7 Απρ 2023

Προεκλογική φιέστα μέ χρήματα τοῦ λαοῦ!

Ἀνέθεσαν τή χθεσινή ἐκδήλωση-ὄχημα τοῦ Μητσοτάκη γιά τήν οἰκονομία σέ μιά ΙΚΕ πού βρίσκεται σέ καθεστώς ἀναστολῆς καταχώρισης ἀπό τό ΓΕΜΗ
Ὀσο μιλᾶ ὁ Μητσοτάκης, ὁ φορολογούμενος πληρώνει. Κάθε λέξη του, κάθε βῆμα του, κάθε ἐκδήλωση καί συνάντησή του εἶναι ἀφορμή γιά κατασπατάληση τοῦ χρήματος τῶν πολιτῶν.

Τώρα τό κάνει καί γιά προεκλογικό ὄφελος τῆς Νέας Δημοκρατίας. Ἡ χθεσινή ἐκδήλωση τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν μέ θέμα «Ἑλληνική Οἰκονομία: Ἀνθεκτικότητα - Πρόοδος - Προοπτική», στό Κέντρο Πολιτισμοῦ «Ἑλληνικός Κόσμος», ἐξελίχθηκε σέ πρωθυπουργική φιέστα.... παροχολογίας καί προεκλογικῆς καμπάνιας ἐν ὄψει 21ης Μαΐου. Γιά μιάμιση ὥρα ὁμιλιῶν δαπανήθηκαν, μόνο γιά τήν παρουσίαση καί κάμποσα μπουκαλάκια νερό, 33.070 εὐρώ. Δηλαδή, πάνω ἀπό 22.000 εὐρώ τήν ὥρα!

Τό γεγονός ὅτι πλησιάζουν ἐκλογές δέν δίνει κανένα δικαίωμα στήν κυβέρνηση νά προπαγανδίζει ὅποιο ἔργο της μέ κρατικά λεφτά καί σόου. Ἄν ὁ Μητσοτάκης θέλει προεκλογικές φιέστες γιά τό κόμμα του ἐν ὄψει κάλπης, τότε ἄς φορτώσει κι ἄλλο τό ἤδη «ὑπερχρεωμένο» ταμεῖο τῆς Ν.Δ., ὄχι τούς φορολογουμένους. Ὑπάρχει, ὅμως, καί μία ἀκόμα σημαντική παράμετρος, ἐνδεικτική τῆς κυβερνητικῆς ἀσυδοσίας. Ἡ ἀνάθεση γιά τό ἀχρείαστο προεκλογικό σόου δόθηκε σέ μιά ΙΚΕ πού βρίσκεται σέ καθεστώς ἀναστολῆς ἀπό τό ΓΕΜΗ!

Ὀχι μόνο ἡ κυβέρνηση μοιράζει δουλειές μέ δημόσιο χρῆμα γιά ψηφοθηρικά χάπενινγκ, ἀλλά δέν ἐξετάζει καί ποῦ σκορπίζει τά λεφτά.

Συγκεκριμένα, τό ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἀποφάσισε τήν ἀνάθεση γιά ἐνοικίαση ἐξοπλισμοῦ καί ὑπηρεσιῶν γιά τή χθεσινή ἐκδήλωση «στήν ἑταιρεία ΤΡΕΝΤΙΞ ΙΚΕ, μέ ΑΦΜ 800969622, ἀντί τοῦ ποσοῦ 33.070 εὐρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».

Ἡ ΤΡΕΝΤΙΞ ἀνέλαβε τήν ὑπηρεσία ταξιθεσίας, τήν προσφορά 600 μικρῶν μπουκαλιῶν νερό, τήν κατασκευή σκηνικῶν, τόν τεχνικό καί φωτιστικό ἐξοπλισμό, 2 led walls, τόν ἐξοπλισμό ἤχου, τούς διερμηνεῖς, τή γραμματειακή ὑποστήριξη, τούς παρκαδόρους καί τήν παραγωγή.

