16 Δεκ 2023

Ἀνθελληνικὸ μίασμα ἡ τροπολογία Καιρίδη – Μητσοτάκη: Αὐτοὶ ποὺ στήριζαν προεκλογικὰ τὸν φράχτη στὸν Ἕβρο, νομιμοποιοῦν «fast track» ὅσους τὸν παραβίασαν!

Νομιμοποιῶντας 30.000 λαθρομετανάστες, ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη λέει διεθνῶς «ἀνοίξαμε καὶ σᾶς περιμένουμε» ἐν μέσῳ πολέμου στὴ Μέση Ἀνατολή! 
Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Νὰ λοιπὸν ποὺ ἔφτασε ἡ ὥρα ποὺ ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη ἐφαρμόζει στὸ ἔπακρο τὸ ἀντινατιβιστικὸ δόγμα της καὶ διακηρύττει πρὸς ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς γῆς, ὅτι στὴν Ἑλλάδα «ἀνοίξαμε καὶ σᾶς περιμένουμε». Ἡ ἀντικατάσταση πληθυσμῶν τὴν ὁποία ἐπανειλημμένως ἔχει ἐξαγγείλει ὁ πρωθυπουργὸς καὶ ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, πῆρε πλέον καὶ ἐπίσημη μορφή. 
Αὐτὸ ποὺ δὲν τόλμησε νὰ πράξει οὔτε ὁ διεθνιστικὸς ΣΥΡΙΖΑ, τὸ ἔπραξε ὁ νεοφιλελεύθερος ὁδοστρωτῆρας τῆς Μητσοτάκης Α.Ε., καὶ νομιμοποιεῖ τοὺς παράνομους μετανάστες ποὺ βρίσκονται ἐδῶ καὶ τρία χρόνια στὴν Ἑλλάδα, συντομεύοντας τὴν προϋπόθεση γιὰ ἄδεια παραμονῆς κατὰ 4 ὁλόκληρα χρόνια (ἕως τώρα χρειάζονταν 7 χρόνια διαμονῆς). 
Ὅσοι μετανάστες τρίτων χωρῶν διέμεναν μέχρι 30 Νοεμβρίου τοῦ 2023 χωρὶς ἄδεια στὴν Ἑλλάδα, γιὰ τοὐλάχιστον τρία χρόνια, τώρα ἔχουν τὸ δικαίωμα... νὰ τοὺς χορηγηθεῖ νόμιμη ἄδεια διαμονῆς. 

Χωρὶς ἔλεγχο ἱστορικοῦ, χωρὶς προϋποθέσεις, χωρὶς κανένα σχέδιο γιὰ τὶς κοινωνικὲς ἀντοχὲς τῆς χώρας. Τελικὰ αὐτὸ ἐννοοῦσε ὁ πρωθυπουργὸς ὅταν ἔλεγε ὅτι θὰ ὑπάρξει μιὰ «ὥριμη καὶ συνειδητὴ ἔνταξη ἀλλοδαπῶν στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία» ὥστε νὰ «ἀνακουφιστεῖ ἡ πληθυσμιακή μας ὑποχώρηση». Ὅτι ὅποιος εἶδε φῶς καὶ μπῆκε, εἶναι «ἀφομοιώσιμος». Ἀκόμα καὶ ἂν εἶναι πράκτορας, ἂν ἔχει ποινικὸ μητρῶο, ἂν ἐφαρμόζει τὴ Σαρία, ἂν θεωρεῖ σύμμαχο χώρα τὴν Τουρκία, ἂν ὀνειρεύεται νὰ κόψει κεφάλια «ἀπίστων», ἂν εἶναι ὑπὲρ τῆς κλειτοριδεκτομῆς, ἂν στὴ χώρα του ὑπάρχει κουλτούρα βιασμοῦ. 

Αὐτὴ ἡ κυβέρνηση ἀρέσκεται στὸν ἀπολυταρχισμὸ ὁριζόντιου τύπου. Ὁριζόντια lockdown, ὁριζόντιοι ἐμβολιασμοί, ὁριζόντιο χαράτσι στοὺς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καὶ τώρα ὁριζόντια ἔνταξη λαθρομεταναστῶν χωρὶς κανέναν ὅρο. 

