6 Δεκ 2023

Στὶκ κάνναβης καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς νεολαίας σὲ «προσφορὰ» στὰ περίπτερα – Ναρκωτικά, πορνεία καὶ τζόγος θερίζουν τὴν κοινωνία!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης 
Κανναβινοειδὴ ψυχοτρόπα ἔχουν γίνει «παιχνιδάκι» στὰ χέρια ἀνηλίκων καὶ οὐδεὶς ἀσχολεῖται - Ναρκωτικά, σὲξ καὶ εὔκολο χρῆμα ἰσοπεδώνουν τὰ παιδιά μας. 
Ἡ ἱστορία μας ἔχει διδάξει ὅτι οἱ κοινωνικὲς μάστιγες ποὺ ἀναδύονται στὰ φτωχοποιημένα καὶ ἀπολυταρχικὰ κράτη, ὅπως αὐτὸ τῆς Ἑλλάδας, εἶναι πάντα οἱ ἑξῆς τρεῖς: Ἡ πορνεία, τὰ ναρκωτικὰ καὶ ὁ τζόγος. Οἱ τρεῖς οὐσίες τοῦ κακοῦ ποὺ συνθέτουν τὸ «ὄπιο» τῶν γονατισμένων λαῶν. 

Μετὰ ἀπὸ δέκα χρόνια μνημονίων, δύο χρόνια πανδημίας καὶ δύο χρόνια πολεμικῆς οἰκονομίας, ἡ ἑλληνικὴ... κοινωνία ἀκολουθεῖ ἐπιδόσεις «πρωταθλητισμοῦ» καὶ στὶς τρεῖς αὐτὲς μάστιγες. Ὁ τζίρος τοῦ τζόγου ἐκτινάχθηκε τὸ 2022 σὲ πρωτοφανῆ ἐπίπεδα ρεκόρ, ἀφοῦ συνολικὰ δαπανήθηκαν 29,2 δισεκατομμύρια εὐρὼ σὲ διαδικτυακὸ τζόγο, ὅσο δηλαδὴ τὸ 15% τοῦ ΑΕΠ τῆς χώρας. 

Αὐτὴ ἡ ἐκτίναξη τοῦ ἐθνικοῦ «τζογαρίσματος» ξεκίνησε νὰ καταγράφεται ἀπὸ τὸ 2015, πού – διόλου τυχαῖα – ἦταν τὸ ἔτος τῶν capital controls καὶ τῆς ψήφισης τοῦ 3ου μνημονίου. Ἦταν τότε ποὺ τὰ «τιμαλφῆ» ὁλόκληρης τῆς χώρας (μνημεῖα, μουσεῖα, σχολεῖα, νοσοκομεῖα κ.ο.κ) «τζογαρίστηκαν» στὸ ὑπερταμεῖο – ὅπου καὶ παραμένουν ὑποθηκευμένα ὡς σήμερα. Οἱ Ἕλληνες, ἀκολουθῶντας τὴν ἴδια φιλοσοφία ἐκποίησης (ὄχι μόνο σὲ ἐθνικὸ ἀλλὰ καὶ) σὲ προσωπικὸ ἐπίπεδο – σὲ μιὰ ἀπελπισμένη προσπάθεια νὰ σωθοῦν – σπάνε τὸ ἕνα ἐτήσιο ρεκὸρ πεταμένων χρημάτων στὸν τζόγο μετὰ τὸ ἄλλο, ἀπὸ τὸ 2015 καὶ ἐντεῦθεν. 

Καὶ ἡ πορνεία ἐπίσης γνωρίζει τρομακτικὴ ἔξαρση τὴν τελευταία δεκαετία. Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐκδιδόμενων γυναικῶν ἄρχισε νὰ αὐξάνεται σταθερὰ ἀπὸ τὸ 2012 (τὸ ἔτος ποὺ ψηφίστηκε τὸ δεύτερο μνημόνιο), ἐνῶ ἡ στυγνὴ ἐκμετάλλευση τοῦ ἀνθρώπινου σώματος πῆρε καὶ ἐπίσημα μορφὴ ἐμπορεύματος, μὲ συνδικαλιστικό – μάλιστα – κῦρος, ἀφοῦ τὰ ἐκδιδόμενα πρόσωπα ὀνομάζονται πλέον «σεξεργάτες», στὴν «ὀρθοπολιτικὴ» γλῶσσα ποὺ προωθεῖται ἀκριβῶς γιὰ νὰ «κανονικοποιεῖ» τὴν κάθε μορφὴ πορνείας καὶ διαστροφῆς. 

