐργασιακὴ ἐκμετάλλευση τὴ «στολίζουν» μὲ τὴ λέξη καριέρα. Οὐσιαστικά – δηλαδή – καταγγέλλουν τὴ μητρότητα γιατί τοὺς στέκεται ἐμπόδιο στὶς ἐργασιακὲς γαλέρες ποὺ προωθοῦν. 

Ἡ διαστροφὴ ποὺ διακατέχει τὸ μετανεωτερικὸ κράτος, παρουσιάζει τὴ μητρότητα σὰν ἕνα ἀνεπιθύμητο ἐμπόδιο, ἕνα κοινωνικὸ «βάρος» ποὺ καθυστερεὶ τὴν ἀτμομηχανὴ τῆς «ἀνάπτυξης». Ἡ μητρότητα στὴν καλύτερη περίπτωση ἀντιμετωπίζεται σὰν κοινωνικὸ «asset» ποὺ πρέπει νὰ στριμωχτεὶ κάπου ἀνάμεσα στὰ γρανάζια τῆς βιομηχανοποιημένης ζωῆς. 

Καὶ ἡ ἀνατροφὴ τοῦ παιδιοῦ θὰ πρέπει ὅλο καὶ περισσότερο νὰ παραδίδεται στὶς «παραμάνες» τοῦ κράτους (δηλαδὴ σὲ βρεφονηπιακοὺς σταθμοὺς καὶ ὁλοήμερα σχολεῖα μιᾶς διεφθαρμένης παιδείας, σὲ προγράμματα «νταντάδων» καὶ ἀσφαλῶς στὸν μεγάλο «δάσκαλο» τῆς τηλεόρασης καὶ τῶν media), σὲ ἕναν νέου τύπου γενιτσαρισμὸ ποὺ ἑτοιμάζει τὶς γενιὲς τῆς Νέας Ἐποχῆς. 

Ἀδιαφορῶντας γιὰ τὶς ἑκατοντάδες χιλιάδες παιδάκια ποὺ δολοφονοῦνται κάθε χρόνο μὲ τὶς ἐκτρώσεις, ἡ κ. Δημαδάμα δίνει «σῆμα» γιὰ ἀκόμα περισσότερες ἀμβλώσεις, ἀκόμα περισσότερες ἀνθρωποθυσίες στὸν βωμὸ τῆς καριέρας, ἀκόμη περισσότερη ὑπογεννητικότητα καὶ «παρτακισμὸ» στὴν κοινωνία. Ἡ διαφήμιση τῆς καριέρας εἶναι τὸ κλασσικὸ ἀφήγημα τῶν ἑταιρειῶν γιὰ νὰ ἀπομυζοῦν τὶς γυναῖκες στὴν παραγωγικὴ ἡλικία τους καὶ νὰ τὶς ὁδηγοῦν στὴν ἀτεκνία ἢ τὴ «λύση» τῆς κρυοσυντήρησης ὠαρίων. 

Γενικὴ Γραμματέας καταστροφῆς τῆς οἰκογένειας 
Νὰ ἀναφέρουμε ἐνδεικτικὰ μερικὲς θέσεις ποὺ ἔχει πάρει κατὰ καιροὺς ἡ κ. Δημαδάμα, γιὰ νὰ γίνει ἀντιληπτὸ γιατί «φυτεύτηκε» ὡσὰν νεοταξικὸ ἄνθος στὸ ὑπουργεῖο Οἰκογένειας. 

Θυμόμαστε ὅτι ἡ Κατερίνα Λάσπα (ὡς Γενικὴ Γραμματέας Ἐθελοντισμοῦ τοῦ ΠΑΣΟΚ) εἶχε τὸ θάρρος νὰ χαρακτηρίσει ἀθλιότητα τὸ διάβασμα παραμυθιῶν ἀπὸ Drag Queens σὲ παιδιὰ νηπιαγωγείου καὶ δημοτικοῦ στὴ Θεσσαλονίκη, γράφοντας σὲ ἀνάρτηση της: «ὁ καθένας ἂς κάνει ὅ,τι θέλει στὸν ἑαυτό του. Κανένας ὅμως, δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα μὲ πλάγιο τρόπο νὰ ἐπιβάλει τέτοια πρότυπα σὲ παιδάκια». 

