21 Ιαν 2024

Ὁ Ἱερώνυμος «σύρθηκε» στὴ ΔΙΣ!

Ἀναγκάστηκε νὰ ἀνακοινώσει ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας γιὰ τὶς 23 Ἰανουαρίου, μετὰ τὶς πιέσεις δεκάδων μητροπολιτῶν ποὺ ἐξέφραζαν τὴν ἀγανάκτησή τους καὶ τὸν καλοῦσαν νὰ πάρει ἐπί τέλους θέση γιὰ τὸν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν 
Ἐκτακτη σύγκληση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀνακοίνωσε ἀργὰ τὸ βράδυ τῆς Τετάρτης ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ὕστερα ἀπὸ τὶς πιέσεις δεκάδων μητροπολιτῶν ποὺ ἐξέφραζαν τὴν ἀγανάκτησή τους ἀναφορικὰ μὲ τὸ ἐπικείμενο νομοσχέδιο γιὰ τὸν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν. Γιὰ νὰ δικαιωθεῖ ἡ λαϊκὴ ρήση «καὶ ὁ ἅγιος φοβέρα θέλει»... 
Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀναγκάστηκε νὰ ὁδηγηθεῖ σὲ αὐτὴν τὴν κίνηση ὕστερα ἀπὸ τὶς δηλώσεις ἀρχιερέων -ἀλλὰ καὶ τὴν κραυγὴ ἀγωνίας τῶν πιστῶν ποὺ μετέφερε ἡ «δημοκρατία»- ποὺ καλοῦσαν τὸν Ἀρχιεπίσκοπο νὰ πάρει θέση ἐπί τέλους σὲ αὐτὸ τὸ μεῖζον θέμα ποὺ ἀφορᾶ τὸ σύνολο τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας. Ἐτσι, λοιπόν, ἡ Ἱεραρχία θὰ συγκληθεῖ τὴν Τρίτη 23 Ἰανουαρίου τὸ πρωὶ στὸ Συνοδικὸ Μέγαρο καὶ τὸ μόνο θέμα ποὺ θὰ συζητήσουν θὰ εἶναι «Ἐκκλησία καὶ "θέσπιση γάμου μεταξὺ ἀτόμων τοῦ ἰδίου φύλου"». 

Σύμφωνα μὲ ἀσφαλεῖς πληροφορίες, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τὴν Τετάρτη τὸ βράδυ ἦταν σὲ διαρκῆ ἐπικοινωνία μὲ σχεδὸν τὸ σύνολο τῶν μητροπολιτῶν, γιὰ νὰ ἀποφασίσουν πῶς θὰ διαχειριστοῦν τὸ ζήτημα. Ἀρκετοί, μάλιστα, ἦταν στὸ Ἀρχιεπισκοπικὸ Μέγαρο καὶ τὸν συμβούλευαν νὰ ἐπισπεύσει τὴ σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας. Σύμφωνα μὲ πηγὲς ἀπὸ τὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο, ὑπῆρχε ἀρχικῶς ἡ πρόθεση νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας τὸν ἑπόμενο μῆνα, ὅταν δηλαδὴ θὰ ἔχει κατατεθεῖ στὴ Βουλὴ τὸ ἐν λόγῳ νομοσχέδιο. Οἱ πιέσεις, ὅμως, ποὺ ἀσκοῦσαν (ὀρθότατα) διάφοροι ἀρχιερεῖς ὁδήγησαν τὸν προκαθήμενο σὲ ἀναδίπλωση. 