Τὰ τελευταῖα ἠθικὰ ταμποῦ ποὺ ἔχουν ἀπομείνει στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, διαβρώνονται ραγδαῖα μὲ τὴν ἐπέλαση τῆς ψηφιακῆς πορνείας καὶ τὶς διαδικτυακὲς πλατφόρμες ποὺ ἐκπορνεύουν τὸν «ἄνθρωπο τῆς διπλανῆς πόρτας», γιὰ μερικὲς ἑκατοντάδες ἢ χιλιάδες εὐρὼ τὸν μῆνα. Τὸ ἴδιο τὸ σύστημα διαφημίζει μὲ ἕναν ἀέρα «γκλαμουριὰς» τὴν ὕστατη κατάπτωση τοῦ ἀνθρώπου. Ἀκόμα καὶ σὲ δελτία εἰδήσεων καὶ μεγάλα sites προβάλλουν αὐτὲς τὶς ψηφιακὲς πλατφόρμες «fast food» ἐκπόρνευσης, ὡς τὸ «success story» τῶν νεόπτωχων ποὺ πουλάνε τὴ σάρκα τους σὲ «συνδρομητὲς» καὶ λύνουν τὸ πρόβλημα τοῦ βιοπορισμοῦ τους. 

Ἡ πορνεία (ἀπ)ελευθερώθηκε ἀπὸ τὰ κακόφημα στέκια ποὺ τὴν περιόριζαν καὶ ἔγινε ἕνα παγκοσμίως προσβάσιμο «ἀγαθὸ» ἀποβλάκωσης. Χαρίζεται ἀφειδῶς ἀπὸ ἁπλοὺς καθημερινοὺς ἀνθρώπους, ποὺ μετατρέπονται σὲ «πορνοστὰρ» μὲ ἕναν διαδικτυακὸ λογαριασμὸ καὶ μερικὰ click. Ἡ ἐκπόρνευση μπορεῖ νὰ μὴν γίνεται μὲ φυσικὴ ἐπαφή, ἀλλὰ μὲ ψηφιακὴ διεπαφή, ὅμως ἡ οὐσία τῆς πορνείας παραμένει ἀκριβῶς ἡ ἴδια σὲ ἠθικό, πνευματικὸ καὶ κοινωνικὸ ἐπίπεδο. Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ διαδικτυακὴ πορνεία γίνεται σὲ ἕνα «ἀποστειρωμένο» καὶ ἀσφαλὲς περιβάλλον μπροστὰ σὲ μιὰ κάμερα στὸ σπίτι, τὴν καθιστὰ ἀφάνταστα πιὸ ἐπικίνδυνη, ἀφοῦ διαμορφώνει μαζικὲς διαστάσεις ἀποδοχῆς ἀπὸ τὸν κόσμο. Καὶ κάπως ἔτσι ἡ πορνεία μετατρέπεται σὲ μιὰ ἀπενοχοποιημένη «κανονικότητα». 

Καὶ ἐρχόμαστε στὸ κυρίως θέμα, ποὺ ἀφορᾷ τὴ χρήση ναρκωτικῶν. Σύμφωνα μὲ στοιχεῖα τοῦ ΟΟΣΑ, ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται στὴν 6η θέση στὴν ΕΕ, στὴ λίστα τῶν χωρῶν μὲ τὴν ὑψηλότερη αὔξηση χρήσης ἀντικαταθλιπτικῶν, ἀντιψυχωσικῶν καὶ κοκαΐνης, ἀπὸ τὸ 2000 ἕως τὸ 2020. Τὰ δεδομένα τοῦ ΟΟΣΑ δείχνουν ἐπίσης μιὰ δραματικὴ αὔξηση τοῦ ἄγχους καὶ τῆς κατάθλιψης κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πανδημίας COVID-19. 

Τὰ παιδιὰ μυοῦνται στὸν κόσμο τῶν ναρκωτικῶν, καὶ μάλιστα νόμιμα 
Πρόσφατα τὰ μεγάλα MME τῆς χώρας μας, φαίνεται ὅτι ἀνακάλυψαν τήν... Ἀμερική, μὲ τὸ νὰ ἀνησυχήσουν ξαφνικὰ γιὰ τὸ «ποῦ ὁδεύουν τὰ παιδιά μας» μὲ τὴν ἐλεύθερη πώληση ψυχοτρόπων οὐσιῶν ποὺ δὲν ὑπάγονται στοὺς περιορισμοὺς τοῦ νόμου περὶ ἐξαρτησιογόνων. To ἡμι-συνθετικὸ κανναβινοειδὲς HHC (Ἐξαϋδροκανναβινόλη) σὲ μορφὴ στίκ, ἔχει γίνει ἀνάρπαστο εἰδικὰ τὰ τελευταῖα 2 χρόνια καὶ πωλεῖται σὲ καταστήματα μὲ εἴδη κάνναβης, ἀλλὰ ἀκόμα καὶ σὲ περίπτερα. Ἀνήλικα παιδιὰ Γυμνασίου ἢ ἀκόμα καὶ Δημοτικοῦ, μὲ τὴ βοήθεια ἑνὸς ἐνήλικου ἀγοράζουν στικάκια κάνναβης ἢ νικοτίνης, ἀλλὰ καὶ ζελεδάκια HHC, καὶ ἔτσι μπαίνουν στὸν καταστρεπτικὸ κόσμο τῶν ναρκωτικῶν μὲ ὅλες τὶς εὐλογίες τοῦ κράτους. 

