7 Σεπ 2023

Τυφλότεροι τυφλῶν οἱ ἐθελότυφλοι!

Πελίτης Ἰωάννης, Θεολόγος
Εἶναι γνωστὸ στοὺς ὑπεύθυνους ἁρμόδιους ὅτι ὁ κωδικὸς ἐνεργοποίησης τοῦ συστήματος ἠλεκτρονικῆς σήμανσης προϊόντων ὑπηρεσιῶν καὶ ἀνθρώπων – ὅπως ἀποδείχτηκε ἀπὸ ἐξέχοντες ἠλεκτρονικοὺς καὶ παραδέχτηκε ὁ κατασκευαστὴς τοῦ barcode G.I. Laurer – εἶναι τὸ 666. Ποὺ παρὰ τὶς διεθνεῖς διαμαρτυρίες νὰ ἀλλάξει μὲ ἄλλους ἀριθμούς, γράμματα ἢ σχήματα, ἐπιβλήθηκε παγκόσμια (καὶ σὲ ἀντίπαλους σχηματισμοὺς)  μὲ πιέσεις προφανῶς ὑπερκυβερνητικές. Ἡ σκοπιμότητα καὶ ἡ ἔνταση τῶν πιέσεων γιὰ ἐπιβολή, ὅπως καὶ ἡ ὑποστήριξη μὲ ὁμοιότυπες δηλώσεις (σὰν ἀπὸ ἴδια ἐντολὴ) ἀπὸ ἄτομα ποὺ δηλώνουν χριστιανοί, ἀποκλείοντας τὴν σύμπτωση, δίνει αὐτόματα στὸ σύμβολο αὐτὸ τὴν σημασία ποὺ ἔχει γιὰ τὴν Ἀποκάλυψη, ὡς σύμβολο τοῦ ἀντιχρίστου ἐπάνω στοὺς... πιστούς του, ποὺ ἀρνοῦνται τὸν Χριστό. Κατὰ τὸν Ἅγιο Ἐφραὶμ τὸν Σύρο, τὸ σημεῖο τοῦ χαράγματος (666) θὰ προηγηθεῖ τῆς ἐμφάνισης τοῦ ἀντιχρίστου καὶ κατὰ τὸν Ἀρέθα Καισαρείας σχεδὸν ὅλοι θὰ φέρουν ὡς ψῆφο-κάρτα τὸ σύμβολο πρὶν χαραχτεῖ στὸ χέρι ἢ στὸ μέτωπο. Λέει ἡ Ἀποκάλυψη ὅτι ἂν δεχτεῖ κανεὶς τὸ σύμβολο ἐξουσίας τοῦ ἀντιχρίστου στὴν ταυτότητά του καὶ τὸ ὑπογράψει, δὲν θὰ κολαστεῖ;

