14 Μαΐ 2023

Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν: «Πιέστηκα ἀφόρητα ἀπὸ ἀνώτατο κυβερνητικὸ παράγοντα διὰ τὰ Ἡσυχαστήρια»

Καθὼς τὸ Κράτος ἐλέγχει πλήρως τοὺς Ἐπισκόπους (ἄλλωστε ἡ φρασεολογία «κότες» ἀπὸ τὸν κ. Πρωθυπουργὸν δὲν ἔχει διαψευσθῆ) ἐπιθυμεῖ νὰ περάση ὁ ἔλεγχος τῶν Ἱ. Ἡσυχαστηρίων εἰς αὐτούς, ὥστε νὰ εὑρίσκωνται ὅλοι καὶ ὅλα ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τῆς Πολιτείας. Εἶναι εὔκολον εἰς ἕκαστον ζήτημα νὰ δηλώνη κανεὶς ὅτι ἐδέχθη πιέσεις καὶ νὰ σηκώνη «ψηλὰ» τὰς χεῖ­ρας. Ἀλλοίμονον ἂν καὶ ὁ καπετάνιος ἰσχυρίζετο τὸ αὐτὸ ἐνώπιον μιᾶς τρικυμίας. Ἂς μὴ ἀναμένωμεν τίποτε ἀπὸ τὴν «ἁλυσοδεμένην» Ἱεραρχίαν, ὁ πιστὸς λαὸς ὀφείλει νὰ στηρίξη τὰ Ἱ. Ἡσυχαστήρια. Ὡς ἐπληροφορήθημεν ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα «Δημοκρατία» τῆς 8ης Μαΐου 2023:

«…ἐκδικάζεται στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικράτειας ἡ προσ­φυγὴ 23 μονῶν (ἡσυχαστήρια) τυπικῶς κατὰ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οὐσιαστικῶς ὅμως κατὰ τοῦ νόμου 4555/18, τὸν...ὁποῖο ψήφισε ἡ κυβέρνηση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ δὲν ἀνέτρεψε μέχρι τώρα, περιέργως, ἡ κυβέρνηση τῆς Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο δίνεται ἡ δυνατότητα στοὺς «ἐπιχώριους μητροπολίτες» νὰ ἐπεμβαίνουν στὰ οἰκονομικὰ τῶν ἱερῶν μονῶν…

Πληροφορίες οἱ ὁποῖες περιῆλθαν σὲ γνώση τῆς ἐφημερίδας μας ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος σὲ συνάντηση ποὺ εἶχε μὲ προσ­φιλὲς πρόσωπό του στὴ Ζάλτσα Βοιωτίας τοῦ ἐξομολογήθηκε ὅτι πιέστηκε ἀφόρητα ἀπὸ ἀνώτατο κυβερνητικὸ παράγοντα νὰ θέσει σὲ ἐφαρμογὴ τὸν ἐδῶ καὶ πέντε χρόνια ἀδρανῆ νέο Κανονισμὸ τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος συνετάχθη βάσει τοῦ νόμου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, μὲ ἀντάλλαγμα τὴ σύσταση 4.500 θέσεων ἱερέων!

