15 Ιουν 2023

Ἀπάντηση στά ἀσύστολα ψεύδη τοῦ Κοσμήτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, Χρυσόστομου Σταμούλη, περί τοῦ κόμματος τῆς ΝΙΚΗΣ

Δημήτριος Παπαδόπουλος, Θεολόγος
Ὁ «Κοσμήτορας» τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, Χρυσόστομος Σταμούλης, μιλῶντας στό ραδιοφωνικό σταθμό Status (2/6/2023), στράφηκε κατά τοῦ Πατριωτικοῦ Κινήματος τῆς ΝΙΚΗΣ. Ὁ ἐν λόγῳ κύριος, ἐδῶ καί χρόνια, συχνά-πυκνά, προβαίνει σέ δημόσεις δηλώσεις, προκειμένου νά ἐπαναφέρει τήν Ἐκκλησία στήν ὀρθή, κατ' αὐτόν, ὁδό, «κατηχῶντας» τη! Πρός τί τήν «κατηχεῖ» ὅμως;

Φτάνει στό σημεῖο σέ βιβλίο του νά χαρακτηρίσει τήν Ἐκκλησία ὡς «πόρνη» καί ὡς «οἶκο ἀνοχῆς» (Χρ. Σταμούλης, Φάγαμε Ἧττα, Ἁρμός, Ἀθήνα 2021, σ. 35, 36)! Αὐτή τή φορά, ὅμως, διεκδικεῖ ἕνα νέο ρόλο. Ἐκεῖνον τοῦ πολιτικοῦ καθοδηγητῆ... καί «κατηχητῆ». Προσπαθεῖ, λοιπόν, νά συκοφαντήσει τήν πολιτική προσπάθεια τοῦ πατριωτικοῦ κινήματος τῆς ΝΙΚΗΣ. Τονίζει, μάλιστα, στή συνέντευξή του, ὅτι: «Οἱ Χριστιανοί μποροῦν νά δημιουργοῦν ὅ,τι θέλουν, αὐτό εἶναι δικαίωμά τους. Καί νά συμμετέχουν στή δημόσια πλατεῖα, στίς πολιτικές ἐξελίξεις, ἀκόμη καί στίς κομματικές διαδικασίες. Ἀλλά ὡς πρόσωπα καί ὄχι ὡς μέλη ἑνός Σώματος».

Καί ἐρωτοῦμε: Δέν γνωρίζει ὡς θεολόγος καί μάλιστα πανεπιστημιακός καί δή «κοσμήτορας» τῆς Θεολογικῆς ΑΠΘ, ὅτι τά πρόσωπα εἶναι ἐκεῖνα πού συγκροτοῦν τό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας; Δέν διάβασε ποτέ τά γραφόμενα τοῦ Νίκου Ματσούκα, περί Ἐκκλησίας; Τόν μνημονεύει συνεχῶς ὡς καθηγητή του, ἀλλά μᾶλλον δέν διάβασε τό βιβλίο τοῦ Νεοελληνικός Πολιτισμός καί Διανόηση, ἐκδόσεις Π. Πουρναράς, Θεσσαλονίκη 2006, σ. 32, ὅπου ἐκεῖ ὁ Ματσούκας γράφει περί τοῦ ἀντιεξουσιαστικοῦ λόγου τῆς Ἐκκλησίας, παραθέτοντας τόν «πύρινο προφητικό λόγο» τοῦ Ἰερεμία 23,29: «ὁὐκ ἰδοῦ ὁἱ λόγοι μοῦ ὥσπέρ πῦρ φλέγον, λέγει Κύριος, καί ὡς πέλυξ κόπτων πέτραν;», δηλαδή ἰδού, οἱ λόγοι μου δέν εἶναι ὅπως ἡ φωτιά, λέει ὁ Κύριος, ὅπως ὁ πέλεκυς πού κόβει καί αὐτόν ἀκόμη τό βράχο;

Ἀκριβῶς, ὅμως, ἐπειδή ὁ κ. Σταμούλης, ὅπως ἔχει φανεῖ ἀπό ἐμπεριστατωμένες κριτικές πού ἔχουν ἀσκηθεῖ γιά τά γραπτά του ἀπό σύγχρονους ἐρευνητές, ἔχει ξεπεράσει τήν ὕβρη ἐνάντια στά δόγματα τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, γι' αὐτό τό λόγο φτάνει σήμερα νά ἀκυρώνει τήν ἀνάγκη τῶν μελῶν τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας γιά μία ὑγιῆ πολιτικοκοινωνική συνθήκη.

Ὁ Σταμούλης τολμᾶ νά μιλήσει γιά ἀντι-Χριστιανισμό τῆς ΝΙΚΗΣ, ἐνῶ εἶναι αὐτός πού μάχεται τήν Ἀειπαρθενία της Παναγίας, τή βιβλική διήγηση τῆς πτώσης τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν ἐν Θεῶ ζωή, τήν καθαρότητα τῶν λόγων τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ὡς πρός τήν κατανόηση τῆς πορνείας, τή Μοναδική Ἁγία Λαβίδα γιά τή μετάδοση τῆς Θείας Κοινωνίας (http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2022/02/2021-2024.html#more) καί ἄλλα! Ὁ ὄντως, λοιπόν, πονηρευτής της ἀντιθεολογίας, χαρακτηρίζει ὡς πονηρούς τους ἀνθρώπους τῆς ΝΙΚΗΣ!

