11 Απρ 2024

Νέο Βιβλίο σχετικὰ μὲ τὴν Σεξουαλικὴ Διαπαιδαγώγηση στὰ σχολεῖα, ἀπὸ τὸ «Μαμά, Μπαμπᾶς καὶ Παιδιά»!

«ΑΔΕΞΙΕΣ... ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, Συμπεριληπτικὴ Σεξουαλικὴ Διαπαιδαγώγηση, Τί μαθαίνουν τὰ παιδιά...» 
Παναγιώτας Χατζηγιαννάκη, 
Ἰατροῦ, Μέλους τοῦ κινήματος «Μαμά, Μπαμπᾶς καὶ Παιδιά» 
Τὸ κίνημα ὑπὲρ τῆς παραδοσιακῆς οἰκογένειας «Μαμά, Μπαμπᾶς καὶ Παιδιὰ» σὲ συνεργασία μὲ τὴν «Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων», προχωρήσαμε στὴν παροῦσα ἔκδοση μὲ τίτλο «Ἀδέξιες Δεξιότητες - Συμπεριληπτικὴ Σεξουαλικὴ Διαπαιδαγώγηση - Τί μαθαίνουν τὰ παιδιά...» γενόμενοι ἀποδέκτες τῶν διαστρεβλωμένων ἀπόψεων σχετικὰ μὲ τὴν ἀνθρώπινη σεξουαλικότητα ποὺ κατακλύζουν προοδευτικὰ τὰ σχολεῖα μας. Ψεύδη καὶ ἀθλιότητες διδάσκονται στὰ παιδιά μας ὡς νὰ εἶναι οἱ πλέον ἔγκυρες ἐπιστημονικὲς θέσεις, στὰ πλαίσια τῶν «σεξουαλικῶν δεξιοτήτων», διαβρώνοντας μέρα μὲ τὴ μέρα τὶς ψυχὲς καὶ τὰ σώματά τους. 
Ἡ ἀρχικὴ ἐνημέρωση γιὰ τὴν ἀναπαραγωγή, τὴν οἰκογένεια, τὴν ἀποφυγὴ τῆς ἄμβλωσης, τὴ πρόληψη τῆς κακοποίησης καὶ τῶν σεξουαλικῶς μεταδιδόμενων νοσημάτων, σύντομα ἔδωσε τὴν θέση της στὴν κατάργηση τῶν... «ἀναχρονιστικῶν στερεοτύπων τοῦ φύλου», στὴν προβολὴ τῆς ἀντισύλληψης καὶ τοῦ τακτικοῦ ἐλέγχου γιὰ τά -ἀναπόφευκτα πλέον- σεξουαλικῶς μεταδιδόμενα νοσήματα. 

Ἀλλὰ δὲν σταμάτησε ἐκεῖ. Τώρα πλέον τὰ παιδιά μας διδάσκονται ὅτι εἶναι φυσιολογικὸ νὰ ἀμφισβητοῦν τὸ φῦλο τους, τὸ βασικότερο στοιχεῖο τῆς βιολογικῆς τους ὑπόστασης, αὐτὸ ποὺ καθορίζει κατὰ κύριο λόγο τὴ προσωπική τους ταυτότητα. 

Μαθαίνουν ὅτι μποροῦν νὰ τὸ ἀλλάζουν, νὰ ἀλλάζουν ταυτότητες, συντρόφους, νὰ ἀμφισβητοῦν τοὺς γονεῖς, νὰ προσφέρουν τὸ κορμάκι τους στὶς σεξουαλικὲς ἐξερευνήσεις καὶ τὰ παιχνίδια τῶν ἄπληστων ἐπιτήδειων, νὰ προβάλλουν στὸ διαδίκτυο ὅ,τι ἔχουν πιὸ προσωπικὸ πρὸς τέρψη τῶν καταναλωτῶν τοῦ σέξ, νὰ ἐκτίθενται σωματικὰ καὶ νὰ παρακολουθοῦν καὶ ἄλλους νὰ κάνουν τὰ ἴδια, ὥστε νὰ παίρνουν καὶ νὰ δίνουν «ἱκανοποίηση». Θὰ μάθουν ὅτι εἶναι φυσιολογικὸ νὰ παντρεύονται τὸ ἴδιο φῦλο, νὰ ζοῦν μὲ τὶς ἀσθένειες, νὰ παρέχουν μὲ ἀνταλλάγματα τὸ σῶμα τους, νὰ σκοτώνουν τὰ ἀγέννητα μωρά τους, νὰ ἐμπαίζουν τὴν χριστιανική τους πίστη, νὰ ἐμπιστεύονται τὴν πορεία τῆς ζωῆς τους στοὺς σεξουαλικοὺς τοὺς ἐκπαιδευτές. 

