29 Μαρ 2024

Γερμανία: Οἱ εἰδικοὶ εἶχαν προειδοποιήσει ὅτι οἱ ἐγκλεισμοὶ (lockdowns) θὰ προκαλοῦσαν περισσότερη ζημιὰ παρὰ ὄφελος!

Γράφει ὁ Καλλιντέρης Νικόδημος 
Στὴ Γερμανία, ὅπου ὑπάρχει ἀπὸ κάποιους ἐπιμονὴ γιὰ τὴν εὕρεση τῆς ἀλήθειας γιὰ τὰ συμβάντα τῆς δυστοπικῆς περιόδου τοῦ κορωνοϊοῦ, εἴχαμε προσφάτως διὰ μιᾶς μακρόσυρτης δικαστικῆς διαδικασίας ἀποκαλύψεις ποὺ κλονίζουν συθέμελα τὴ νομιμότητα τῶν σκληρῶν καὶ αὐταρχικῶν μέτρων ποὺ ἐλήφθησαν. 
Κατόπιν δικαστικῆς προσφυγῆς ἑνὸς γερμανικοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ δόθηκαν στὴ δημοσιότητα 2.500 σελίδες ἐγγράφων ἀπὸ τὸ Ἰνστιτοῦτο Robert Koch (πρόκειται γιὰ ὁμοσπονδιακὴ ὑπηρεσία στὸ Βερολῖνο ποὺ ὑπάγεται στὸ Ὑπουργεῖο Ὑγείας καὶ ἀσχολεῖται μὲ τὴν πρόληψη καὶ τὸν ἔλεγχο νοσημάτων) ποὺ παρεῖχε ἐξειδικευμένες καὶ στοχευμένες συμβουλὲς γιὰ τὶς πολιτικὲς δημόσιας ὑγείας καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆς τριετοῦς ὑγειονομικῆς κρίσης. 
Τὸ παγκοσμίως γνωστὸ ἐπιστημονικὸ Ἰνστιτοῦτο ἤδη ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 2020 εἶχε προειδοποιήσει τὴν γερμανικὴ κυβέρνηση ὅτι οἱ ἐγκλεισμοὶ θὰ... μποροῦσαν νὰ προκαλέσουν μεγάλου μεγέθους ζημία παρὰ ὄφελος στὴν κοινωνία καὶ θὰ συντελοῦσαν στὴν αὔξηση τῆς παιδικῆς θνησιμότητας. Μὲ ἄλλα λόγια ἀπὸ τὰ δημοσιοποιηθέντα ἔγγραφα καταδεικνύεται ὅτι ἡ εἰσήγηση τῶν ἐπιστημόνων πρὸς τὴν κυβέρνηση ἦταν ὅτι οἱ ἀπάνθρωποι ἐγκλεισμοὶ μὲ τοὺς πρωτοφανεῖς περιορισμοὺς τῶν μετακινήσεων θὰ προκαλοῦσαν σοβαρότερα θέματα ὑγείας ἀπ’ ὅ,τι ὁ ἴδιος ὁ κορωνοϊός. 
Ἀπὸ τὰ ἴδια ἔγγραφα ἐπίσης ἀπορρέει ἡ ξεκάθαρη ἐπιστημονικὴ τοποθέτηση τοῦ Ἰνστιτούτου κατὰ τὴν ὁποία δὲν ὑπῆρχε κάποιο σαφὲς ἐπιστημονικὸ δεδομένο ὅτι οἱ μάσκες FFP2 εἶναι χρήσιμες σὲ δημόσιους χώρους καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν πρότεινε τὴν ὑποχρεωτικὴ ἐφαρμογὴ τοῦ μέτρου. 
Ὅλα τὰ ἀνωτέρω προέκυψαν ἀπὸ τὴν πρόσβαση, κατόπιν τῆς δικαστικῆς προσφυγῆς, μόνο στὸ ἕνα τρίτο τῶν ἐγγράφων τοῦ Ἰνστιτούτου Robert Koch μὲ κάποιους Γερμανοὺς πολιτικοὺς νὰ ὑποπτεύονται ὅτι ἐξακολουθεῖ νὰ γίνεται προσπάθεια ἀπόκρυψης τῶν στοιχείων, ὥστε νὰ μὴν ἀποκαλυφθεῖ ἡ ἀλήθεια στὴ γερμανικὴ κοινωνία. 
Γίνεται λοιπὸν ὅλο καὶ πιὸ ξεκάθαρο ὅτι οἱ πολιτικὲς δημόσιας ὑγείας κατὰ τὴν περίοδο τοῦ κορωνοϊοῦ δὲν ἀκολουθοῦσαν τὴν ἐπιστήμη ἀλλὰ ἦταν ἐν πολλοῖς αὐθαίρετες, ἀντιεπιστημονικὲς καὶ συνεπῶς ἐπικίνδυνες γιὰ τὴν ὑγεία τῶν πολιτῶν. Καὶ πλέον εἶναι ἡλίου φαεινότερον ὅτι ἐξυπηρετοῦσαν ἄλλες ἄδηλες σκοπιμότητες εἰς βάρος τῶν κοινωνιῶν! 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.