11 Ιουλ 2023

Ἁγία Εὐφημία: ὁ βίος της καί ἡ ἀνάμνηση τοῦ θαύματος μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ τοὺς Μονοφυσίτες

Ἡ μνήμη της ορτάζεται στς 16 Σεπτεμβρίου καί ἡ ἀνάμνηση τοῦ θαύματος στς 11 Ἰουλίου
Ο ΒΙΟΣ ΤΗΣ
Ἡ Ἁγία Εφημία ζησε καὶ μαρτύρησε κατὰ τος χρόνους τοῦ ατοκράτορα Διοκλητιανοῦ.
Γεννήθηκε στὴ Χαλκηδόνα πὸ οκογένεια θεοσεβῆ καὶ εγενικήΟἱ γονες της Ψιλόφρων καὶ Θεοδωριανὴ φρόντισαν στε ἡ Θυγατέρα τους νὰ ἀναπτύξει κάθε χριστιανικὴ ἀρετή.
Ἡ Εφημία ξελίχθηκε σὲ ἄνθρωπο μὲ σπάνια χαρίσματα καὶ δυνατὸ χριστιανικὸ φρόνηματὸ ὁποο πέδειξε ταν ὁ εδωλολάτρης νθύπατος τς Μικρς σίας Πρίσκος διέταξε νὰ παρευρεθον λοι οἱ κάτοικοι τς Χαλκηδόνας σὲ γιορτήτν ποία... ργάνωνε πρς τιμὴ τοῦ θεοῦ τν εδωλολατρν ρη.
Τότε ἡ Εφημία ποφάσισε μαζὶ μὲ ἄλλους χριστιανος νὰ ἀπέχει πὸ τὴ γιορτὴ τν εδωλολατρν καὶ γιὰ τὸ λόγο ατὸ συνελήφθη καὶ φυλακίσθηκε.
Κατὰ τὴ διάρκεια τς αχμαλωσίας της οἱ ἐχθροί το Χριστοῦ προσπαθοσαν μὲ κάθε τρόπο νὰ πείσουν τν γία νὰ ἀρνηθεῖ τν πίστη της καὶ νὰ ἀσπασθεῖ τὰ εδωλα. Ὅταν συνειδητοποίησαν πς ἡ Εφημία δν πρόκειτο νὰ ἀλλάξει τν πίστη της μὲ τος λόγουςτὴ βασάνισαν φριχτά. Ὅμως μὲ τὴ θεία χάρη, ἡ Ἁγία δν παθε τίποτα πὸ τὰ βασανιστήρια.
Τελικὰ οἱ δήμιοιτν ριξαν σὲ ἄγρια θηρία καὶ ἡ Εφημία βρκε τὸ θάνατο πὸ μία ρκούδα.

Η ΑΝΑΜΝΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ
Ατν τν μερα (11 Ἰουλίου), γίνεται νάμνηση τοῦ θαύματος ποὺ ἔγινε πὸ τν γία Εφημίακατὰ τν ποχὴ τοῦ Μαρκιανοῦ καὶ τς Πουλχερίαςσυντάχθηκαν δύο τόμοι ποὺ περιεχαν τν ρο τς Συνόδουποὺ ἔγινε στὴ Χαλκηδόνα (451) καὶ ἦταν νας τν ρθοδόξων καὶ ἕνας τν Μονοφυσιτν.
Γιὰ νὰ πάψει λοιπν ἡ ἔριδα μεταξὺ τν δύο πλευρν, ἀποφασίστηκε νὰ τεθον καὶ οἱ δύο τόμοι μέσα στή λάρνακα τς γίας Εφημίαςγιὰ νὰ φανεῖ ποιν πὸ τος δύο θὰ δεχτεῖ ἡ ἉγίαΜετὰ την αποσφράγιση τς λάρνακαςβρέθηκε ὁ μν τν αρετικν τόμος στὰ πόδια τς γίας πεταμένος, ὁ δὲ τν ρθοδόξων στὸ στθος της.
(Νὰ σημειώσουμε τι ἡ κυρίως μνήμη τοῦ μαρτυρίουτης γίας Εφημίας τελεται στις 16 Σεπτεμβρίου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.