Aνακοίνωση 
Ὀπως ὅλα δείχνουν, ἡ Ἱεραρχία θὰ ἐκδώσει ἀνακοίνωση, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία θὰ τάσσεται κατὰ τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καὶ κυρίως κατὰ τῆς τεκνοθεσίας, ἐνῷ θὰ τονιστεῖ ὅτι ἡ θέση τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ξεκάθαρη καὶ πάγια καὶ ἀφορᾶ μόνο τὸν γάμο μεταξὺ ἀνδρὸς καὶ γυναικός. Πιθανότατα αὐτὴ ἡ ἀνακοίνωση θὰ διαβαστεῖ σὲ ὅλους τοὺς ναούς. Πέραν ὅλου αὐτοῦ τοῦ παρασκηνίου, ἀλγεινὴ ἐντύπωση προκάλεσε ἡ ἀποκάλυψη τῆς μυστικῆς συνάντησης ποὺ εἶχε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μὲ τὸν πρωθυπουργὸ Κυριάκο Μητσοτάκη, στὴν ὁποία, ὅπως φαίνεται, ὀργανώθηκε ἕνας πραγματικὸς ἐμπαιγμὸς κλήρου καὶ λαοῦ κατόπιν ἐπιθυμίας τοῦ πρωθυπουργοῦ. Εἶναι ἄγνωστο ποιά ἀνταλλάγματα ἔλαβε ὁ κ. Ἱερώνυμος, ποὺ ἄλλη μιὰ φορὰ λειτούργησε μὲ σκοτεινὸ τρόπο ποὺ δὲν ταιριάζει σὲ ὀρθόδοξο ἱεράρχη. 

Τὸ κρυφὸ ραντεβοῦ ἔγινε τὴν περασμένη Δευτέρα 8 Ἰανουαρίου, πρὶν ἀπὸ τὶς ἐργασίες τῆς ΔΙΣ καὶ πρὶν ἀπὸ τὴ συνέντευξη ποὺ παραχώρησε ὁ κ. Μητσοτάκης στὴ δημόσια τηλεόραση. Ὀπως φαίνεται, εἶχαν ἀποφασίσει καὶ οἱ δύο νὰ κινηθοῦν στὸ ἴδιο πλαίσιο, ὥστε νὰ ἀποφευχθοῦν ἀντιδράσεις. Ἀπὸ τὴ μία ἡ Ἐκκλησία ὁλοκλήρωσε τὶς ἐργασίες τῆς ΔΙΣ πρὶν ἀπὸ τὶς ἀνακοινώσεις τοῦ κ. Μητσοτάκη -χωρὶς νὰ ἐνημερωθοῦν τὰ μέλη γιὰ τὴ μυστικὴ συνάντηση- καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ πρωθυπουργὸς ἀνέφερε ὅτι κάνει «πίσω» στὸ θέμα τῆς ὑποβοηθούμενης ἀναπαραγωγῆς. 

Τὸ σχέδιο, βέβαια, μᾶλλον χάλασε ἀπὸ τὸν καταιγισμὸ τῶν ἀντιδράσεων, ποὺ ἀνάγκασαν τὸν κ. Ἱερώνυμο νὰ σταματήσει τίς... καθυστερήσεις καὶ τὸ σιωπητήριο ποὺ ἐπέβαλε ἡ κυβέρνηση. Ἡ μυστικὴ συνάντηση ἐπιβεβαιώθηκε καὶ ἀπὸ τὶς κυβερνητικὲς πηγές, ποὺ ἀνέφεραν ὅτι «τὸ ραντεβοῦ πραγματοποιήθηκε μὲ ἀφορμὴ ἐπίσημη ἐπιστολὴ τοῦ κ. Ἱερωνύμου πρὸς τὸν κ. Μητσοτάκη ἀπὸ τὶς 29 Δεκεμβρίου γιὰ τὴ φοιτητικὴ στέγη καὶ τὴν ὑπογεννητικότητα». Δὲν διέψευδαν, βέβαια, ὅτι συζητήθηκε τὸ θέμα τῶν γκέϊ γάμων, ἀλλὰ ὑπενθύμιζαν ὅτι καὶ ἡ κυβέρνηση καὶ ἡ Ἐκκλησία ἔχουν διατυπώσει δημοσίως τὶς θέσεις τους γιὰ τὸ ζήτημα σὲ ἐπίπεδο γενικῶν ἀρχῶν. 

