4 Ιουλ 2023

Γερμανία: Πάνω ἀπό 300 ἀγωγές γιά τίς παρενέργειες τῶν ἐμβολίων κορωνοϊοῦ

Δύο δίκες ξεκίνησαν στή Γερμανία, σέ πρῶτο καί δεύτερο βαθμό, κατά τῆς Biontech καί τῆς Astrazeneca.
Πάνω ἀπό 300 φέρονται νά εἶναι, σύμφωνα τό γερμανικό πρακτορεῖο εἰδήσεων, οἱ ὑποθέσεις ἀσθενῶν πού ἔχουν κινηθεῖ νομικά μέχρι σήμερα κατά φαρμακοβιομηχανιῶν, ὅπως ἡ Biontech ἤ ἡ Astrazeneca, πού παρήγαγαν ἐμβόλια κατά τοῦ κορωνοϊοῦ.
Στήν πλειοψηφία τῶν περιπτώσεων πρόκειται γιά ἀγωγές ἐξ αἰτίας ἐπιπλοκῶν ὑγείας πού – κατά τούς ἐνάγοντες – ὀφείλονται στά ἐμβόλια κατά τῆς νόσου COVID-19. Στή Γερμανία ἔχουν χορηγηθεῖ ἀπό τήν ἔναρξη τῆς... ἐμβολιαστικῆς καμπάνιας τήν περίοδο τῆς πανδημίας μέχρι σήμερα, περίπου 192 ἑκατομμύρια δόσεις ἐμβολίου.
Ἐνδιαφέρον ἔχει ἐπίσης ὅτι πρός τό παρόν δύο γερμανικά δικηγορικά γραφεῖα εἶναι αὐτά πού ἀναλαμβάνουν τίς περισσότερες ἀντίστοιχες ὑποθέσεις. Πρόκειται γιά ἕνα ἀχαρτογράφητο ἀκόμη νομικό πεδίο, μιᾶς καί δέν ὑπάρχει στή Γερμανία πρός τό παρόν πλούσια σχετική νομολογιακή ἐμπειρία.

Δύο δίκες σέ Βάδη-Βυρτεμβέργη καί Βαυαρία.

Ἡ μία ἐκ τῶν δύο ὑποθέσεων πού ἄρχισε νά ἐκδικάζεται σήμερα σέ πρῶτο βαθμό στήν πόλη Ρότβαϊλ τῆς Βάδης-Βυρτεμβέργης ἀφορᾷ 58χρονο, ὁ ὁποῖος ἄσκησε ἀγωγή σέ βάρος της Biontech, ἐπιρρίπτοντάς της εὐθύνες γιά τή μερική τύφλωση, ἀπό τήν ὁποία ἄρχισε νά ὑποφέρει – κατά τούς ἰσχυρισμούς του – λίγες ἡμέρες μετά τόν ἐμβολιασμό. Ἀποδίδει μέ ἁπλά λόγια τή μερική τύφλωση στίς παρενέργειες τοῦ ἐμβολίου καί ζητᾷ ἀποζημίωση ἀπό τή γερμανική φαρμακευτική ὕψους τοὐλάχιστον 150.000 εὐρώ.

Ἡ δεύτερη δίκη διεξάγεται στό ἐφετεῖο τῆς Βαμβέργης στή Βαυαρία. Στήν περίπτωση αὐτή μιά γυναῖκα ἰσχυρίζεται ὅτι τό ἐμβόλιο ἐπιβάρυνε τήν ὑγεία της. Στό πρωτοβάθμιο δικαστήριο ἡ ἐνάγουσα δέν δικαιώθηκε πάντως, διότι οἱ δικαστές ἔκριναν ὅτι τό ἐμβόλιο δέν εἶχε ἐλαττώματα οὔτε ὅτι ἡ πληροφόρηση τῶν ἀσθενῶν γιά πιθανές παρενέργειες ἦταν ἐλλιπής, καταλήγοντας μάλιστα ὅτι τά ὀφέλῃ τοῦ ἐμβολίου ὑπερτεροῦν τῶν παρενεργειῶν. Οἱ ἐπίμαχες παρενέργειες εἶχαν νά κάνουν στήν περίπτωση αὐτή μέ τήν πρόκληση θρόμβωσης.