Ἡ κυβέρνηση ἀποφάσισε ὅτι γιά αὐτές τίς ὑπηρεσίες, γιά ἐκδήλωση μιάμισης ὥρας, ἦταν εὔλογο τό ποσό τῶν 33.000 εὐρώ! Στήν ἀπόφαση ἀνάθεσης δέν ὑπάρχει ἀναφορά γιά τό ἄν καί ποιές ἄλλες προσφορές ὑπῆρξαν, ὅπως καί μέ ποιά κριτήρια θεωρήθηκε συμφέρον ἕνα τέτοιο τίμημα. Τήν ἀπόφαση γιά λογαριασμό τοῦ ΥΠΟΙΚ ὑπέγραψε ἡ ὑπηρεσιακή γραμματέας Πηνελόπη Παγώνη.

Ὀμως, ὑπάρχουν καί ἀκόμα πιό περίεργα. Σύμφωνα μέ τό ΓΕΜΗ, ἡ ΤΡΕΝΤΙΞ ΙΚΕ -μέ ἀρχικό κεφάλαιο 5.000 εὐρώ- βρίσκεται σέ καθεστώς ἀναστολῆς ἀπό τίς 3 Μαρτίου 2023! Ἡ ἀναστολή ἦταν σέ ἰσχύ καί χθές στό ἐπίσημο σάϊτ τῆς ἁρμόδιας ὑπηρεσίας.

Ἀνακοίνωση
Στό Γενικό Ἐμπορικό Μητρῶο ἀναφέρεται ὅτι ἡ ΤΡΕΝΤΙΞ ΙΚΕ, μέ ΑΦΜ 800969622 καί ἀριθμό ΓΕΜΗ 145998601000, δέν ἔχει καταθέσει τόν ἰσολογισμό τοῦ 2021.

Στίς 18 Μαρτίου 2023, τό ΓΕΜΗ πρωτοκόλλησε τή σχετική ἀνακοίνωση: «Μέ τήν εἰδοποίηση ἀπό 3 Μαρτίου 2023 ἐνημερωθήκατε ὅτι ἀπό τόν ἔλεγχο τῶν στοιχείων καί πράξεων πού ἔχουν καταχωριστεῖ προκύπτει ὅτι ἡ ἑταιρεία μέ τήν ἐπωνυμία ΤΡΕΝΤΙΞ, μέ διακριτικό τίτλο TRENDIX IKE, δέν ἔχει ἐκπληρώσει τήν κάτωθι ὑποχρέωσή της: δέν ἔχει δημοσιεύσει ἐμπρόθεσμα στό ΓΕΜΗ τίς ἐτήσιες οἰκονομικές καταστάσεις χρήσης τοῦ 2021. Ἡ καταληκτική ἡμερομηνία παρῆλθε στίς 3/3/2023 (...). Ἡ ΤΡΕΝΤΙΞ τέθηκε σέ ἀναστολή καταχώρισης αὐτόματα ἀπό 18/3/2023 καί γιά ὅσο διάστημα δέν ἐκπληρώνει τίς προαναφερθεῖσες ὑποχρεώσεις».

Ἡ νομοθεσία γιά τήν ἀναστολή καταχώρισης ἐλήφθη πέρυσι ἀπό τό ὑπουργεῖο Ἀνάπτυξης, μέ ἰσχύ ἀπό 1η Ἰουλίου 2022. Προβλέπει ὅτι, ἐφόσον ἐκκρεμεῖ ἡ δημοσίευση συγκεκριμένων πράξεων στό ΓΕΜΗ, οἱ ὑπόχρεοι ἐγγραφῆς τίθενται σέ ἀναστολή καταχώρισης, δηλαδή δέν δύνανται νά ὑποβάλουν ὁποιαδήποτε νέα αἴτηση καταχώρισης πράξης ἤ στοιχείου ἕως τήν ἐκπλήρωση τῶν ἐκκρεμοτήτων.

Στόχος τῆς διάταξης εἶναι νά ὑποχρεώσει τούς μή συνεπεῖς ὑποχρέους νά ἐκπληρώσουν τίς ὑποχρεώσεις τους γιά πράξεις πού χαρακτηρίζονται ἰδιαίτερα κρίσιμες καί σημαντικές τόσο γιά τή σύννομη λειτουργία τῶν ἐπιχειρήσεων ὅσο καί γιά τήν προστασία τῶν τρίτων. Ὁ τελευταῖος διαθέσιμος ἰσολογισμός γιά τή συγκεκριμένη ΙΚΕ εἶναι γιά τά οἰκονομικά ἀποτελέσματα τοῦ 2019.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.