Πεσκέσι τοῦ Ὄλαφ Σὸλτς ποὺ μεταχειρίζεται τὴν Ἑλλάδα σὰν τὴν ἀποθήκη στὸ πίσω μέρος τῆς αὐλῆς του, καὶ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη ὡς τὸν ἀποθηκάριο. Ποιός ἀσχολεῖται μὲ τὴν ὑπογεννητικότητα; Ποιός ἀσχολεῖται μὲ τὸν Ἕβρο, τὴν Ἤπειρο καὶ τὰ νησιὰ ποὺ πεθαίνουν δημογραφικά; Ἔχουμε ἕτοιμες λύσεις. Τὸν συστηματικὸ ἀφελληνισμὸ καὶ τὴν εἰσαγωγὴ ἑνὸς ἑτερόκλητου μείγματος λαῶν ποὺ θὰ ἀντικαταστήσει τὰ κενὰ γεννήσεων. 

Αὐτὲς εἶναι δουλειές, «ὡραῖες» καὶ νοικοκυρεμένες. Χρησιμοποιεῖς τὴν ἐπέκταση τοῦ φράχτη στὸν Ἕβρο ὡς προεκλογικὸ δόλωμα γιὰ νὰ σὲ ψηφίσει ὁ κόσμος, καὶ ἀφοῦ ἐπανεκλεγεῖς, νομιμοποιεῖς ὅσους τὸν ἔχουν περάσει παράνομα. Τί νὰ κάνουμε παιδιά, ἀφοῦ περάσανε ποὺ περάσανε, ἂς τοὺς νομιμοποιήσουμε. Πάντως ὁ φράχτης – φράχτης! 

Σὲ μιὰ χρονικὴ περίοδο ποὺ ἡ Μέση Ἀνατολὴ φλέγεται, καὶ σὲ περίπτωση ἐπέκτασης τοῦ πολέμου ἀναμένεται νὰ κατευθυνθοῦν ἑκατοντάδες χιλιάδες προσφύγων πρὸς τὴ νοτιοανατολικὴ Εὐρώπη, ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη ἔδωσε τὸ διεθνὲς μήνυμα ὅτι ὅποιος παραβιάσει τὰ σύνορα μας, μπορεῖ νὰ ὑπολογίζει ὅτι σὲ 3 χρονάκια θὰ εἶναι πολίτης τῆς Ἑλλάδας. 

Σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ τὸ «μαῦρο σύννεφο» τῆς Τζιχὰντ πλανᾶται πάνω ἀπ' τὴν Εὐρώπη καὶ οἱ τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις μὲ φόντο τὴ Γάζα, ἀνάγκασαν τὸ Συμβούλιο Δικαιοσύνης καὶ Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΕ νὰ ἐπισπεύσει τὶς διαδικασίες ἀπέλασης τῶν παράνομων μεταναστῶν, στὴν Ἑλλάδα ἀνέτειλε ὁ διεθνιστικὸς «ἥλιος» καὶ ἀντὶ νὰ ἐπανεξετάζουμε τὶς διαδικασίες ἀπέλασης, διευκολύναμε τὶς διαδικασίες ἔνταξης! 

Συνεπὴς στὸ νὰ βάζει τὴν Ἑλλάδα στὸ μάτι τοῦ κυκλῶνα γιὰ προσωπικὲς φιλοδοξίες του, ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἀφοῦ ἔσυρε τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν ἔβαλε στὸ στόχαστρο τῆς Ρωσίας, ἀφοῦ τὴν ἐξέθεσε σὲ ὅλες τὶς ὀρέξεις τοῦ Ἐρντογάν, τώρα τὴν κάνει καὶ διεθνὲς κέντρο τῆς λαθρομετανάστευσης. 

«Δὲν πρόκειται νὰ δεχτοῦμε τὰ νησιὰ τοῦ βορειοανατολικοῦ Αἰγαίου νὰ γίνουν μόνιμο πάρκινγκ ψυχῶν μὲ μόνιμη παρουσία προσφύγων καὶ μεταναστῶν πολὺ μεγαλύτερη ἀπὸ τὶς ἀντοχὲς τῆς τοπικῆς κοινωνίας καὶ τῆς τοπικῆς οἰκονομίας», δήλωνε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης τὸ 2017 στὸ 11ο Συνέδριο τῆς Νέας Δημοκρατίας. 

Τελικὰ ὄχι μόνο ἔκανε τὰ νησιὰ πάρκινγκ ψυχῶν, ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρη τὴ χώρα. Ἔγινε ὁ πρωτεργάτης τῆς ἰσλαμοποίησης τῆς χώρας καὶ καρφώνει τὰ τελευταῖα καρφιὰ στὸ φέρετρο τῆς Ἑλλάδας... 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.