Ποιος βεβαιώνει ἀξιόπιστα ὅτι τὸ βιοτσὶπ τῆς ταυτότητας (τώρα δῆθεν δὲ θὰ ὑπάρχει) δὲν θὰ ἐνεργοποιεῖται μὲ τὰ ἑξάρια; Θὰ δοθεῖ στοὺς ἐνδιαφερόμενους γιὰ ἔρευνα; Τὸ νὰ ἀπαιτήσει κάποιος ὡς ὀργανικὸ στοιχεῖο τῆς ταυτότητάς του τὸν σταυρὸ στὸ δικό του δελτίο ταυτότητας, ἂν καὶ αὐτονόητο ἀνθρώπινο δικαίωμα, ἀπαγορεύεται. Τὸ νὰ δεχτεῖ παρὰ τὴν θέλησή του ὡς στοιχεῖο ταυτότητας στὸ δικό του δελτίο, τὸ ἐπίσης θρησκευτικὸ σύμβολο 666, μὲ ποιὸ δικαίωμα τὸ ἐπιβάλλει ἡ πολιτεία; Εἶναι θεὸς τὸ κράτος, ποὺ μὲ λεφτὰ δικά μας, μᾶς προσφέρει ψίχουλα ὑγείας καὶ ἀσφάλειας καὶ πλουτίζει τόσους πολιτικοὺς καὶ δανειστές; Γιατί ἡ πιστότητα στὴν Ἀποκάλυψη βαφτίζεται φανατισμός; Γιὰ νὰ διχάσουν τοὺς πιστοὺς στὸ ψευτοδίλημμα πρόοδος ἢ συντήρηση ὅπως στὴν ἄξεστη Φραγκιά; Γιὰ νὰ μοστράρονται ὡς προοδευτηκάντιδες, ἱκανοὶ μόνο γιὰ ἀποδόμηση τοῦ αὐθεντικοῦ, ποὺ παπαγαλίζοντας ἀρχαῖες ἰδέες γιὰ μοντέρνες καὶ ψειρίζοντας τὸ προφανές, μὲ προπετῆ ἀπαίτηση γιὰ ἀποδείξεις στὰ αὐταπόδεικτα καὶ ἡλίου φαεινότερα, ἐνῶ οἱ ἴδιοι δὲν κομίζουν οὔτε ἐνδείξεις γιὰ τὶς θέσεις τους, καὶ κουρντίζονται γιὰ ἐκσυγχρονιστὲς μὲ βρόντο κούφιου ντενεκέ; Ἀγνοώντας βέβαια κάθε σοβαρὴ σύγχρονη σκέψη, ἔκφραση βαθείας καὶ εἰλικρινὰ ἀγωνιώδους ἀναζήτησης. Εἶναι θρησκεία ἡ Ὀρθοδοξία για να ὑποτάσεται στοὺς ὅρους τῆς φθορᾶς – ἢ θεραπεία ἀπ’ τὴν θρησκεία, ἀναγωγὴ σὲ διαρκὲς παρὸν ἀπ’ ὅπου ἀφθαρτισμὸς χειροπιαστός. Εἶναι ἡ Ἐκκλησία συνοθύλευμα ἀπόψεων ἀτόμων, κι ὄχι συμφωνία προσώπων μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ὡς μία ἀλήθεια ὁλικὴ ποῦ δὲν διασπᾶται;