Ἕνα ἀπὸ τὰ στελέχη τοῦ ΠΑΣΟΚ ποὺ «ἄφρισε» μὲ τὰ σχόλια τῆς Λάσπα, ἦταν ἡ Ζέφη Δημαδάμα, ἡ ὁποία ζήτησε τὴν ἄμεση διαγραφὴ τῆς καὶ τὴν κατηγόρησε γιὰ «ρατσιστικὲς διατυπώσεις, τρασφοβικὲς ἀπόψεις καὶ ρητορικὴ μίσους». Ἑπτὰ μῆνες μετά, «σαγηνεύτηκε» ἀπὸ τὸ συγκοινωνοὺν δοχεῖο τῆς μετανεωτερικῆς ΝΔ καὶ «τὰ βρόντηξε» ἀπὸ τὸ ΠΑΣΟΚ, χωρὶς κἂν νὰ τοὺς ἐνημερώσει γιὰ τὴ μεταγραφή της. 


Σὲ ὅτι ἀφορᾷ τὸ χυδαῖο νομοσχέδιο γιὰ τὸν «γάμο» καὶ τὶς υἱοθεσίες ὁμοφυλοφίλων, ἡ κ. Δημαδάμα ἦταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ ἔνθερμες ὑποστηρίκτριές του. Τὴ νομικὴ κατάργηση τῆς μητρότητας (καὶ τῆς πατρότητας) καὶ τὴν παράδοση τῶν παιδιῶν σὲ ἀφύσικες κηδεμονίες, τὰ χαρακτήρισε ὡς «ἕνα πολὺ μεγάλο βῆμα γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα» ποὺ ἦταν «σχεδὸν αὐτονόητο». 

Δὲν δίστασε μάλιστα νὰ κάνει καὶ μαθήματα «χριστιανισμοῦ» γιὰ νὰ στηρίξει τὸ βλάσφημο νομοσχέδιο, ὑποστηρίζοντας ὅτι «ὁ χριστιανισμὸς μιλὰ πρωτίστως γιὰ ἀγάπη, ἰσότητα καὶ σεβασμό». Μὲ μιὰ new age, ἀποστειρωμένη καὶ γενικόλογη φανφάρα, ἰσοπέδωσε ὅλες τὶς ἀλήθειες τοῦ Εὐαγγελίου, ὅπως ἔκανε καὶ ὁ συνάδελφός της, Παῦλος Μαρινάκης. 

Φυσικὰ ἡ «φεμινιστικὴ« συνείδησή της κ. Δημαδάμα δὲν στάθηκε ἀρκετὰ ἰσχυρὴ ὥστε νὰ προφέρει ἔστω καὶ μιὰ κουβέντα γιὰ τὴν προδιαγεγραμμένη νομιμοποίηση τῆς παρένθετης μητρότητας, δηλαδὴ τοῦ δουλεμπόριου μητέρων. Ἴσα ἴσα ποὺ γιὰ τὸ διαταραγμένο σκεπτικὸ τῶν ὁμοϊδεατῶν τῆς κ. Δημαδάμα, ἡ παρένθετη μάνα φαντάζει τὸ ἰδανικὸ πρότυπο ἐργασιακοῦ σκλάβου, ἀφοῦ συνδυάζει τὴν κατὰ παραγγελίαν μητρότητα ΚΑΙ τὴν «καριέρα», δύο σὲ ἕνα, ἄρα το ἕνα δὲν θὰ στέκεται ἐμπόδιο στό... ἄλλο. 