Ἐπραξαν μεμονωμένα 
Ὀσα ἔπρεπε νὰ ἔχει ἤδη κάνει ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία εὐτυχῶς ἔπραξαν αὐτὸ τὸ διάστημα μεμονωμένα κάποιοι ἀρχιερεῖς. Ἀξιος ἰδιαίτερου ἐπαίνου εἶναι ὁ μητροπολίτης Νέας Ἰωνίας Γαβριήλ, ὁ ὁποῖος δὲν ἔμεινε μόνο στὶς δηλώσεις ἀλλὰ ἀπέστειλε ἐπιστολὴ σὲ ὅλους τοὺς βουλευτὲς ποὺ ἐκλέγονται στὴν περιοχή του, μὲ τὴν ὁποία τοὺς κάλεσε νὰ ἐξετάσουν καλὰ τὸ θέμα τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Σᾶς παρακαλῶ θερμά, μὴ δώσετε γῆ καὶ ὕδωρ στὰ αἰτήματα τῆς ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Προσπαθῆστε νὰ δώσετε λύσεις σὲ ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ αἰτήματά τους, ἐπεκτείνοντας τὸ ὑπάρχον σύμφωνο συμβίωσης καὶ ἀφῆστε τὴν οἰκογένεια ἀνέπαφη». Παράλληλα, ἐκφράζει τὴν ἀγωνία του γιὰ τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν, ὑπογραμμίζοντας μὲ ἔμφαση «τὸ ἀναφαίρετο δικαίωμα τῶν παιδιῶν εἶναι νὰ μεγαλώνουν καὶ μὲ τὰ δύο πρότυπα, ἤτοι τοῦ πατέρα καὶ τῆς μητέρας», ἐνῷ τοὺς καλεῖ νὰ μεριμνήσουν «νὰ μὴ δημιουργηθεῖ κι ἄλλο ρῆγμα στὴν κοινωνικὴ συνοχή». Τέλος, τοὺς ζητεῖ νὰ μὴν ἀντιμετωπίσουν τὸ ζήτημα τῆς τεκνοθεσίας μὲ κομματικὰ κριτήρια, ἀναφέροντάς τους δηκτικὰ «μιλοῦμε γιὰ ψυχὲς καὶ ὄχι γιὰ ψήφους». 

Ξεκάθαρα κατὰ τῶν γκέϊ γάμων ὁ Κουτσούμπας 
Ξεκάθαρη θέση κατὰ τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν πῆρε ὁ Δημήτρης Κουτσούμπας ἀπὸ τὸ βῆμα τῆς Ὁλομέλειας, ὑποστηρίζοντας πὼς σημαίνει «ἀπὸ χέρι κατάργηση τῆς μητρότητας καὶ τῆς πατρότητας» καὶ ὁδηγεῖ, ὅπως εἶπε, σὲ «Γονέα Ἐνα, Δύο, Τρία καὶ βάλε». 

Αὐτὴ εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ τὸ ΚΚΕ ἀνοίγει ἐπισήμως τὰ χαρτιά του ἀναφορικὰ μὲ τὸ νομοσχέδιο ποὺ βρίσκεται πρὸ τῶν κοινοβουλευτικῶν πυλῶν, μὲ τὸν γενικὸ γραμματέα νὰ σημειώνει πὼς «αὐτὸ σημαίνει ὁ πολιτικὸς γάμος ὁμοφύλων, ἔτσι ἦταν καὶ ἔτσι εἶναι, ὅσο καὶ ἂν προσπαθοῦν κάποιοι νὰ τὸ διαχωρίσουν». 

Ἐμφανίστηκε μάλιστα ἐξαιρετικὰ αἰχμηρὸς πρὸς τὴν πλευρὰ τοῦ Στέφανου Κασσελάκη, καταγγέλλοντας πὼς «ὁδηγούμαστε σὲ ἐμπόριο καὶ παραγγελία παιδιῶν, ὅπως ὑπονόησε ὁ πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ», ἐνῷ πρόσθεσε πὼς σὲ χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ ἡ παρένθετη κύηση ἔχει ἐξελιχθεῖ σὲ μπίζνα ἑκατομμυρίων. «Αὐτὸ δὲν εἶναι πρόοδος, ἀλλὰ βαρβαρότητα καὶ σκοταδισμὸς» τόνισε, στέλνοντας τὸ ξεκάθαρο μήνυμα καταψήφισης τοῦ νομοσχεδίου ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ Περισσοῦ. 