     Ὑπάρχουν ἄραγε δεσμεύσεις ἢ ἀπειλὲς πιὸ πειστικὲς ἀπ’ τὶς Γραφές; Ἂν πάει τὸ δίλημμα στὰ ἄκρα  - τοὺς μισθοὺς τοῦ κλήρου ἢ τὶς ταυτότητες στὸ λαὸ (μὲ μοχλὸ τὸν κλῆρο) – τὰ λεφτὰ ἢ τὶς ψυχές; [ Ἡ πρόταση σὲ ἀνοιχτὴ ἐπιστολὴ στὸν προκαθήμενο - ὅταν ἀνέλαβε - νὰ προσανατολίσει τὴν οἰκονομία τῆς Ἐκκλησίας στὴν θωράκισή της ἀπὸ τέτοια ἐνδεχόμενα, ἀγνοήθηκε] Ὑπῆρξε τέτοια πίεση – ἐνάντια στὴν αἴσθηση εὐθύνης ἔναντι τῆς αἰωνιότητας κάθε πιστοῦ – μὲ συνέπεια νὰ ἐπιβληθοῦν ἐμβόλια ποὺ ἡ σύνθεσή τους ἀγνοοῦνταν (δὲν δόθηκαν γιὰ ἔρευνα, οὔτε συνοδευόταν ἀπὸ ἐνημερωτικά), ἂν καὶ κορυφαῖοι εἰδικοὶ προειδοποιοῦσαν γιὰ τὴν ἐπικινδυνότητά τους καὶ ἦταν γνωστὸ ὅτι περιέχουν κύτταρα βρεφῶν ἀπὸ ἀμβλώσεις μὲ ἀνάλογες πνευματικὲς συνέπειες γιὰ τοὺς πιστούς; Ἀποτέλεσμα τὸ ἐρώτημα, ἀπὸ πότε ἡ Ἐκκλησία ταυτίζεται μὲ τὴν ἑκάστοτε διοίκησή της καὶ ὅλες τὶς ἀποφάσεις της; Πότε καὶ ποιὰ ἡ ἀπόφασή τους γιὰ τὶς ταυτότητες; Ὅταν θὰ εἶναι ἀργά; Καὶ παράλληλα, ποιὸς δὲν κατάλαβε τὴν ἐκ βαθέων ἐκτίμηση γιὰ ὀρθοτομοῦντες Ἀρχιερεῖς καὶ Ἱερεῖς ποὺ δὲν συναινοῦν στὸν «ἀποπληθυσμὸ» ὅπως θρασύτατα δηλώνεται ἡ γενοκτονία κατὰ τῆς ἀνθρωπότητας, ἀπ’ τοὺς νεοταξίτες καὶ τὰ παπαγαλάκια τους; Ποῦ φρύαξαν μήπως δὲν πείθουν καὶ τοὺς ἀποσύρουν γιὰ νὰ φέρουν χειρότερους καὶ βάλθηκαν νὰ μᾶς πτοήσουν μήπως μᾶς εἰρωνευτεῖ κάποιος περίγελος ποὺ καμαρώνει καὶ γιὰ τὰ αἴσχη τοῦ ἀνίκανος καὶ νὰ ντραπεῖ. Ἢ τίποτα σπουδαιοφανεῖς μὲ μειωμένη ἀντίληψη καὶ κατάρτιση, ἐθελόδουλοι ποὺ καμώνονται τοὺς τιμητὲς σὲ ὅσους ὀρθώνονται ἀπέναντι σὲ ἀπροκάλυπτα ἀντιανθρώπινο χουντικὸ παγκόσμιο κατεστημένο. Ὁ Χριστὸς δὲν γιάτρεψε κανέναν ἐθελότυφλο. Ἰδίως τοὺς φωταδιστὲς ποὺ πειραματίζονται μὲ τὴν αἰώνια ζωὴ κάθε πιστοῦ ποὺ ἀτύχησε νὰ ἐμπιστευτεῖ κομπογιαννίτες ποὺ καθησυχάζουν μὲ μαντζούνια, γιὰ νὰ μὴν προσέξει πὼς γιὰ νὰ μὴν χάσει μέρος ἀπ’ τὰ ἐγκόσμια γιὰ λίγο, ριψοκινδυνεύει τὰ ὑπερκόσμια ξεπέφτοντας στὰ καταχθόνια. Προτείνουν μάλιστα τὴν … λογική τους ποὺ σὲ καμία ζυγαριὰ δὲν κουνάει βελόνα, μὲ τὰ πνευματικά τους αἰσθητήρια νεκρά. Ἂν ἤθελε κάποιος μυαλὸ σ’ αὐτοὺς θὰ πήγαινε; Ποιοὶ φωστῆρες ἐξισώνουν τὸ μυστήριο τῆς δημόσιας ἐξομολόγησης τοὺς πρώτους αἰῶνες (ὕστερα ἡ ποινὴ γιὰ παραβίαση ἀπορρήτου, ἡ καθαίρεση) μὲ τὸ ὑποχρεωτικὸ φακέλωμα καὶ ἐξαναγκασμὸ σὲ ἀλλότριες πεποιθήσεις; Τὸ ὅτι δὲν ἔχεις νὰ κρύψεις κάτι ἐπειδὴ τὸ θέλεις ὁ ἴδιος, δίνει τὸ δικαίωμα στὸν καθένα νὰ σὲ παρακολουθεῖ καὶ δίχως ὅριο σὰν νὰ ‘σαὶ ζῶο;

Τί ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Ἅγιος Παΐσιος ἀπέσυρε τὸ ἰδιόχειρο «Σημεῖα τῶν Καιρῶν» χωρὶς καμία δήλωση δημόσια; Τί σημαίνει ἂν τὸ ’60 δὲν εἶπε κάτι σχετικὸ σὲ κάποιον, ἂν δὲν τοῦ εἶχε ἀκόμη ἀποκαλυφθεῖ ἢ ἂν τὸ ἔκρινε ἄκαιρο; Ἡ ἀμφισβήτηση ἁγιότητας Ἁγίου – ἀπὸ ἐλαυνόμενους φαιδροὺς – δὲν εἶναι βλασφημία κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅπως ἡ ἀλλοίωση ἄνωθεν πληροφοριῶν εὐθέως ἢ στὴν ἑρμηνεία τους

