6 Απρ 2023

Ὁ «Πάπας» ζητεῖ (καὶ πάλιν) παγκόσμιον κυβέρνησιν!

Ὁ θλιβερός «ἀλάθητος», τὸ πλέον πειθήνιο ὄργανο τῶν σκοτεινῶν παγκοσμιοποιητῶν, ζήτησε καὶ πάλι «μία παγκόσμια κυβέρνηση» καὶ «πολιτικὴ ἐξουσία», ὑποστηρίζοντας ὅτι «ἡ δημιουργία μίας παγκόσμιας κυβέρνησης εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν καταπολέμηση μεγάλων ζητημάτων, ὅπως ἡ κλιματικὴ ἀλλαγή»! «Μιλώντας στὴν ἐφημερίδα “El Universo” τοῦ Ἰσημερινοῦ, ὁ Πάπας εἶπε ὅτι τὰ Ἡνωμένα Ἔθνη δὲν ἔχουν ἀρκετὴ δύναμη καὶ πρέπει νὰ τοὺς παραχωρηθεῖ πλήρης κυβερνητικὸς ἔλεγχος “γιὰ τὸ καλὸ τῆς ἀνθρωπότητας”. Αὐτὸ ὅμως ποὺ προκαλεῖ περισσότερο τὸ δημόσιο αἴσθημα, εἶναι... τὸ κάλεσμα τοῦ Πάπα γιὰ μία νέα παγκόσμια πολιτικὴ ἐξουσία. Ὁ Πάπας Φραγκίσκος θὰ ζητήσει αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα ἀλλαγὲς στὸν τρόπο ζωῆς καὶ στὴν κατανάλωση ἐνέργειας, γιὰ νὰ ἀποτραπεῖ ἡ “ἄνευ προηγουμένου καταστροφὴ τοῦ οἰκοσυστήματος” πρὶν ἀπὸ τὸ τέλος αὐτοῦ τοῦ αἰώνα, σύμφωνα μὲ ἕνα προσχέδιο παπικῆς ἐγκυκλίου ποὺ διέρρευσε. […] Ὁ Φραγκίσκος ζήτησε ἐπίσης τὴ δημιουργία μίας νέας παγκόσμιας πολιτικῆς ἀρχῆς ἐπιφορτισμένης μὲ τὸ “νὰ ἀντιμετωπίσει τὴ μείωση τῆς ρύπανσης καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῶν πτωχῶν χωρῶν καὶ περιοχῶν”» (nikolaosanaximandros.gr)! Αὐτὸς εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ὀλετῆρες τῆς ἀνθρωπότητας, γι’ αὐτὸ σύστησε ὁ θεοφώτιστος προφήτης ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς νὰ τὸν καταριόμαστε, δηλαδὴ νὰ τὸν καταδεικνύουμε, ὡς ἕναν ἀπὸ τοὺς κυρίους ἔνοχους γιὰ τὴν καταστροφή της!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.