16 Οκτ 2023

Μπελέρης: Θὰ συνεχίσω τὴν ὑπεράσπιση τῶν περιουσιῶν καὶ τῶν δικαιωμάτων τοῦ λαοῦ της Χειμάρρας

Ὅπως ἀποδεικνύεται τελευταία, ἀπὸ πληθώρα στοιχείων, ἂν ἔχεις «ἐπαφὲς» μὲ τὸν πρώην δήμαρχο Χιμάρας ποὺ συνεχίζει αὐθαίρετα νὰ παραμένει στὸ ἀξίωμα, χρίζεσαι ἰδιοκτήτης στὴ Χιμάρα. Αὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικότητα καὶ τὸ κραυγαλέο γεγονός, τοῦ ὁποίου γινόμαστε μάρτυρες καθημερινά. Ἂν ἔχεις γεννηθεῖ καὶ ζήσει ὁπουδήποτε, ὅπως στὸ Γκράμσι, στὰ Τίρανα ἢ στὸ Βερμός, ἀρκεῖ νὰ εἶσαι «αὐλικὸς» μὲ τὸν Jorgo Goro καὶ ὡς ἐκ θαύματος μπορεῖς νὰ ἀγοράσεις μία πράξη κυριότητας (AMTP) στὴ Χιμάρα καὶ σὲ μέρος τῆς ἐπιλογῆς σου, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἂν εἶναι δάσος ἢ βοσκότοπος, βράχος ἢ παραθαλάσσια γῆ. Μὲ βάση τὴν τοποθεσία ἀποφασίζεται καὶ ἡ τιμή. Αὐτὴ... εἶναι ἡ προσφορὰ τῆς «Ἀναγέννησης» ποὺ ἐδῶ καὶ 12 συναπτὰ ἔτη προσφέρει τὸ Σοσιαλιστικὸ Κόμμα, ὁ πρωθυπουργὸς Ράμα καὶ ὁ ὑποτελής του στὸ Δημαρχεῖο, κ. Goro. 

Ὡς ἰδιοκτήτης ἑνὸς δάσους 7.000 τετραγωνικὼν μέτρων καταμεσῆς της Χιμάρας ἔγινε ἕνας κάτοικος ἀπὸ τὸ Γκράμσι. Ἰδιοκτήτης μὲ κατασχεμένα ἀκίνητα στὴν καρδιά του Πόρτο Παλέρμο, πρώην δικαστής. Ἕνας διάσημος ἀστυνομικὸς κατέστη ἰδιοκτήτης μὲ πλαστὰ ἔγγραφα. Ἐπίσης, μὲ ἔγγραφα κυριότητας βρέθηκε καὶ σπουδαῖος δημοσιογράφος «μὲ ἀρχὲς» καὶ ταυτόχρονα συμπολίτης μας. 

Οἱ Χιμαριῶτες εἶπαν ὄχι σὲ αὐτὸ τὸ φαινόμενο καὶ θὰ συνεχίσουν νὰ λένε ὄχι καὶ στὸ μέλλον! Καθημερινὰ βγαίνουν στὸ φῶς στοιχεῖα γιὰ τὴν κλοπὴ νόμιμων περιουσιῶν ἀπὸ τὴ συμμορία τοῦ δήμου Χιμάρας ποὺ συνεχίζει τὴ ληστεία μὲ τὶς εὐλογίες τῆς κυβέρνησης. 

Προσωπικά, θὰ συνεχίσω νὰ καταγγέλλω καὶ νὰ ὑποβάλλω μηνύσεις γιὰ κάθε ὑπόθεση πρὸς ὑπεράσπιση τῶν συμφερόντων κάθε τετραγωνικοὺ ἑκατοστοῦ τῶν περιουσιῶν των Χιμαριωτῶν! 

Καλοῦμε ὅλους τοὺς συμπολῖτες μας νὰ προσέλθουν καὶ νὰ ἀναφέρουν κάθε περίπτωση κατάχρησης περιουσίας στὰ γραφεῖα τῆς ΟΜΟΝΟΙΑΣ Χιμάρας. 

Ἐγὼ σήμερα εἶμαι πολιτικὸς κρατούμενος τῆς κυβέρνησης, ἡ ὁποία δὲν ἤθελε καὶ δὲν θέλει αὐτὲς οἱ κλοπὲς καὶ ἀπαλλοτριώσεις τῶν περιουσιῶν των Χιμαριωτῶν νὰ βγοῦν στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας! 

Ἐσεῖς μοῦ ἀναθέσατε αὐτὸ τὸ ἱστορικὸ ἔργο καὶ τὴν ἱστορικὴ ἀποστολὴ γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῶν περιουσιῶν καὶ τῶν δικαιωμάτων σας, ἀποστολὴ τὴν ὁποία θὰ ἐκπληρώσω μὲ τὴ μεγαλύτερη ἀφοσίωση! 

Ἐνῶ διεξάγονται εἰς βάρος μου στημένες δικαστικὲς διαδικασίες, οἱ κλέφτες τῶν περιουσιῶν συνεχίζουν νὰ χτίζουν χωρὶς ἄδεια, νὰ ἁρπάζουν τὰ κτήματα τῶν παππούδων σας, νὰ τὰ πουλᾶνε καὶ νὰ παίρνουν τὰ χρήματα τῆς διαφθορᾶς δεκαετιῶν μὲ τὴν εὐλογία καὶ τὴν προστασία τῆς κυβέρνησης! 

Τὸ νομικὸ πὶνγκ πὸνγκ τῶν ἁρμοδιοτήτων τῆς ἀναρμοδιότητας ἀπὸ τὴν δικαιοσύνη χωρὶς δικαιοσύνη μὲ κρατάει σκόπιμα μακριὰ ἀπὸ τὸ γραφεῖο τοῦ δήμου Χιμάρας. 

Ἀνεξαρτήτως ἀπὸ αὐτό, σᾶς ἐγγυῶμαι ὅτι κάθε περίπτωση κατάχρησης καὶ κλοπῆς θὰ παραπεμφθεῖ στὴ δικαιοσύνη! 

Ἐγὼ προσωπικὰ θὰ καταγγείλω ἐν συνεχείᾳ κάθε διαπιστωμένη περίπτωση πλαστογραφίας καὶ κλοπῆς περιουσίας ἀπὸ τὴ συμμορία ποὺ συνεχίζει νὰ λεηλατεῖ τὸν δῆμο Χιμάρας! 

Ἡ ΧΙΜΑΡΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ! 
ΦΡΕΝΤΗΣ ΜΠΕΛΕΡΗΣ 
Δυρράχιο, 11.10.2023

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.