Οἱ μυημένοι, ἀφοῦ ἀπορρίπτουν τὶς διαδόσεις ὅτι ὅλα γίνονται γιὰ τὰ οἰκονομικά τοῦ προσκυνήματος τοῦ ἁγίου Πορφυρίου, ποὺ κάποιος παράγων ἔχει βάλει στὸ μάτι, ἐξηγοῦν τὸ γιατί: Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς δωρεὲς τῶν πιστῶν, τὶς ὁποῖες κάποιοι ὀνειρεύονται, γιὰ νὰ καλύψουν τὶς τρύπες στὰ οἰκονομικά τους, ἡ κυβέρνηση ἐνοχλήθηκε ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι πολλὲς ἱερὲς μονὲς (ἡσυχαστήρια) δὲν τήρησαν τὰ κυβερνητικὰ μέτρα κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πανδημίας (Ἀνάσταση στὶς 9 τὸ βράδυ, θεία κοινωνία, μυστικὲς ἀγρυπνίες κ.λπ.), ἀλλὰ καὶ δὲν ἄσκησαν πίεση στοὺς πιστούς τους προκειμένου αὐτοὶ νὰ ἐμβολιασθοῦν. Ἀπόφαση ποὺ δικαιώνεται σήμερα ἀπὸ τὴν «ξαφνικίτιδα» τῶν θανάτων πολλῶν νέων Ἑλλήνων, ἡ ὁποία εἶναι κρυφὸ μυστικὸ σὲ ποιὰ αἰτία ἀποδίδεται. Ἐνόχλησε ἐπίσης τὸ γεγονὸς ὅτι ἀρνήθηκαν νὰ δε­χθοῦν ἀντιπροσωπίες τῆς σχισματικῆς Οὐκρανικῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖες, χωρὶς νὰ ρωτήσουν κἄν τοὺς ἐπισκόπους, ἀνακοίνωσαν τὴ βούλησή τους νὰ ἱερουργήσουν σ’ αὐτὲς τὶς ἱερὲς μονὲς τῆς Ὀρθοδοξίας μας στὴ βόρεια Ἑλλάδα! Ἐνόχλησε ἐπίσης ἄλλες δυνάμεις ἡ συμμετοχὴ τῶν ἱερῶν μονῶν στὶς κινητοποιήσεις ὑπὲρ τῆς Μακεδονίας μας τὴν περίοδο ποὺ ὑπογραφόταν ἡ συνθήκη τῶν Πρεσπῶν. Ἐξ οὗ καὶ ἡ ἐκδίκηση σήμερα. Ἐὰν ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν, πρόκειται γιὰ τὸ κατάντημα τοῦ πολιτικοῦ μας συστήματος.

Τὴν ὥρα ποὺ κάποιοι παριστάνουν τοὺς εὐσεβεῖς καὶ σπεύδουν νὰ προσκυνήσουν τὴν εἰκόνα τοῦ «Ἄξιόν Ἐστι» στὴ Μητρόπολη Ἀθηνῶν ἢ τοῦ ἁγίου Γεωργίου στὴν Ἁγία Μαρίνα τῆς Ἑκάλης, ἐπιχειροῦν νὰ ἁρπάξουν τὶς δωρεὲς τῶν πιστῶν προκειμένου νὰ τιμωρήσουν τὶς μονὲς γιὰ τὴν πνευματικὴ στάση ποὺ ἐπέδειξαν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς πανδημίας. Στάση ποὺ δικαιώθηκε ἀπολύτως ἀπὸ τὴν ἐξέλιξη τῶν πραγμάτων. Γιὰ τὴν ἱστορία νὰ σημειώσουμε ὅτι ἡ διάταξη τοῦ νόμου 4555 τοῦ 2018, μὲ τὴν ὁποία ἐπιχειρεῖται ἡ ἔφοδος στὰ οἰκονομικὰ τῶν προσκυνημάτων καὶ τῶν ἱερῶν μονῶν ἀντίκειται, πρῶτον, στὸ ἄρθρο 109 τοῦ Συντάγματος, τὸ ὁποῖο ὁρίζει «τὸ ἀμετάκλητο τῆς βούλησης τοῦ διαθέτη καὶ τῶν ὅρων τῆς διαθήκης ἢ δωρεᾶς ὑπὲρ κοινωφελοῦς σκοποῦ».

Δεύτερον, ἀντίκειται στὴν ἑρμηνεία ποὺ ἔχει δώσει ὁ κανονολόγος Πατριάρχης Ἀντιοχείας Βαλσαμών στὸν πρῶτο Κανόνα τῆς πρωτοδεύτερης Συνόδου, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία «οὐκ ἐνεκρίθη ὑπὸ τοῦ κανόνος τῶν ἐπισκόπων νὰ κατεξουσιάζουν τῶν μοναστηρίων δεσποτικῶς» (κατατέθηκε ὡς ἐπιχείρημα ἀπὸ τὸν πατέρα Μεθόδιο Κρητικὸ σὲ ἐκκλησιαστικὸ συνέδριο στὸ διορθόδοξο κέντρο τῆς Πεντέλης, μὲ θέμα τὰ ἡσυχαστήρια, τὸ 2012. Πρόκειται γιὰ ἀπόσπασμα ἐπιστολῆς τοῦ πατέρα Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου πρὸς τὸν μακαριστὸ μητροπολίτη Ὕδρας Ἱερόθεο, ὁ ὁποῖος ἀπεδέχθη μὲ ἐπιστολή του ὅτι δὲν ἔχει ἁρμοδιότητα στὰ οἰκονομικὰ ἱερῶν μονῶν).

