2 Ιουλ 2023

Κατάθεσις τῆς Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου (2 Ἰουλίου †)

Ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ σήμερα 2 Ἰουλίου τὴ μνήμη τῆς κατάθεσης τῆς Τίμιας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου.

Στὸ ναὸ τῶν Βλαχερνῶν, ποὺ εἶχε κτίσει ἡ βασίλισσα Πουλχερία, κόρη τοῦ αὐτοκράτορα Ἀρκαδίου καὶ σύζυγος τοῦ αὐτοκράτορα Μαρκιανοῦ (451 – 457 μ.Χ.), εἶχαν κατατεθεῖ τὰ σπάργανα (ἐντάφια) της Θεοτόκου, τὰ ὅποια εἶχαν σταλεῖ ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων Ἰουβενάλιο.
Ὅταν δὲ ἦταν αὐτοκράτορας ὁ Λέων Ἃ’ ὁ Θρὰξ (457 – 474 μ.Χ.), οἱ πατρίκιοι Γάλβιος καὶ Κάνδιδος ἔφεραν ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ τὴν τίμια ἐσθήτα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ὁ Λέων τὴν παρέλαβε καὶ τὴν κατέθεσε στὸ ναὸ τῶν Βλαχερνῶν, μέσα σὲ...
χρυσὴ λάρνακα.
Ἡ ἐσθήτα αὐτὴ ὑπῆρχε μέσα στὸ ναὸ τῶν Βλαχερνῶν μέχρι τὸ ἔτος 820 μ.Χ. Ἀλλὰ ὁ ναὸς αὐτὸς τὸ 1070 μ.Χ. κάηκε καὶ κατόπιν, ἀφοῦ ἀνοικοδομήθηκε, ἀπὸ ἀπροσεξία ξανακάηκε στὶς 19 Ἰανουαρίου τοῦ 1434 μ.Χ.
Βέβαια, πάντα τὰ τίμια ἀντικείμενα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου γίνονται ἀφορμὴ στοὺς ἀγωνιζόμενους χριστιανοὺς νὰ μιμηθοῦν τὴν ἀρετή της. Καὶ ὅπως, λοιπόν, αὐτὴ «διετήρει πάντα τὰ ρήματα (τοῦ Κυρίου) ἐν τὴ καρδία αὐτῆς» (Λουκᾶ, θ’ 51.), διατηροῦσε, δηλαδή, τὰ λόγια του Υἱοῦ τῆς βαθειὰ χαραγμένα στὴν καρδιά της, ἔτσι ἂς κάνουμε κι ἐμεῖς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.