20 Δεκ 2023

Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης: "Τί θά πεῖ νά εἶσαι ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλησίας;"

Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κροστάνδης
Νά τί θά πεῖ, μέ ἁπλά λόγια: Βλέπεις ἕναν φτωχό πού ζητάει ἐλεημοσύνη; Ἀναγνώρισε σ' αὐτόν τόν ἀδελφό σου καί ἐλέησέ τον, ἀντικρίζοντας στό πρόσωπό του τόν ἴδιο τόν Χριστό.

Σέ ἐπισκέπτεται ἕνας ἄνθρωπος γνωστός ἤ καί ἄγνωστος; Δέξου τον ὅπως θά δεχόσουνα τόν Κύριο, ἄν σοῦ χτυποῦσε τήν πόρτα. Ἀγκάλιασέ τον μέ τήν ἀγάπη σου, φιλοξένησέ τον μέ χαρά καί συζήτησε μαζί του πνευματικά θέματα.

Βλέπεις ἕναν κληρικό; Ἀναγνώρισέ τον ὡς ποιμένα τῶν λογικῶν προβάτων τοῦ Χριστοῦ, πού ἔργο του εἶναι νά ἀναγεννᾶ πνευματικά καί νά καθοδηγεῖ τούς ἀνθρώπους πρός τήν αἰωνιότητα. Νά πιστεύεις ὅτι στό πρόσωπό του ἀναπαύεται ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀπό τό ὁποῖο ἔχει λάβει τήν ἐξουσία νά...διδάσκει, νά τελεῖ τά θεῖα Μυστήρια καί νά ποιμαίνει τούς χριστιανούς. Τήν εὐλογία τοῦ ἀρχιερέα ἤ τοῦ ἱερέα νά τή δέχεσαι σάν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ, καί μέ εὐπείθεια νά τόν ἀκοῦς ὅταν διδάσκει καί νουθετεῖ, ἀλλά καί ὅταν ἐλέγχει καί ἐπιτιμᾶ.

Τά Μυστήρια νά τά δέχεσαι ἀπό τά χέρια Του σάν ἀπό τά χέρια τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ. Τά ἐπιτίμια νά τά δέχεσαι ὅμοια σάν ἀπό τόν Χριστό. Στό πρόσωπο τοῦ ἀρχιερέα νά τιμᾶς τή μορφή τοῦ Μεγάλου Ἀρχιερέα Χριστοῦ. Μήν ξεχνᾶς ὅτι μέσῳ αὐτοῦ μεταδίδονται ἡ χάρη τῆς ἰεροσύνης καί κάθε ἄλλο οὐράνιο χάρισμα. Γι' αὐτό νά ὑποτάσσεσαι στόν ἐπίσκοπο ὅπως στόν Κύριο, βλέποντάς τον ὡς ἀπόστολο καί κανονικό διάδοχο τῆς ἐξουσίας Ἐκείνου. Ἔτσι πιστεύει καί ἔτσι πολιτεύεται ὁ γνήσιος ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλησίας.

Πρέπει ἀκόμα νά ἔχεις βαθιά πεποίθηση ὅτι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, πού εἶναι «μετά Θεόν ἡ Θεός, τά δευτερεῖα τῆς Τριάδος ἡ ἔχουσα», ὁ Τίμιος Πρόδρομος, ὁ πιό μεγάλος προφήτης πού γεννήθηκε ποτέ (βλ. Λουκ. 7:28), οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι, οἱ πνευματοφόροι προφῆτες, οἱ θεοφόροι πατέρες, οἱ μάρτυρες, οἱ ὅσιοι, οἱ δίκαιοι, ὅλοι οἱ ἅγιοι βρίσκονται σέ ζωντανή ἐπικοινωνία μ' ἐμᾶς τούς χριστιανούς πού ἀγωνίζονται στή γῆ· εἶναι οἱ μεσῖτες μας στόν Κύριο, οἱ συμπαραστάτες καί βοηθοί μας στά βιοτικά καί πνευματικά μας προβλήματα, οἱ παρηγορητές μας στίς δοκιμασίες, οἱ θεραπευτές μας στίς ἀρρώστιες. Νά ἐπικαλεῖσαι τούς ἁγίους σάν νά εἶναι ζωντανοί δίπλα σου, σάν νά ζοῦν μαζί σου κάτω ἀπό τήν ἴδια στέγη. Νά συζητᾶς μαζί τους ὅπως μέ τά μέλη τῆς οἰκογένειάς σου. Ἔτσι κάνει ὁ ἄνθρωπος τῆς ἐκκλησίας.

Νά ἐπιθυμεῖς φλογερά τή σύντομη ἐγκατάστασή σου στή βασιλεία τῶν οὐρανῶν καί τήν ἀπόλαυση τῆς μακαριότητάς της, ὅπως τό ἀξιώθηκαν οἱ ἅγιοι. Γιά νά τό ἀξιωθεῖς κι ἐσύ, «καθάρισε τόν ἑαυτό σου ἀπό καθετί πού μολύνει τό σῶμα καί τήν ψυχή, καί ζῆσε μιάν ἅγια ζωή μέ φόβο Θεοῦ» (πρβλ. Β' Κορ. 7:1). Ἔτσι θά εἶσαι πραγματικός ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλησίας.

Νά πιστεύεις ὁλόψυχα ὅτι οἱ κεκοιμημένοι ὀρθόδοξοι χριστιανοί, τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας πού ὁ Κύριος τά κάλεσε κοντά Του στόν οὐρανό, ἔχουν ζωντανή ἐπικοινωνία μ' ἐμᾶς, τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας πού ζοῦμε ἀκόμα στή γῆ. Οἱ προσευχές μᾶς γι' αὐτούς, ἀλλά κυρίως οἱ προσευχές τῶν λειτουργῶν στό πανάγιο Θυσιαστήριο, εἰσακούονται ἀπό τόν Θεό, ὅπως καί οἱ προσευχές ἐκείνων γιά μας. Ἄν ἔτσι πιστεύεις, τότε εἶσαι ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλησίας.

Ἄν πιστεύεις ὅπως καί ὅ,τι πιστεύει ἡ Ἐκκλησία, πού εἶναι «ὁ στῦλος καί τό θεμέλιο τῆς ἀλήθειας» (Α' Τιμ. 3:15), ἄν συμμετέχεις στίς λατρευτικές καί ἁγιαστικές της συνάξεις, ἄν τηρεῖς τίς νηστεῖες πού αὐτή ἔχει θεσπίσει, ἄν προσέρχεσαι συχνά καί μέ πίστη στά ζωοποιά ἱερά Μυστήρια, τότε εἶσαι ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλησίας.

Νά τί σημαίνει νά εἶσαι ἄνθρωπος τῆς Ἐκκλησίας: Νά ζεῖς ὅπως ζεῖ ἡ Ἐκκλησία καί νά πολιτεύεσαι σάν πολίτης τοῦ οὐρανοῦ.


Ἀπό τό βιβλίο: Πνευματική Ἀνθολογία ἀπό τούς βίους καί τούς λόγους τῶν Ἁγίων τῆς Ρωσίας. Ἱερά Μονή Παρακλήτου, Ωρωπός Ἀττικῆς 2018, σελ. 85.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.