22 Μαΐ 2023

Τὸ δρᾶμα τῶν μοναχῶν εἰς τὴν Λαύραν τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου

Σέ προηγούμενο σχόλιό μας εἴχαμε τονίσει πὼς τὸ νεοναζιστικὸ καθεστὼς τοῦ Κιέβου, συνεχίζει τὸν διωγμὸ τῶν προκατόχων του ἀθέων μαρξιστῶν κατὰ τῆς Ἐκκλησίας, μὲ τὴν παρότρυνση καὶ τὴν ἀρωγὴ τοῦ ψευδοεκκλησιαστικοῦ μορφώματος τῶν σχισματικῶν τοῦ Ἐπιφάνιου καὶ φυσικὰ τῶν οὐνιτῶν. Μὲ ἀπίστευτους τραμπουκισμοὺς εἰσβάλλουν στοὺς ναοὺς τῆς κανονικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀκόμα καὶ ἐν ὥρᾳ λειτουργίας, ἀσεβώντας, βεβηλώνοντας, καταστρέφοντας καὶ κακοποιώντας ἀλύπητα τοὺς κληρικοὺς καὶ τοὺς πιστούς! Τελευταῖο «κατόρθωμά» τους ἡ εἰσβολὴ στὴν... Λαύρα τῶν Σπηλαίων, ἡ ἁρπαγὴ τοῦ σημαντικότερου μοναστικοῦ κέντρου τῆς Ρωσικῆς Ὀρθοδοξίας. Σφοδρὲς ἀντιδράσεις ἐγέρθηκαν ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο. Πατριάρχες καὶ Ἀρχιεπίσκοποι ἔστειλαν αὐστηρὲς διαμαρτυρίες στὴν οὐκρανικὴ κυβέρνηση, μεταξὺ τῶν ὁποίων οἱ Πατριάρχες Ἀντιοχείας, Γεωργίας καὶ Σερβίας, οἱ Ἀρχιεπίσκοποι Ἀλβανίας, Πολωνίας, Σεβαστείας, κ.λπ. Ἀντίθετα τόσο τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, ὅσο καὶ οἱ ἄλλες «ἑλληνόφωνες» Ἐκκλησίες, «σφυρίζουν ἀδιάφορα»! Ἀλλὰ ἂς μὴ ἐπαναπαύονται στὸ ἐγκληματικό τους ἔργο οἱ ναζὶ καὶ οἱ ἀδιάφοροι «δικοί» μας, διότι λειτουργοῦν (ἀργὰ ἢ γρήγορα) καὶ οἱ πνευματικοὶ νόμοι…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.