15 Σεπ 2023

Mεγάλη ἐκδήλωση τῆς Ἑστίας Πατερικῶν Μελετῶν στό Πολεμικό Μουσεῖο (24/09)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
«Νά κρατήσετε τίς παλιές ταυτότητες καί νά ξεσηκωθεῖτε ἄν θέλουν νά σᾶς δώσουν τέτοια ταυτότητα!»
(Ἅγιός Παΐσιος)

Τήν Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου καί ὥρά 17.00, στό Πολεμικό Μουσεῖο Ἀθήνῶν (Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας καί Ριζάρη), ἡ Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν διοργανώνει ἐνημερωτική ἡμερίδα μέ θέμα:
«Ἠλεκτρονική ταυτότητα: ἡ πιό κομβική «διευκόλυνσή» μας πρός τό ἀντίχριστο σφράγισμα.»

Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν ἔχεί ὀργανώσει στό... παρελθόν ἀντίστοιχες ἡμερίδες διατηρῶντας τήν καλή ἀνησυχία γιά τό ζήτημα τῶν ψηφιακῶν ταυτοτήτων καί τῆς παράλληλης κατάργησης τῶν μετρητῶν, τά ὁπόῖα ἀποτελοῦν πολύ σοβαρά πνευματικά καί κοινωνικά ζητήματα καί γιά τά ὁπόῖα ὁ ἑλληνικός λαός, ὅπώς καί ἄλλοί λαοί τόῦ κόσμου, ἔχούν ἐκφράσει τήν ἀντίθεσή τους.

Συμμεριζόμενοι τίς ἀγωνίες τῶν ἀνθρώπων γιά τήν ἔἴσοδο σέ ἕνάν κόσμο ἀνελεύθερο καί ἀκολουθῶντας τήν παρακαταθήκη τῶν Ἁγίων καί Γερόντων, ὁἱ ὁπόῖοι συσχέτισαν τίς ἠλεκτρονικές ταυτότητες μέ τά ἀναγραφόμενα στήν Ἱἐρά Ἀποκάλυψη τόῦ Ἔὐαγγελιστοῦ Ἰὠάννου, διοργανώνουμε ἄὐτή τήν ἐνημερωτική ἡμερίδα, κατά τήν ὁποία θά παρουσιαστοῦν σχετικές ἔἰσηγήσεις ἀπό ἔἰδικούς, ὥστέ νά παρατεθεῖ καί ἡ ἄποψη ποῦ ἀποκρύπτεται ἀπό τά ΜΜΕ, γιά τήν ὀρθότερη ἐνημέρωση τῶν ἀνθρώπων.

ἐπιμονή τῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων νά μᾶς ὁδηγήσουν στήν ψηφιακή φυλακή θά συναντήσει καί πάλι τή σθεναρή ἀντίσταση τόῦ λαοῦ, ὁ ὁπόῖος ἐλπίζουμε ὅτί μέ τή βοήθεια τόῦ Θεοῦ θά ἀκυρώσει καί ἄὐτή τή φορά τά σχέδια τους, μέ τήν προσωπική καί συλλογική του μετάνοια, ἀλλά καί μέ τήν ἔμπρακτη ἀντίρρησή του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.