Νατσιός: «Ἀντιχριστιανικό», «μιαρὸ» καὶ «ἐπαίσχυντο» τὸ νομοσχέδιο 
Σκληρὴ ἐπίθεση στὴν κυβέρνηση ἐξαπέλυσε ὁ πρόεδρος τῆς ΝΙΚΗΣ Δημήτρης Νατσιός, χαρακτηρίζοντας τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὸν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν «ἀντιχριστιανικό», «μιαρὸ» καὶ «ἐπαίσχυντο». «Ἡ κυβέρνηση θέλει νὰ μαγαρίσει τὸν ἱερὸ δεσμὸ τῆς οἰκογένειας, τὸ νομοσχέδιο παραβαίνει τὸν νόμο τοῦ Εὐαγγελίου» ἀνέφερε ἀπὸ βήματος τῆς Ὁλομέλειας ὁ Δημήτρης Νατσιός, ἐξηγῶντας πὼς ἡ ΝΙΚΗ δὲν ἀντιμάχεται ὅσους παρεκκλίνουν σεξουαλικὰ καὶ δὲν διακατέχεται ἀπὸ ἀποστροφὴ ἢ μῖσος, ἀλλὰ ἀπορρίπτει τὴν παρέκκλισή τους, καθὼς εἶναι μιὰ ἐπιλογὴ μὲ μόνο σκοπὸ τὴν ἡδονὴ καὶ κατὰ τὴν Ἐκκλησία ἀποτελεῖ «ἁμαρτία», ὅπως ἀνέφερε. 

Προσδοκία γιὰ δυναμικὴ παρέμβαση 
Ὁ Δημήτρης Νατσιὸς ἀναφέρθηκε καὶ στὴν ἔκτακτη συνεδρίαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, σημειώνοντας πὼς τὸ κόμμα του προσδοκᾶ σὲ δυναμικὴ παρέμβασή της ἐν ὄψει τῆς κατάθεσης τοῦ νομοσχεδίου στὴ Βουλὴ τὶς ἐρχόμενες ἑβδομάδες. «Πῶς θὰ ξαναμπεῖτε στοὺς ναοὺς ἐὰν ἐπιδείξετε μιὰ τέτοια ἀνίερη ἐνδοτικότητα; Πῶς θὰ παραστεῖτε σὲ ἕναν θρησκευτικὸ γάμο, σὲ μιὰ τελετή, σὲ μιὰ δοξολογία, ἐὰν ἔχετε ψηφίσει ἕναν τέτοιο νόμο;» ρώτησε μάλιστα τοὺς παριστάμενους βουλευτές, καλῶντας τους νὰ μὴν ψηφίζουν ἀντίχριστα νομοσχέδια, καθώς, ὅπως εἶπε, ὑπάρχουν καὶ οἱ πνευματικοὶ νόμοι. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ πὼς ὁ Δημήτρης Νατσιὸς ἀναφέρθηκε καὶ στὶς καταγγελίες ὅτι ὁ γέροντας Ἰουστῖνος στὸ Φρέαρ τοῦ Ἰακὼβ ἐκβιάζεται ἀπὸ ἀλλόθρησκους ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἐποίκους στὴ Σαμάρεια, προειδοποιῶντας πὼς κινδυνεύουν Ἑλληνες ὀρθόδοξοι μοναχοὶ καὶ ἡ Νέα Δημοκρατία ἀσχολεῖται μὲ γάμους τῶν ὁμοφύλων, ἀντὶ νὰ προστατεύσει τοὺς μοναχοὺς τῶν Ἁγίων Τόπων.

1 σχόλιο:

  1. H λαϊκὴ ρήση «καὶ ὁ ἅγιος φοβέρα θέλει» δεν δικαιώνεται, είναι ασεβής και πρέπει να παύσει να διαδίδεται.
    Η αλήθεια είναι ότι ο πραγματικός άγιος δεν θέλει καμία φοβέρα, ούτε και φοβερίζεται.

    Ρωμιός

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.