Τρίτον, ἀντίκειται στὴ βυζαντινὴ παράδοση τῶν μοναστηριῶν μας, σύμφωνα μὲ γνωμοδότηση τοῦ καθηγητῆ τῆς Νομικῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσογόνου καὶ τοῦ ὑποψήφιου διδάκτορα τῆς ἴδιας σχολῆς Παύλου Γιαννακάκη, ἡ ὁποία δημοσιεύτηκε στὸν τόμο 68 τοῦ «Νομικοῦ Βήματος» τοῦ Δεκεμβρίου τοῦ 2020, ἡ ὁποία ὑποστηρίζει ὅτι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη οἱ ἱερὲς μονὲς κατατάσσονταν στὸν τύπο τῶν ἱδρυμάτων ποὺ τὸ Ἰουστινιάνειο Δίκαιο τὶς χαρακτήριζε «εὐαγῆ ἱδρύματα», τὰ ὁποῖα ἀποκτοῦσαν νομικὴ προσωπικότητα χωρὶς νὰ προηγεῖται κανενὸς εἴδους ἔγκριση ἀπὸ τὴν Πολιτεία…

Οἱ ἱερὲς μονὲς (ἡσυχαστήρια) ποὺ ἔχουν προσφύγει στὸ Συμβούλιο Ἐπικρατείας μὲ συνηγόρους τὸν συνταγματολόγο Πάνο Λαζαράτο καὶ τὴ δικηγόρο Μαρία Σιούτη ἐναντίον τοῦ νόμου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ποὺ δὲν κατήργησε ἡ Νέα Δημοκρατία εἶναι οἱ ἑξῆς: Ἀναστάντος Χριστοῦ Πειραιῶς, Ἰωάννης ὁ Θεολόγος Κασσανδρείας Χαλκιδικῆς, Ἅγιος Νεκτάριος Αἰγίνης, Ἅγιος Μηνᾶς Αἰγίνης, Ἁγία Αἰκατερίνη Αἰγίνης, Ἁγία Ἀναστασία ἡ Φαρμακολύτρια Αἰγίνης, Κεχαριτωμένη Θεοτόκου Ἱ. M. Ὕδρας, Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος Χαλκιδικῆς, Τίμιος Σταυρὸς Κορίνθου, Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς Ἐδέσσης, Τιμίου Προδρόμου Ἀκριτοχωρίου Σερρῶν, Ἀρσένιος ὁ Καππαδόκης Κασσανδρείας, Ἰωάννου τοῦ Ρώσου Κασσανδρείας, Παντοκράτωρ Λαγκαδᾶ, Ὁσία Μακρινὸ Ἀργολίδας, Ἁγίου Γεωργίου Τροπαιοφόρου Ἄνυδρο Κιλκίς, Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ Ἐμμαοὺς Λαγκαδᾶ, Γενεσίου τῆς Θεοτόκου Πανοράματος Θεσσαλονίκης, Παντοκράτορας Καμαρέλλας Κέρκυρας, Ἁγίας Παρασκευῆς Κυνοοιαστῶν Κέρκυρας, Παναγία Γλυκοφιλοῦσα Λαρίσης, Ζωοδόχος Πηγὴ Ἄριας Ἀργολίδος, Ἁγία Τριὰς Θεσσαλονίκης”.

2 σχόλια:

  1. Ευχαριστούμε γιά την ανάρτηση !

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ἀντὶ νὰ κάνουν ὁμολογία πίστεως, οἱ διοικοῦντες τὴν Ἐκκλησία μας, ὁμολογοῦν δημοσίως πὼς «ἐκκλησία καὶ κράτος βαδίζουν στὸ ἴδιο μονοπάτι»

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.