Γιά ποιά Ἐκκλησία, λοιπόν, ὁμιλεῖ ὁ ἀνωτέρω λαλίστατος, ὅτι γίνεται κόμμα καί γιά ποιά παραχάραξη τῆς διδασκαλίας τοῦ Χριστοῦ, στρεφόμενος κατά τῆς ΝΙΚΗΣ; Ὅταν ὁ ἴδιος σέ τηλεοπτική ἐκπομή, στή Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης (TV 100), ὑποστήριξε ὅτι ὁ Χριστός «ἔχει μέσα του καί τήν φυσική ἐπιθυμία τῆς ἐρωτικότητας»!!! Δηλαδή, ἀποδίδει στόν Χριστό τό στοιχεῖο τῆς ἀμαρτητικότητας. Ὁ Χριστός, ὅμως, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεός Λόγος, ὁ ἀναμάρτητος παθῶν καί ἀναστηθεῖς γιά τή σωτηρία ὅλης τῆς ἀνθρωπότητας!

Αὐτός, λοιπόν, ὁ «Κοσμήτορας» τῆς Θεολογικῆς ΑΠΘ, τολμᾶ καί ὁμιλεῖ περί θεομπαιξίας ὅσον ἀφορᾶ τήν κοινωνικοπολιτική προσπάθεια πού κάνει ἡ ΝΙΚΗ!

Αὐτός, πού σέ σειρά συνεντεύξεών του, στέκεται ὡς ὑπέρμαχος τῆς Κατεύθυνσης Μουσουλμανικῶν Σπουδῶν ΑΠΘ, ἡ ὁποία ἀποσκοπεῖ στήν παραφθορά τῆς Ὀρθοδοξίας, γεγονός πού ἀποδεικνύεται ἐκ τῶν διδασκόντων σέ αὐτή, οἱ ὁποῖοι στή συντριπτική πλειοψηφία τους εἶναι ἄσχετων γνωστικῶν ἀντικειμένων μέ ἐκεῖνο τοῦ Ἰσλάμ. Ὁμιλεῖ, λοιπόν, ὁ τολμητίας, πού διαβάλλει κάθε ἀρχή τῆς ἐπιστημολογίας, πουλῶντας φύκια γιά μεταξωτές κορδέλες καί στούς πιστούς αὐτῆς τῆς θρησκείας, τήν ὁποία ὁ ἴδιος -καί ἄλλοι λίγοι ὅμοιοί του-  διδάσκει χωρίς νά τή γνωρίζει ἐπιστημονικά!

Ὁ ἴδιος ἄλλωστε διοργάνωσε συνέδριο μέ τήν ἀριστερά (https://www.pemptousia.gr/2013/01/46317/), κοροϊδεύντας κάθε ἀριστερό πού σίγουρα θά διαφωνοῦσε, ἄν τοῦ ἔλεγες ὅτι δημιούργησαν Τμῆμα ἰσλαμικῶν σπουδῶν εἰδικευμένοι σέ χριστιανικά ἀντικείμενα θεολόγοι. Γιά ποιό λόγο τό ἔκαναν ἄραγε; Ἀπό ποῦ κι ὡς ποῦ ὑποτάσσεται ἡ ἐπιστήμη στήν παραπολιτική, τήν ὁποία προφανῶς ὑπηρετεῖ μέ τόν κενό λόγο του ὁ ἀνωτέρω;

Εἶναι πάμπολλα τά κείμενα πού ἔχουν θέσει ὑπό κριτική τόν Σταμούλη. Δυστυχῶς το παραπολιτικό καί παρεπιστημονικό σύστημα πού ὑπηρετεῖ τόν θέλει νά κάνει καί αὐτή τή δουλειά, τή κατασυκοφάντηση τῆς ΝΙΚΗΣ.

Ἡ πρότασή μας, λοιπόν, εἶναι νά ἐγκαταλείψει τίς πολλές δοικητικές θέσεις πού κατέχει (Κοσμήτορας Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ, Ἀντιπρόεδρος Φοιτητικῆς Λέσχης ΑΠΘ, Μέλος Διοικητικοῦ Συμβουλίου ΚΕΔΑΚ κλπ) καί, ταυτόχρονα τίς τσάρκες του στή «δημόσια πλατεῖα», καί νά ἀποκηρύξει ἐγγράφως τις πάμπολλες πλάνες του, γράφοντας, μάλιστα, σωστά τό βιογραφικό του, διότι, κατά πρῶτον, ἐγράφη στή Θεολογική σχολή Βελιγραδίου καί ἀπό ἐκεῖ ἦρθε ἄμεσα μέ μετεγγραφή στή Θεολογική Σχολή τοῦ ΑΠΘ, σέ μία ἐποχή ὅπου γιά νά εἰσέλθεις στή Θεολογική ἀπό Πανελλήνιες ἐξετάσεις χρειαζόταν ὑψηλή βαθμολογία!

Τέλος, ἀφήνουμε στό λαό νά κρίνει τή κατασυκοφάντηση τῆς ΝΙΚΗΣ ἀπό πλανόδιους ἐπιχειρηματίες τοῦ ψεύδους.

2 σχόλια:

  1. "πουλαει φυξια για μεταξωτές κορδέλες"!!! Εύστοχο

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Αντιαιρετικός Ρωμιός21 Ιουνίου 2023 στις 3:48 μ.μ.

    Μπράβο στον αρθρογράφο για την Ορθόδοξη τοποθέτηση σου στα πνευματικά ζητήματα που θίγει μέσα στο άρθρο και για την υπεράσπιση του Ελληνορθόδοξου δάσκαλου κ. Δημήτριου Νατσιού.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.