15 Φεβ 2024

Τὸ πρόβλημα τοῦ συστημικοῦ "πατριωτισμοῦ" καὶ ἡ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Γράφει ὁ Χαράλαμπος Μηνάογλου 
Τὸ συλλαλητήριο τῆς προηγούμενης ἑβδομάδας καὶ ὅλες οἱ συνακόλουθες ἐκδηλώσεις καταδίκης τοῦ ἀδόκητου νόμου πανηγυρίζονται ἀπὸ πολλὰ συστημικὰ ΜΜΕ ὡς ἔντονη ἀντίδραση, ὡς ὁμολογία, ὡς ἀγῶνας. Ἕνας ἀγῶνας ποὺ ἐδῶ καὶ δεκαετίες ἔχει τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα: τὴν ὑποταγὴ τῶν ὀρθοδόξων ἐν Ἑλλάδι σὲ κάθετι ἀντίχριστο καὶ ἀνθελληνικό. Ἂς δοῦμε λίγο τί ἔχει συμβεῖ μέχρι τώρα... τὰ δύο τοὐλάχιστον σπουδαιότερα παραδείγματα... παράδειγμα 1ον. μεγάλα συλλαλητήρια γιὰ τὴν ἀφαίρεση τοῦ θρησκεύματος ἀπὸ τὶς ταυτότητες... σφοδρὴ ἀντίδραση... ἀποτέλεσμα; Σήμερα κανένας δὲν θυμᾶται τὸ ζήτημα... ἡ μὴ ἀναγραφὴ τοῦ θρησκεύματος δὲν εἶναι κἂν θέμα συζήτησης οὔτε στοὺς πιὸ σκληροπυρηνικοὺς ἐκκλησιαστικοὺς κύκλους. Παράδειγμα 2ον. μεγάλα συλλαλητήρια καὶ... ἀντιδράσεις γιὰ τὸ σκοπιανό... ἀποτέλεσμα; Σήμερα σχεδὸν κανένας δὲν θυμᾶται τὸ ζήτημα... τὰ Σκόπια πῆραν τὸ ὄνομα Μακεδονία καὶ κανένας δὲν τὸ ἀμφισβητεῖ.... μία ἀπὸ τὰ ἴδια καὶ τώρα.... οἱ οἰκουμενιστὲς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔβγαλαν κείμενο κατὰ τῆς υἱοθεσίας καὶ τὴν ἑπομένη ἔκλεισαν τὸ μάτι στὴν συστημικὴ κυβέρνηση καὶ ἀντιπολίτευση δηλώνοντας οἱ μισοὶ τοὐλάχιστον ἐξ αὐτῶν ὅτι θὰ βαφτίζουν τὰ παιδιά, αὐτὰ ποὺ θεωροῦν κατὰ τὰ ἄλλα ἀδιανόητο νὰ υἱοθετοῦνται.... καὶ ὡς ἀποχαυνωμένοι οἱ ὀρθόδοξοι τῆς χώρας βαυκαλίζονται μὲ κάποιους ἀρχιμανδρῖτες ποὺ λένε ὡραία λόγια καταδίκης... ἀπειλοῦν μὲ ἀφορισμούς, ἀλλὰ δὲν δέχονται κατὰ τὰ ἄλλα τὸν ἀφορισμὸ τοῦ Ἀμβρόσιου... μὲ ἄλλα λόγια νὰ ἀγαπιόμαστε.... ἢ ἀλλιῶς εἶναι πολλὰ τὰ λεφτὰ Ἄρη... καὶ δὲν πειράζει ἂν ἡ πολιτεία πλέον ἔχει νόμους ποὺ καὶ στὰ Σόδομα θὰ ἦταν ἀδιανόητοι, ἐμεῖς τὸ μισθουλάκι νὰ παίρνουμε.... τὴν περιουσία νὰ διαχειριζόμαστε καὶ ἀπὸ δῶ πᾶνε κι ἄλλοι.... Πρέπει νὰ τὸ καταλάβουμε καλά, ἀλλιῶς ἡ ὁποιαδήποτε ἀντίδραση εἶναι μάταιη, ὅτι γιὰ ὅλα τὰ προαναφερθέντα καὶ πολλὰ ἄλλα κακὰ ποὺ μᾶς ἔχουν ἐπιβληθεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια, ὁ κύριος ὑπεύθυνος καὶ αὐτὸς ποὺ χωρὶς τὴν συμπραξή του τίποτε ἀπὸ αὐτὰ δὲν θὰ εἶχε ἐπικρατήσει εἶναι ἡ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.... καὶ ἡ σύμπραξή της εἶναι ἀπαραίτητη ὄχι μόνον γιατί θὰ κόστιζε πολιτικὰ ὁ ἀφορισμός, ἀλλὰ καὶ γιατί μὲ τὶς μπουρδολογικὲς καὶ τελείως ἐλεγχόμενες ἀντιδράσεις ποὺ ξεσηκώνει, ἐπὶ Χριστοδούλου ἀπ' εὐθείας ἡ ἴδια καὶ ἐπὶ Ἱερωνύμου ἐμμέσως, δημιουργεῖ ἀφ' ἑνὸς τὸ ἄλλοθι ποὺ χρειάζεται τὸ χριστεπώνυμο πλῆθος γιὰ νὰ καθησυχάσει τὴν συνείδησή του ὅτι ἀγωνίστηκε γιὰ τὴν πίστη καὶ ἀφ' ἑτέρου λειτουργεῖ ὡς βαλβῖδα ἀσφαλείας τοῦ συστήματος ἐκτονώνοντας πολιτικὴ πίεση... 
ΥΓ. Τὰ ἀνωτέρω δὲν σημαίνουν ὅτι κάθε ἀντίδραση εἶναι μάταιη, ἀντιθέτως, ἀφοῦ καταλάβουμε τὸν δόλιο ρόλο τῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν ὁμοψυχία τῶν μελῶν της μὲ τοὺς ἄρχοντες τοῦ αἰῶνος τούτου, τότε καὶ μόνον τότε θὰ ἔχουμε τὴν δυνατότητα νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸν σωστὸ τρόπο δράσης... 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.