14 Μαρ 2024

Ντροπή! Ἀφωνία Καιρίδη γιὰ τὸ θέμα Μπελέρη κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συνάντησής του μὲ τὴν Ἀλβανίδα πρέσβη!

Ἀπίστευτοι ἐρασιτεχνισμοί, ποὺ ἀγγίζουν τὰ ὅρια τῆς ἐθνικῆς ἀνοησίας, χαρακτηρίζουν τὴν κυβέρνηση Μητσοτάκη στὸ ζήτημα τῆς Ἀλβανίας καὶ τῆς ἀποφυλάκισης τοῦ Φρέντι Μπελέρη. 
Ἐνῷ ὅλη ἡ Εὐρώπη βοᾶ γιὰ τὴν ἄδικη καὶ ἐκδικητικὴ καταδίκη τοῦ δημάρχου τῆς Χειμάρρας καὶ ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία ζητᾶ τὴν ἄμεση ἀποφυλάκισή του, στὴν κυβέρνηση συνεχίζουν νὰ κινοῦνται μὲ τρόπο ἀλλόκοτο, ποὺ καταλήγει ἐθνικὰ ἐπικίνδυνος. Ἐτσι, καὶ ἐνῷ ἡ Ἀλβανία ἔχει βρεθεῖ σὲ δύσκολη θέση, ὁ ὑπουργὸς Μετανάστευσης Δημήτρης Καιρίδης ἀποφάσισε νὰ τείνει χεῖρα φιλίας καὶ νὰ καταστήσει συνομιλητὲς τῆς κυβέρνησης τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ καθεστῶτος Ράμα. 
Μάλιστα, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς συνάντησής του μὲ τὴν Ἀλβανίδα πρέσβη, ὁ ὑπουργὸς Μετανάστευσης (κεντρικὴ φωτὸ) δὲν ἔθεσε κἂν τὸ θέμα Μπελέρη, λησμονῶντας πὼς ὁ Ἑλληνας δήμαρχος βρίσκεται σιδηροδέσμιος στὶς... φυλακές τοῦ Ράμα. Ἀρκέστηκε ἁπλὰ σὲ εὐχολόγια γιὰ τὴν καθοριστικὴ συμβολὴ τῆς Ἑλλάδας στὴν ἀνάπτυξη τῆς Ἀλβανίας, ἐνῷ ἐπανέλαβε πὼς ἡ εὐρωπαϊκὴ ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας περνᾶ μέσα ἀπὸ τὴν Ἀθήνα. Κοινῶς, οὔτε μισὴ ἀναφορὰ γιὰ τὸν Φρέντι Μπελέρη οὔτε μισὴ σύσταση πρὸς τὴν κυβέρνηση τῶν Τιράνων οὔτε μισὴ προειδοποίηση γιὰ τὸ κόστος ποὺ θὰ πληρώσουν τα Τίρανα ἅμα δὲν βάλουν τέλος στὴν παράνομη κράτησή του. 
Μιὰ κανονικὴ κυβέρνηση σὲ μιὰ κανονικὴ χώρα θὰ ἔπρεπε ἐδῶ καὶ δύο ἑβδομάδες νὰ ἔχει «στὰ σκοινιὰ» τὴν Ἀλβανία, ἀσκῶντας κάθε δυνατὴ πίεση πρὸς τὸ καθεστὼς Ράμα ὥστε νὰ ἀποφυλακιστεῖ ὁ Μπελέρης. Ἂν μάλιστα σὲ αὐτὴ τὴ μάχη ἡ κυβέρνηση εἶχε καὶ τὴν ὑποστήριξη τῆς Εὐρώπης, τότε ἡ ὑπόθεση θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε εὔκολα τελειώσει καὶ ὁ Φρέντι Μπελέρης νὰ ἦταν ὄχι μόνο ἀθῶος, ἀλλὰ καὶ ὁρκισμένος δήμαρχος τῆς Χειμάρρας. Ὡστόσο, ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἔγιναν οἱ χειρισμοὶ καὶ συνεχίζουν νὰ γίνονται ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς κυβέρνησης ἔκανε τὸν Ἐντι Ράμα νὰ νιώθει ἄτρωτος καὶ ἱκανὸς νὰ περιγελᾶ ὄχι μόνο τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρη τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐνωση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.