29 Ιαν 2024

Ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν: Καταργεῖται γιὰ τὰ φροντιστήρια καὶ τὰ κέντρα ξένων γλωσσῶν

Ἡ θρησκευτικὴ γιορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καταργεῖται ὡς ἡμέρα ἀργίας γιὰ τὰ φροντιστήρια καὶ τὰ κέντρα ξένων γλωσσῶν μὲ ὑπουργικὴ ἀπόφαση. 

Σύμφωνα μὲ τὸ protothema.gr, ὑπεγράφη ἀπὸ τὴν Ὑφυπουργὸ Παιδείας, Θρησκευμάτων καὶ Ἀθλητισμοῦ Ζέττα Μ. Μακρή, ἡ μὲ ἀριθμ. 8778/Ν1/26-01-2024 ἀπόφαση μὲ τὴν ὁποία τροποποιεῖται ἡ μὲ ἀριθμ. 219434/Α5/21.12.2016 (Β΄ 4212) ἀπόφαση μὲ θέμα: «Ἡμέρες διακοπῶν καὶ ἀργιῶν φροντιστηρίων καὶ κέντρων ξένων γλωσσῶν.» 

Μὲ τὴν συγκεκριμένη Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση καταργεῖται ἀπὸ τὸ σημεῖο II τοῦ στοιχείου Β. ΑΡΓΙΩΝ μόνο ἡ θρησκευτικὴ γιορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν γιὰ τὰ φροντιστήρια καὶ τὰ κέντρα ξένων γλωσσῶν. 

Ἡ Ὑπουργικὴ Ἀπόφαση ἔχει σταλεὶ στὸ Ἐθνικὸ Τυπογραφεῖο πρὸς δημοσίευση. 
Διαβάστε παρακάτω... 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.