Καὶ τί θὰ σήμαινε ἂν δὲν τὰ εἶχε πεῖ αὐτὰ ὁ Ἅγιος Παΐσιος;

 Θα ἀναβληθεῖ ἡ ἀπόφαση γιὰ τὰ ἑξάρια στὶς ταυτότητες; Τὸ ὅτι ἡ Χριστιανικότητα κάποιου ἀποδεικνύεται ἀπ’ τὴν πίστη καὶ τὰ ἔργα του, δίνει τὸ δικαίωμα σὲ κανέναν νὰ τοῦ ἀφαιρεῖ τὸ δικαίωμα τῆς Ὁμολογίας καὶ διὰ τῆς ταυτότητας; Δικαιολογεῖται ἄθεο κράτος μὲ πολίτες Χριστιανούς; Εἶναι συγκρίσιμη αὐτὴ μὲ τὰ ἑξάρια, μὲ παλιότερες ταυτότητες ποῦ ἔλειπε τὸ θρήσκευμα; Γιατί τόση ἐμμονὴ καὶ πίεση στὸ 666 ἀφοῦ εἶναι ἀσήμαντο; Ἂν εἶναι τόσο ἀθῶο ἂς τὸ βάλουν καὶ στὶς ἐκκλησίες, νὰ τὸ λιβανίζουν. Ποῦ διάβασαν οἱ ἀλλεργικοὶ στὶς προφητεῖες, τὴν προφητεία ὅτι δὲν ζοῦμε τὰ προδρομικὰ χρόνια του ἀντιχρίστου;

Ἦταν ἀναμενόμενη ἡ στάση ὅσων ἔχουν ἀφομοιωθεῖ πνευματικὰ ἀπ’ τὸ παγκόσμιο κατεστημένο, ἕτοιμοι νὰ σφραγιστοῦν καὶ στὸ μέτωπο, ἰδίως ἂν προσκύνησαν ποδιὲς καὶ ἔμπλεξαν σὲ διαβῆτες καὶ γρανάζια τὶς ψυχές τους γιὰ θεσοῦλες ποὺ διαφημίζουν κορδωμένοι μὲ ἀνάστημα ὑπολειπόμενο καὶ τοῦ μικροῦ, μὲ ἐμφανῆ λιγούρα γιὰ αὐτοπροβολή. Αὐτοὶ ποὺ κιότεψαν καὶ τὸ ‘βαλαν στὰ πόδια μία ὥρα πρὶν ἀπ’ τὴν Ἀνάσταση, ἀπὸ τρομάρα γιὰ τὸν κορωνοϊό, καταλογίζουν φόβο σὲ κάθε ἀπροσκύνητο στὴ φασιστικὴ ἀντιχριστῆ νέα τάξη ποὺ ὑπηρετοῦν ὡς ἀπολογητές της. Γιατί εἶναι κακὸ νὰ προτιμήσει κάποιος μία ταυτότητα ἐλλιπῆ ἀπὸ μία ὀλέθρια; Γιατί τώρα ἔγιναν κακὲς οἱ ταυτότητες ποῦ οἱ ἴδιοι διαφήμιζαν ὡς καλές; Μὲ τὸ ἄνοιγμα στὸν αἱρετικὸ νοεῖται ἀγάπη καὶ γιὰ τὴν αἵρεση ποῦ καταργεῖ τὸν Θεὸ γιὰ ἕνα εἴδωλο; Τὸ ν’ ἀγαπᾶς τὸ μίσος γιὰ τὸν Θεό, ἀγάπη εἶναι;

