2 Φεβ 2024

Οἱ δικαιωματιστὲς ποὺ «θεολογοῦν»

Οἱ βουλευτὲς χαίρουν πολλῶν προνομίων. Ἡ ἀποφυγὴ νὰ πάρουν θέση γιὰ ἕνα ζήτημα μὲ αἰχμὲς δὲν εἶναι ἕνα ἀπὸ αὐτά. Ἡ ἀνταπόκριση στὶς ἀπαιτήσεις τῶν ψηφοφόρων τους καὶ ἡ ἐκτέλεση τῶν καθηκόντων τους ἔχουν ὡς βασικὴ προϋπόθεση τὴν ἐλεύθερη ἔκφραση τῶν ἀπόψεών τους γιὰ κάθε θέμα ποὺ ἀπασχολεῖ τὴν κοινωνία. 
Χθὲς κατατέθηκε στὴ Βουλὴ τὸ σχέδιο νόμου γιὰ τὸν «γάμο» τῶν ὁμοφυλοφίλων καὶ τὴν υἱοθεσία παιδιῶν ἀπὸ αὐτὰ τὰ ζευγάρια. Εἶναι ἡλίου φαεινότερο ὅτι ἔμμεση μὲν ἀλλὰ οὐσιαστικὴ στήριξη τοῦ νομοσχεδίου ἀποτελεῖ καὶ ἡ δήλωση «παρών», καθὼς καὶ ἡ ἀποχή. Σὲ αὐτὲς τὶς λύσεις θὰ καταφύγει κάθε βουλευτὴς ἢ ὑπουργὸς ποὺ τάχα ἐπιθυμεῖ νὰ «ἀντισταθεῖ» στὸ νομοσχέδιο καὶ ταυτόχρονα νὰ μὴ δυσαρεστήσει τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη. 
Ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὴ σχετικὴ μὲ τὸ νομοσχέδιο... ἀνακοίνωσή της, ἐπισημαίνει τὴν εὐθύνη καὶ τῶν ἐμπνευστῶν τοῦ νομοσχεδίου καὶ τῶν «συνευδοκούντων σὲ αὐτὸ» γιὰ τὴν προώθηση τῆς «κατάργησης τῆς πατρότητας καὶ τῆς μητρότητας καὶ τὴ μετατροπή τους σὲ οὐδέτερη γονεϊκότητα, τῆς ἐξαφάνισης τῶν ρόλων τῶν δύο φύλων μέσα στὴν οἰκογένεια». Οἱ λατρευτὲς τῆς νεοφανοῦς θρησκείας τοῦ δικαιωματισμοῦ ποὺ κηρύττουν τὴν παρακμὴ ἀπὸ μιντιακοὺς ἄμβωνες κριτίκαραν τοὺς Ἱεράρχες ἐπειδὴ οἱ δεύτεροι τόλμησαν νὰ ἀρθρώσουν λόγο χριστιανικὸ καὶ δὲν ἐπανέλαβαν σὰν παπαγάλοι τοὺς διθυράμβους γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία ποὺ πλέκουν συστημικοὶ πολιτικοί, δημοσιογράφοι καὶ «διανοούμενοι». 

Ἡ Ἐκκλησία διατηρεῖ τὸ δικαίωμα ποὺ τῆς ἔδωσαν ἅπαξ διαπαντὸς ὁ Χριστὸς καὶ διαχρονικὰ ὁ λαὸς νὰ θεωρεῖ σφάλμα τὸ σφάλμα καὶ νὰ καλοδέχεται κάθε ἁμαρτωλὸ ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ μετανοήσει. Ἐπίσης ἡ Ἐκκλησία ἔχει τὴν ὑποχρέωση νὰ μέμφεται τοὺς ἰσχυροὺς ποὺ βλάπτουν μὲ τὶς πράξεις καὶ τὶς παραλείψεις τους τὴν κοινωνία. 
Οἱ δικαιωματιστὲς ποὺ «θεολογοῦν» θέλουν νὰ ἐπιβάλουν στὴν Ἐκκλησία νὰ ἀλλάξει τὸ δόγμα καὶ τοὺς ἱεροὺς κανόνες ὥστε νὰ δέχεται τὸν ἁμαρτωλὸ μαζὶ μὲ τὴν ἁμαρτία του καὶ νὰ τὸν ἐγκωμιάζει κιόλας ὅταν αὐτὸς ἐπιμένει στὴν πτωτικὴ συμπεριφορά του. 
Δὲν θὰ τοὺς περάσει. Οἱ κυβερνήσεις, οἱ ἰσχυροί, οἱ πλούσιοι καὶ οἱ διαμορφωτὲς μοδάτης «ἄποψης» ἔρχονται καὶ παρέρχονται, ἀλλὰ ἡ Ἐκκλησία παραμένει. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.