Ἡ κυκλοφορία αὐτῶν τῶν ψυχοτρόπων οὐσιῶν ἔχει βρεὶ ἕνα βολικὸ «παραθυράκι» στὴν ἀγορά, ἀφοῦ γιὰ νὰ διαπιστωθεῖ ἂν ἡ περιεκτικότητά τους σὲ ἐνεργὴ οὐσία εἶναι ἐντὸς τῶν πλαισίων ποὺ θέτει ὁ νόμος, ἀπαιτεῖται μιὰ ἐπίπονη διαδικασία χημικῆς ἐπεξεργασίας. Καὶ ἔτσι τὸ ἀδιάφορο κράτος ποὺ δὲν ἐνδιαφέρεται ἀλλὰ μᾶλλον καὶ ἐπιδιώκει τὴν ἀποχαύνωση τῆς νεολαίας (μέσῳ τοῦ τρίπτυχου διαφθορᾶς ποὺ θίξαμε παραπάνω), δὲν βρίσκει ἰδιαίτερους λόγους νὰ ἐλέγξει αὐστηρὰ αὐτὰ τὰ προϊόντα, καὶ ἡ ἀγορὰ βρίσκει ὅλους τοὺς λόγους νὰ τὰ κάνει δυνατότερα, γιὰ νὰ αὐξάνει τὶς πωλήσεις. 

Ἤδη βγαίνουν στὴν ἐπικαιρότητα εἰδήσεις μὲ μαθητὲς ποὺ βρίσκονται ἡμιλιπόθυμοι καὶ καταλήγουν στὸ νοσοκομεῖο μετὰ ἀπὸ χρήση νόμιμων ψυχοτρόπων οὐσιῶν, ποὺ κατέληξαν στὰ χέρια τοὺς παράνομα. 

Ψυχοδραστικὰ προϊόντα ποὺ γιὰ λόγους προστασίας τῶν παιδιῶν μας (ἀλλὰ καὶ τῶν ἐνήλικων) δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ κυκλοφοροὺν κάν στὸ ἐμπόριο, ἀφήνονται ἐλεύθερα νὰ προσελκύουν χιλιάδες νεαροὺς στὸν προθάλαμο τῆς ἐξάρτησης ποὺ ὁδηγεῖ στὰ «σκληρὰ» ναρκωτικά. Καὶ ὅμως αὐτὸ τὸ ὄνειδος δὲν ἔχει γίνει πρῶτο θέμα στὴ Βουλή, στὰ κανάλια, στὶς ἐφημερίδες, στὰ social media. Θεωρεῖται ὡς κάτι φυσιολογικὸ ποὺ συμβαίνει στὰ πλαίσια τῆς «προόδου» ποὺ ἐκπορεύεται ἀπὸ τὴν «ὀρθοπολιτικὴ» παράνοια ποὺ κατατρώει τὰ θεμέλια τῆς Γηραιᾶς Ἠπείρου γενικῶς, καὶ τῆς Ἑλλάδας εἰδικῶς. 

Ὅπως μὲ τὴν πορνεία καὶ τὸν τζόγο, βλέπουμε ὅτι καὶ τὰ ναρκωτικὰ ἀπαγκιστρώνονται σταδιακὰ ἀπὸ τὰ κακόφημα «στέκια» καὶ τὶς συνθῆκες ποὺ λειτουργοὺν ἀποτρεπτικὰ γιὰ τὸν «καταναλωτὴ» καὶ γίνονται ἐμπορεύματα εὔκολης καὶ ἄμεσης πρόσβασης. Οἱ παροχὲς ποὺ κάποτε ἀνῆκαν ἀποκλειστικὰ στὸ ὀργανωμένο ἔγκλημα, μεταφέρονται μὲ τὴν «political correct» μορφή τους στὸ ἴδιο τὸ κράτος ποὺ γίνεται πλέον ὁ πάροχος τῆς διαφθορᾶς, ποὺ βεβαίως ὀρμηνεύεται ἀπὸ τὴν ἀτζέντα τοῦ «ἀόρατου» ὑπερκράτους. 

Κατὰ τὰ ἄλλα μας μάρανε τὸ πόσο αὐστηρὰ ἐφαρμόζεται ὁ... ἀντικαπνιστικὸς νόμος, τὴν ἴδια ὥρα ποὺ διαμορφώνουν μιὰ ἁλυσοδεμένη νεολαία τῶν ἐθισμῶν καὶ τῆς «ἐλεγχόμενης» μαστούρας σέ... ἐπιτρεπτὰ ὅρια! Καὶ μόλις ὁ ἀνήλικος «γλυκαθεῖ» ἀπὸ τὰ ἐπιτρεπτά, προχωρὰ καὶ στά... ἀνεπίτρεπτα. 

Εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ αὐτονόητο ὅτι ἡ ἀγοραπωλησία αὐτῶν τῶν νόμιμων ψυχοτρόπων πρέπει νὰ ἀπαγορευτεῖ ἄμεσα ἢ ἔστω νὰ τεθεῖ ὑπὸ ἀσφυκτικοὺς περιορισμούς, ἐλέγχους καὶ ποινικὰ πλαίσια ὥστε νὰ σώσουμε τὴ νεολαία ἀπὸ τὴν κόλαση ποὺ κάποιοι τῆς ἑτοιμάζουν... 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.