Ἀλίμονο ἀγαπητοί μας γονεῖς! Τί δυστυχία ἐπιφυλάσσεται γιὰ τὰ παιδιά μας; Πῶς μποροῦμε νὰ δεχθοῦμε αὐτὲς τὶς ἀθλιότητες; Δὲν χρειάζεται εἰδικὴ ἐπιστημονικὴ κατάρτιση οὔτε παιδαγωγικὴ εὐφυΐα γιὰ νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸν ὄλεθρο ποὺ τὰ περιμένει. Μέσα ἀπὸ τὸ παρὸν κείμενο σᾶς προσφέρουμε τὴν ἀναγκαία πληροφόρηση ὥστε νὰ κινηθεῖτε ὅπως σᾶς ὑποδεικνύει ἡ συνείδηση καὶ ἡ ἀγάπη σας πρὸς τὰ παιδιά σας. 

Ἐκφράζουμε τὴν εὐγνωμοσύνη μας πρὸς τὴν «Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων» καὶ ἰδιαίτερα πρὸς τὸν Διευθυντή της καὶ ἄοκνο ἀγωνιστὴ ὑπὲρ τῆς παραδοσιακῆς οἰκογένειας κ. Ἰωάννη Θαλασσινό, Μαθηματικὸ καὶ συγγραφέα, ὁ ὁποῖος ἐπιμελήθηκε ἐξαιρετικὰ τὴν παροῦσα ἔκδοση. Ἡ συνεργασία μας ὑπῆρξε ἄριστη καὶ αἰσθανόμαστε τὴν ἀνάγκη νὰ ἐκφράσουμε δημόσια τὶς εὐχαριστίες μας. Εἶναι κοινὸς στόχος μας νὰ βλέπουμε τὰ παιδιά μας εὐτυχισμένα μέσα στὶς οἰκογένειές τους ἢ στὴν μοναχικὴ κατὰ Θεὸν ζωή τους, ἄξιους πολῖτες αὐτοῦ τοῦ κόσμου καὶ κυρίως τῆς αἰώνιας βασιλείας τοῦ Θεοῦ! 
Πληροφορίες γιὰ τὸ βιβλίο:
Οἱ «Ἀδέξιες Δεξιότητες» ἀπευθύνονται σὲ γονεῖς, ἐκπαιδευτικούς, ἀλλὰ καὶ σὲ νέους - νέες ποὺ θέλουν νὰ ἐνημερωθοῦν καὶ νὰ προστατέψουν τὰ παιδιά. Δὲν ἀπευθύνεται σὲ παιδιά. 
Τὸ βιβλίο ἐπιμελήθηκε καὶ ἐξέδωσε ἡ «Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π.) καὶ διανέμεται δωρεὰν μέχρι 2 ἀντίτυπα. Γιὰ παραγγελίες μεγαλυτέρου ἀριθμοῦ ἀντιτύπων, τὸ κάθε ἀντίτυπο θὰ χρεώνεται σὲ τιμὴ κόστους, 2 εὐρὼ ἕκαστο + τὰ ταχυδρομικά. 

Μπορεῖτε νὰ ἀπευθυνθεῖτε: 
Π.Ε.ΦΙ.Π., Ἀκαδημίας 78Δ, 106 78 Ἀθήνα, 
τηλ.: 210.38.38.496, 210.38.22586, 
email: info@pefip.gr 
Ἱστοσελίδα: www.pefip.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.