Ὅσον ἀφορᾷ τὸ ζήτημα τοῦ δημογραφικοῦ, ἡ κ. Δημαδάμα ἀντὶ νὰ ἀναγνωρίζει τὴν ἀπουσία τοῦ κράτους ἀπ' τὸ πλευρὸ τῶν νέων ποὺ σκέφτονται νὰ γίνουν γονεῖς, δὲν παύει νὰ κάνει λόγο γιὰ ζήτημα ποὺ ἔχει «ἔμφυλη διάσταση», μετατρέποντας ἕναν ἐθνικό/συλλογικὸ κίνδυνο σὲ ζήτημα ποὺ ἐπαφίεται ΜΟΝΟ στὴ γυναῖκα καὶ στὸ πῶς αὐτὴ θὰ γίνει μάνα μὲ τὴ μικρότερη δυνατὴ συμμετοχὴ στὴν ἀνατροφὴ τοῦ παιδιοῦ της. 

Ἀποδίδουν ἔμφυλη διάσταση στὸ δημογραφικὸ ἀκριβῶς γιὰ νὰ μὴν λυθεῖ, καὶ ταυτόχρονα στηρίζουν «ἄφυλες» οἰκογένειες. Λένε ὅτι στηρίζουν τὴ μητρότητα καὶ ταυτόχρονα εὐνοοὺν τὰ συμφέροντα τῶν ἑταιρειῶν καὶ τῶν ἀφύσικων κηδεμόνων. Λένε ὅτι νοιάζονται γιὰ τὸ δημογραφικὸ καὶ ταυτόχρονα στηρίζουν ὅτι ἡ καριέρα εἶναι ἀσυμβίβαστη μὲ τὴν τεκνογονία καὶ πόσο μᾶλλον τὴν πολυτεκνία. Πουλάνε δῆθεν φεμινισμὸ καὶ ταυτόχρονα κάνουν τὶς γυναῖκες νὰ μισοὺν τὴ φύση τους. 

Αὐτὰ ποὺ πραγματικὰ βλάπτουν ΚΑΙ τὴ μητρότητα ΚΑΙ τὴν καριέρα, εἶναι οἱ μισθοὶ πείνας ποὺ συντηρεὶ τὸ κόμμα τῆς κ. Δημαδάμα. Εἶναι ἡ ἀνύπαρκτη οἰκογενειακὴ πολιτική, ἡ ἀνύπαρκτη πρόνοια γιὰ τὴ δωρεὰν γέννα, ἡ ἀνύπαρκτη στήριξη στὸ μεγάλωμα τοῦ μωροῦ ΕΝΤΟΣ τοῦ σπιτιοῦ του, τὰ ἐνοίκια ποὺ ἔχουν πάρει φωτιά, τὸ σοῦπερ μάρκετ ποὺ ἔχει γίνει ἐφιάλτης, τὸ βρεφικὸ γάλα ποὺ ἔχει γίνει «χρυσό». 

Τὸ νὰ περιμένεις ἀπὸ μυαλὰ σὰν τῆς κ. Δημαδάμα νὰ φέρουν λύση στὸ δημογραφικό, εἶναι σὰν νὰ ἔχει πάρει φωτιὰ τὸ σπίτι σου καὶ νὰ περιμένεις νὰ σβήσει μὲ κηροζίνη... 


3 σχόλια:

 1. Η κυρία αυτή που ταίριαξε με την νεοταξίτικη ιδεολογία της Ν.Δ θα ξεκουμπιστεί σύντομα από το πολιτικό σκηνικό γιατί ο ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει την μετάλλαξή του σε άσπλαχνα ζόμπι. Σε ανηλεείς δολοφόνους. Όσο και αν τα σατανικά μυαλά που μας κυβερνούν το επιθυμούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνώ και επαυξάνω....

   Διαγραφή
  2. Δεν νομίζω. Οι περισσότεροι Έλληνες είναι αριστεροί και οι περισσότερες γυναίκες συμφωνούν με την κυρία. Δεν είναι ανόητοι στα κόμματα για να προωθούν αντιλήψεις που δεν δέχεται οι πλειονότητα του λαού μας

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.