6 Σεπ 2023

Ἡ Ἁγία Νεομάρτυς Λυγερή, ἡ Χιοπολίτης (6 Σεπτεμβρίου 1822 †)

Ἀπὸ τὴν Ἐφημερίδα τοῦ Γυμνασίου Ι. Ν. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Βριλησσίων -Ἡ φωνὴ τῶν νέων-
Γράφει ἡ Ἀναστασία Ἀνδρέου
Ἡ Ἁγία Λυγερὴ γεννήθηκε τὸ 1804 στὸ χωριὸ Ἀνάβατό τῆς Χίου. Οἱ γονεῖς της τῆς μετέδωσαν τὴν πίστη στὸ Θεὸ καὶ μὲ τὸ παράδειγμά τους τῆς δίδαξαν τὴν ἀρετή, τὴ σεμνότητα, τὴν τιμιότητα καὶ τὴν ἁγνότητα. Μεγαλώνοντας, ἔγινε μία πολὺ ὄμορφη κοπέλα μὲ Πνευματικὰ χαρίσματα. Ἕνας πασὰς ἔτυχε νὰ δεῖ τὴν τότε δεκαοχτάχρονη Λυγερὴ καὶ διέταξε νὰ τὴν ὁδηγήσουν μπροστά του. Τῆς ἔταξε πλούτη, δόξα, τιμὲς καὶ δύναμη, ἂν δεχόταν νὰ τὴν πάρει στὸ παλάτι του, ἀλλὰ ἐκείνη ἀρνήθηκε. Ὁ πασὰς ἔστελνε συχνὰ ἀνθρώπους του στὸ Ἀνάβατο, παρακαλώντας καὶ παροτρύνοντας τὴν νὰ ἀλλάξει γνώμη. Ἡ Λυγερή, ὅμως, ἔμενε ἀμετάκλητη.
Στὶς 6 Σεπτεμβρίου 1822, ἡμέρα ἑορτασμοῦ τοῦ ἐν Χώναις θαύματος τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαήλ, κατέφθασαν στὸ χωριὸ ἀκόλουθοί τοῦ πασᾶ. Μέσα στὴν προκληθεῖσα ἀναστάτωση , ἅρπαξαν βίαια τὴν Λυγερὴ γιὰ νὰ τὴν ὁδηγήσουν σ' αὐτόν. Ἡ Λυγερὴ προσευχόταν καθ' ὁδόν, παρακαλώντας τὸ Χριστὸ νὰ τὴν ἐνδυναμώσει. Φτάνοντας σὲ κάποιο ἀπόκρημνο σημεῖο...ἡ Λυγερὴ ἀγκαλίασε ἕνα δέντρο, μὲ τόση δύναμη, ὥστε ἦταν ἀδύνατο στοὺς στρατιῶτες νὰ τὴν ἀποκολλήσουν. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς ἔβγαλε τὸ γιαταγάνι του καὶ τὴν ἀποκεφάλισε. Ἡ μνήμη της τιμᾶται στὶς 6 Σεπτεμβρίου. Ἡ δεκαοκτάχρονη Ἁγία ζοῦσε σὲ ἕνα ἁπλὸ χωριὸ καὶ εἶχε τὴ δυνατότητα νὰ κερδίσει τὴν εὔνοια τοῦ πασᾶ καὶ νὰ ἀποκτήσει ἀμύθητα πλούτη καὶ τιμές. Τὸ μόνο ποὺ τῆς ζητήθηκε ὡς ἀντάλλαγμα ἦταν ἡ πίστη της. Ἡ νέα, ὅμως, προτίμησε τὴν Αἰώνια Χαρὰ ποὺ θὰ τῆς ἔδινε ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἂν ἔμενε σταθερὴ στὴν πίστη της παρὰ τὴν προσωρινὴ δόξα ποὺ τῆς προσέφερε ὁ πασὰς ἂν ἀρνιόταν τὸν Χριστό. Ἔτσι, ἀξιώθηκε νὰ λάβει τὸ στεφάνι τοῦ μαρτυρίου καὶ νὰ εἰσέλθει στὴν Οὐράνια Βασιλεία.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ἐνθέως ἐνήθλησας, Παρθενομάρτυς κλεινή, αἱμάτων σου ρεύμασι, τῆς ἀθανάτου Ζωῆς, τὸ δένδρον ποτίσασα. Πίστει γὰρ παριδοῦσα, ἤδονας ψυχοφθόρους, ἔρρηξας τοῦ βελίαρ, τὰς ἐπάλξεις θεοφρον, ἤμιν παρεχομένη σεπτῶς, χαρίσματα ἔνθεα.

Πηγές:
Ἐφημερίδα Γυμνασίου Ι. Ν. Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Βριλησσίων -Ἡ φωνὴ τῶν νέων- Ἄρ. Φύλλου 9, 25 Μαρτίου 2021, «200 χρόνια ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ ἐπανάσταση»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.