Οἱ ἀθρησκόληπτοι μὲ τὰ θρησκόληπτα ἀνακλαστικὰ ποὺ ἡ στρεβλωμένη τοὺς συνείδηση δὲν νιώθει σὲ ποιὸν βόρβορο πνευματικὸ βυθίζονται καὶ καμώνονται πὼς δὲν διαιροῦν αὐθαιρετώντας μὲ μυαλὰ πλούσια σὲ ἀέρα καὶ φτωχὰ σὲ φωτισμὸ καὶ αὐτογνωσία ἔχουν ἀκόμη χρόνο ν’ ἀποδράσουν για νὰ μὴν τοὺς καταριοῦνται τὰ παιδιά τους ὡς ἐπαίσχυντους προπαγανδιστὲς τοῦ ἐφιαλτικότερου συστήματος τῆς ἱστορίας.

Εἶναι πιθανό; Ἂν ἤξεραν ποσο κακὸ κάνουν στον ἑαυτὸ τοὺς κατακρίνοντας μὲ ἀπωθημένη κακεντρέχεια, πάλι θὰ τὸ ἔκαμναν. Ἂν ἤξεραν πόσο καλό μας προκαλοῦν, ἴσως δὲν θὰ τὸ ἔκαμναν. Ἡ ἐμπάθειά τους δὲν ὀφείλεται μόνο στὴν αὐταπάτη ὅτι μιλούν «ἀφ’ ὑψηλοῦ», παρὰ τὴν ἡμιμάθεια, τὴν ἔλλειψη σφαιρικότητας καὶ τὴν ἐπιπολαιότητά τους. Εἶναι κυρίως ἀποτέλεσμα ὅτι δὲν πείθουν γιὰ τὴν πλάνη τους. Ἔτσι μετὰ τὴν πρώτην …  τοὺς οἰκτίρεις καὶ εὔχεσαι, νὰ ξεμπερδέψουν τὸ ἐγὼ ἀπ’ τὸν ἑαυτὸ τοὺς και να πάψουν να παραποιοῦν, νὰ αὐθαδιάζουν καὶ νὰ καταπίνουν παλαμαρια διυλίζοντας κουνούπια .

Υ.Γ.: Αν ἡ τωρινὴ ἐκπροσώπηση τῆς Ἐκκλησίας ὑποκύψει στὴν ἐπιβολὴ βιοτσὶπ μὲ τον δυσώνυμο στὴν νέα ταυτότητα, θὰ εἶναι πτώση μὲ βαρύτατες πνευματικὲς συνέπειες γιὰ ὅλους τους Ὀρθόδοξους. Μὴ σπεύσουν να πανηγυρίσουν οι ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τειχών εχθροι μὲ ὅποιο σχῆμα. Ἡ Ὀρθοδοξία δὲν καταποντίζεται οὔτε ἀπ’ τον παγκόσμιο χαλασμὸ ποὺ ἐξαιτίας τοὺς ἐπέρχεται κυοφορώντας κάθαρση καὶ θρίαμβό της.

aktines

4 σχόλια:


 1. Έλεγε η μάνα μου όταν έβλεπε μίσος και πράξεις κακίας και ασέβειας από ανθρώπους : " Θα μας αποειδεί ο Θεός παιδάκι μ', μ' αυτά τα πράματα".
  Και λέω κι εγω και παρακαλώ:
  Μην αποστρέψεις το βλέμμα σου αφ' ημών Κύριε, ένεκα των αμαρτιών μας. Αλλά δώσ' ημίν πνεύμα μετανοίας, ίνα δοξάζωμεν Σε τον μόνον αληθινόν Θεόν των πατέρων ημών. Εις τους αιώνας των αιωνων.Αμήν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο Πατήρ Αθανάσιος Μυτιλιναίος σε κατηχητική του ομιλία τόνισε ότι το 97% των χριστιανών ορθοδόξων θα προσκυνήσει τον Αντίχριστο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. πράγματι έτσι έλεγε και είναι ο πλέον αξιόπιστος! ίδωμεν, δεν ξέρω τί να ω και τί να ειπώ θέσω, ο Κύριος να μας φωτίσει, είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι...

   Διαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.