3 Ιαν 2024

Ἡ Ἑλλάδα ἐκτὸς τοῦ θαλάσσιου χωροταξικοῦ σχεδιασμοῦ τῆς ΕΕ!

Δελτίου τύπου τῆς ΝΙΚΗΣ 
Ἀποτελεῖ ἱστορικὴ εἰρωνεία ὅτι τὸ κόμμα τῆς ΝΔ ποὺ ἐνέταξε τὴν χώρα στὴν ΕΕ (πρώην ΕΟΚ) καὶ τοῦ ὁποίου τὰ πολιτικὰ στελέχη του αὐτοαποκαλοῦνται «εὐρωπαϊστές», εὐθύνεται γιὰ τὴν παραπομπὴ τῆς χώρας στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο ἐπειδὴ δὲν θέσπισε Θαλάσσιο Χωροταξικὸ Σχεδιασμὸ (ΘΧΣ) ὡς ὄφειλε, παραβιάζοντας τὴ σχετικὴ Κοινοτικὴ Ὁδηγία (Ε.Ε 2014/89). 
Μιλᾶμε γιὰ τὸν σχεδιασμὸ ποὺ ὁρίζει ποῦ θὰ ἔχουμε ὅλες τὶς ἀνθρώπινες δραστηριότητες: ζῶνες ἁλιείας, τουρισμό, ὑδατοκαλλιέργειες, ἀνεμογεννήτριες, ἔρευνες ὑδρογονανθράκων, διελεύσεις ἀγωγῶν, διατήρηση βιοποικιλότητας κτλ. Τί ἀκριβῶς ἐμπόδισε τὴν κυβέρνηση Μητσοτάκη νὰ ἐφαρμόσει τὴν Κοινοτικὴ Ὁδηγία ἡ ὁποία εἶχε ἤδη ἐνταχθεῖ στὴν ἐθνικὴ νομοθεσία τὸ 2018 (ἐπὶ ΣΥΡΙΖΑ); 
Εἶναι ἐνδεικτικὸ ὅτι ἡ Κύπρος μὲ μικρότερο σαφῶς γεωοικονομικὸ... μέγεθος καὶ μὲ τὸ 37% τμῆμα της ὑπὸ τουρκικὴ κατοχὴ προέβη στὸν θαλάσσιο χωροταξικὸ σχεδιασμὸ παρὰ τὶς ἀντιδράσεις τοῦ τουρκικοῦ κράτους. Ἀντιθέτως, ἡ μὴ συμμόρφωση τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν Κοινοτικὴ Ὁδηγία, κατέδειξε ἐκκωφαντικὰ τὴν κυβερνητικὴ ἀνεπάρκεια στὰ ὅρια τῆς προδοσίας τῶν ἐθνικῶν μας συμφερόντων καὶ τὶς παθογένειες τοῦ πελατειακοῦ συστήματος ἐξουσίας: φοβία, ἀνικανότητα, ἐξάρτηση ἀπὸ ξένους παράγοντες... Κι ὅλα αὐτὰ γιὰ ἕνα θέμα μὲ τεράστιο γεωπολιτικὸ καὶ οἰκονομικὸ ἀποτύπωμα, ἱκανὸ νὰ τροφοδοτήσει μὲ ἐνεργειακοὺς πόρους τὴν ἀνάπτυξη τῆς χώρας ἐπ΄ ὠφελείᾳ τῶν μελλοντικῶν γενεῶν. 

Ἂς σημειωθεῖ καὶ ἡ χρονικὴ συγκυρία τῆς παραπομπῆς μας στὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο καθὼς ἔγινε λίγες μόνο ἡμέρες μετὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς Διακήρυξης τῶν Ἀθηνῶν μεταξὺ Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας, γεγονὸς ποὺ ὑποδηλώνει σαφῶς τὴν συντρέχουσα ἁρμοδιότητα τῆς ΕΕ στὸν καθορισμὸ θαλασσίων ζωνῶν καὶ τὴν ὁποία πρέπει νὰ ἀξιοποιήσουμε γιὰ τὴν προώθηση τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων μας. Ἂς ἀπαντήσει λοιπὸν καθαρὰ ἡ Κυβέρνηση Μητσοτάκη στὸν ἑλληνικὸ λαὸ (ποὺ θὰ κληθεῖ καὶ νὰ πληρώνει τὰ πρόστιμα), ἀκόμα καὶ στοὺς τυχὸν καλοπροαίρετους ψηφοφόρους της, γιὰ ποιόν λόγο ἀδράνησε τόσα χρόνια ἀλλὰ καὶ ἐξακολουθεῖ τὸ διὰ παραλείψεως ἔγκλημά της σὲ βάρος τῶν ἐνάλιων ἑλληνικῶν συμφερόντων. 

1 σχόλιο:

  1. Τι συμβαίνει με τον κύριο Μητσοτάκη; Γιατί δεν έκανε ΘΧΣ; Μπορεί να μας εξηγήσει γιατί; Αν όχι το ατόπημα είναι βαρύτατο και δίνει δικαιώματα σε όλους να σκέφτονται ότι δεν είναι απλά ανεπαρκής ή κουτός, αλλά κάτι πολύ χειρότερο. Ο νοών νοείτο.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.