Σύμφωνα μέ ἐπιστημονικά δεδομένα, στά ὁποῖα ἀναφέρεται τό γερμανικό δίκτυο RND, ὁ κίνδυνος θρόμβωσης ὅσων ἔλαβαν δόση τοῦ συγκεκριμένου ἐμβολίου δέν εἶναι ὅμως μεγαλύτερος ἀπό τόν κίνδυνο θρόμβωσης τοῦ μή ἐμβολιασμένου τμήματος τοῦ πληθυσμοῦ.

Τί ἐξετάζουν οἱ δικαστές, τί διεκδικοῦν οἱ ἐνάγοντες

Ὅπως ἐπισημαίνει σέ ρεπορτάζ της ἡ ἱστοσελίδα tagesschau.de οἱ δικαστές σέ ἀντίστοιχες ὑποθέσεις καλοῦνται νά ἐξετάσουν διάφορα σύνθετα ζητήματα βάσει τῆς ἰσχύουσας νομοθεσίας. Ὁ γερμανικός νόμος περί φαρμάκων ὁρίζει ὅτι οἱ παρασκευαστές ὀφείλουν ἀποζημίωση, ἐάν τό ἐπίμαχο φάρμακο προκαλεῖ παρενέργειες δυσανάλογα βαριές σέ σχέση μέ τά ἀποδεκτά πορίσματα τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης. Ὡστόσο, βάσει νομολογίας, ἄν ἕνα φάρμακο εἶναι ἐγκεκριμένο καί οἱ παρενέργειες γνωστές ἐκ τῶν προτέρων, ἐκπίπτουν οἱ σχετικές ἀξιώσεις. Σέ αὐτή τήν περίπτωση θά πρέπει νά ἀποδειχθεῖ ὅτι ἡ ὑγεία τοῦ ἀσθενοῦς ἐπιβαρύνθηκε μέ τρόπο πού ἐκφεύγει τοῦ πεδίου τῶν γνωστῶν παρενεργειῶν. Ἕνα δεύτερο σημαντικό στοιχεῖο πού διερευνᾶται εἶναι ἡ πραγματική ὕπαρξη «αἰτιότητας» μεταξύ τῆς βλάβης στήν ὑγεία καί τοῦ ἐμβολιασμοῦ.

Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα μιά ἐπιπλέον ἐνδιαφέρουσα πτυχή ἀντίστοιχων ὑποθέσεων εἶναι ὅτι σέ πολλές περιπτώσεις, πέρα ἀπό τήν ἀποζημίωση ἀπό τήν ἑκάστοτε φαρμακευτική, οἱ ἐνάγοντες διεκδικοῦν καί ἀποζημίωση ἀπό τό κράτος βάσει τοῦ νόμου περί προστασίας ἀπό τίς λοιμώξεις. Σύμφωνα μέ τόν συγκεκριμένο νόμο τό κράτος ὀφείλει νά ἀποζημιώνει ἀσθενεῖς γιά βλάβες πού προκαλοῦνται ἀπό τόν ἐμβολιασμό, νά καλύπτει παρεπόμενα ἔξοδα γιά θεραπεῖες ἤ νά καταβάλλει ἀκόμη καί συντάξεις. Ἀπαραίτητη προϋπόθεση εἶναι ὁ ἐμβολιασμός νά ἔχει γίνει ἀπό κρατική ἀρχή στό πλαίσιο τῆς προστασίας τῆς δημόσιας ὑγείας.

Ὅπως σημειώνει τό ἐκτενές ρεπορτάζ, κρίσιμος εἶναι καί ὁ νομικός προσδιορισμός τῆς «βλάβης ἀπό τόν ἐμβολιασμό», ἡ ὁποία ὑπερβαίνει τίς συνήθεις παρενέργειες τῶν ἐμβολίων ὅπως εἶναι ὁ πυρετός ἤ ὁ πονοκέφαλος. Κάθε περίπτωση ἐξετάζεται πάντως ἀπό τά ἁρμόδια δικαστήρια μεμονωμένα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.