3 Απρ 2024

Ὁλλανδία: Νέα νομοθεσία θωρακίζει τὸ δικαίωμα χρήσης μετρητῶν στὶς συναλλαγές

Γράφει ὁ Καλλιντέρης Νικόδημος 
Ἡ Ὁλλανδία ἔθεσε σὲ διαβούλευση μεταξὺ 26 Ἰανουαρίου καὶ 8 Μαρτίου 2024 μιὰ νέα νομοθεσία μὲ τὸν τίτλο "Cash Payments Act" μέσῳ τῆς ὁποίας ἐπιδιώκει «νὰ ὀργανώσει τὴ δημιουργία καὶ τὴ χρηματοδότηση μιᾶς σειρᾶς ὑπηρεσιῶν μὲ μετρητὰ μὲ τέτοιο τρόπο ὥστε νὰ προσφέρεται μακροπρόθεσμα ἕνα κοινωνικὰ ἐπιθυμητὸ ἐπίπεδο ὑπηρεσιῶν μὲ μετρητὰ καὶ αὐτὰ νὰ παραμένουν χρησιμοποιήσιμα ὡς μέσο πληρωμῆς». 

Μὲ ἄλλα λόγια, ὁ συγκεκριμένος νόμος στοχεύει νὰ διατηρήσει τὰ μετρητὰ προσβάσιμα, διαθέσιμα καὶ οἰκονομικὰ προσιτὰ στὴν Ὁλλανδία, ὑποχρεώνοντας τὶς τράπεζες νὰ... παρέχουν βασικὲς ὑπηρεσίες μετρητῶν καὶ νὰ διασφαλίζουν τὴ συνέχεια στὶς ὑπηρεσίες μεταφορᾶς μετρητῶν. Οἱ νέες ρυθμίσεις ἀπευθύνονται κυρίως πρὸς τὰ μεγάλα τραπεζικὰ ἱδρύματα καθὼς καὶ στὶς ἑταιρεῖες μεταφορᾶς χρημάτων ὡς τοὺς κύριους δρῶντες γιὰ τὴ διατήρηση τῶν ὑπηρεσιῶν μετρητῶν στὴν Ὁλλανδία. 

Ἡ νομοθεσία "Cash Payments Act" ἔρχεται νὰ τροποποιήσει ἕνα παλαιότερο νόμο περὶ χρηματοοικονομικῆς ἐποπτείας καὶ νὰ ὑποχρεώσει τὶς τράπεζες μὲ τοὐλάχιστον 50.000 κατόχους λογαριασμοῦ νὰ μεγιστοποιήσουν τὴν πρόσβαση τῶν καταναλωτῶν στὸ συμβατικὸ χρῆμα. 

Mια πρόσφατη μελέτη τῆς τράπεζας Nederlandsche Bank κατέληξε στὸ συμπέρασμα ὅτι τὰ μετρητὰ διαδραματίζουν οὐσιαστικὸ καὶ κρίσιμο ρόλο γιὰ ἕνα σημαντικὸ καὶ ποικιλόμορφο μέρος τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Ὁλλανδίας: τὸ 7% τῶν πολιτῶν βασίζεται ἀποκλειστικὰ στὰ μετρητὰ καὶ τὸ 28% δηλώνει ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ζήσει χωρὶς αὐτά. Εἶναι ἐπίσης ἡ μόνη λύση ἔκτακτης ἀνάγκης σὲ περίπτωση διακοπῶν τοῦ συστήματος ἠλεκτρονικῶν πληρωμῶν! 

Ὅλα τὰ ἀνωτέρω συμβαίνουν ἐνῶ ἡ Ὁλλανδία εἶναι ἀπὸ τὶς χῶρες τῆς Εὐρώπης μὲ τὰ χαμηλότερα ποσοστὰ χρήσης μετρητῶν στὶς συναλλαγές. Σύμφωνα μὲ τὴ μελέτη SPACE τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τράπεζας, ἡ Ὁλλανδία εἶναι ἡ προτελευταία χώρα τῆς ζώνης του εὐρὼ σὲ ὄγκο πληρωμῶν μὲ μετρητὰ μετὰ τὴ Φινλανδία. 

Ἀλλὰ καὶ πέραν αὐτοῦ, οἱ ὑποδομὲς καὶ οἱ ὑπηρεσίες τοῦ συμβατικοῦ χρήματος στὴ χώρα ἔχουν συρρικνωθεῖ ἐμφατικὰ τὰ τελευταῖα χρόνια. Τὰ μηχανήματα αὐτόματης ἀνάληψης μετρητῶν μειώθηκαν κατὰ 29.1% μεταξὺ 2018 καὶ 2023 ἐνῶ σύμφωνα μὲ τὶς τελευταῖες μετρήσεις ἡ Ὁλλανδία εἶναι ἡ δεύτερη χώρα στὴ ζώνη του εὐρὼ ὅπου ἡ πρόσβαση σὲ μετρητὰ ἐπιδεινώθηκε περισσότερο μεταξὺ 2019 καὶ 2022. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.