15 Απρ 2023

Ἐπιστημονικὴ μαρτυρία γιὰ τὸ Ἅγιο Φῶς !

Οἱ μετρήσεις τοῦ Ρώσου φυσικοῦ Ἀντρέι Βολκὸβ τὸ Μεγάλο Σάββατο τοῦ 2008. Από τὴν ἐπιστημονικὴ μελέτη τοῦ ἀρχιτέκτονα Χάρη Σκαρλακίδη γιὰ τὸ Ἅγιο Φῶς. Δημοσιεύεται στὴν ἰστοσελίδα του. To Πάσχα τοῦ 2008, ὁ Ρῶσος φυσικὸς Ἀντρέι Ἀλεξάντροβιτς Βολκόβ, 1 τοῦ Ἐθνικοῦ Κέντρου Ἐρευνῶν τῆς Ρωσίας «Ἰνστιτοῦτο Κουρτσιάτοβ», 2 τέθηκε ἐπικεφαλῆς μίας ἐπιστημονικῆς ἀποστολῆς ποὺ εἶχε ὡς σκοπὸ νὰ...διερευνήσει τὸ θαῦμα τοῦ Ἁγίου Φωτός. Τὸ ἐγχείρημα διοργανώθηκε ἀπὸ τὸν καθηγητὴ Ἀλεξάντερ Μοσκόφσκι, 3 γιὰ τὶς ἀνάγκες ἑνὸς ντοκιμαντὲρ ποὺ ἦταν ἀφιερωμένο στὸν ρόλο τῶν θαυμάτων στὴ θρησκεία.
Τὸ Μεγάλο Σάββατο τοῦ 2008, περὶ τὶς 09.00 τὸ πρωί, ὁ Ἀντρέι Βολκὸβ εἰσῆλθε στὸν Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως, μαζὶ μὲ τὸν κατάλληλο ἐξοπλισμό. Τὸ βασικὸ ὄργανο ποὺ χρησιμοποίησε γιὰ τὶς μετρήσεις τοῦ ἦταν ἕνα ψηφιακὸ ὀσιλοσκόπιο (oscilloscope), συνδεδεμένο μὲ ἕνα laptop ποὺ ἦταν ἐφοδιασμένο μὲ τὸ κατάλληλο λειτουργικὸ πρόγραμμα. Βρισκόταν σὲ ἀπόσταση δέκα περίπου μέτρων ἀπὸ τὸν Πανάγιο Τάφο καὶ βασικὴ προτεραιότητά του ἦταν νὰ καταγράψει τὸ φάσμα τῆς ἠλεκτρομαγνητικῆς ἀκτινοβολίας σὲ συγκεκριμένες συχνότητες. 
Τὰ ἀποτελέσματα τῶν μετρήσεών του καὶ τὰ συμπεράσματα ποὺ ἐξήχθησαν ἀπὸ αὐτές, τὰ περιγράφει ἕνα χρόνο ἀργότερα, στὶς 21 Ἀπριλίου 2009, στὴν ἀκόλουθη συνέντευξή του στὴ ρωσικὴ ἐφημερίδα Βέρα: 

– Ἀντρέϊ Ἀλεξάντροβιτς, γιατί ἐσεῖς εἰδικὰ πήγατε νὰ ἐξερευνήσετε τὴ φύση τοῦ Ἁγίου Φωτός; Συμπίπτει αὐτὸ μὲ τὸ ἐπιστημονικό σας ἀντικείμενο; 
– Τὰ τελευταία 12 χρόνια ἀσχολοῦμαι μὲ τὸ ὀνομαζόμενο πλάσμα χαμηλῆς θερμότητας. 
– Τί εἶναι αὐτό; 
– Σὲ κατάσταση πλάσματος βρίσκεται τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ὕλης τοῦ σύμπαντος: τὰ ἄστρα, τὰ γαλαξιακὰ νέφη, τὸ διαστρικὸ περιβάλλον. Εἶναι ἕνα πολὺ ἰονισμένο ἀέριο. Πάνω στὴν ἴδια τὴ Γῆ, ὡστόσο, αὐτὸ εἶναι ἕνα σπάνιο φαινόμενο, τὸ ὁποῖο μάθαμε νὰ δημιουργοῦμε σχετικὰ πρόσφατα. Γιὰ παράδειγμα, στὴ χειρουργικὴ ἄρχισαν νὰ χρησιμοποιοῦν «νυστέρια» ἀπὸ μία λεπτότατη ροὴ πλάσματος, ποὺ θερμαίνεται μέχρι 5000-7000 βαθμούς. Αὐτὸ εἶναι ἕνα ὑψηλῆς θερμότητας πλάσμα, μὲ τὸ ὁποῖο μποροῦμε μόνο νὰ κόβουμε τὴν ὕλη. Ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ τὸ πλάσμα χαμηλῆς θερμότητας, περίπου 40-80 βαθμῶν, ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπουλώνει τὰ τραύματα. Μὲ τὴ δημιουργία τέτοιων ἰατρικῶν «ἐπουλωτικῶν» μηχανημάτων ἀσχολοῦμαι κι ἐγώ, καὶ ἤδη ἀρχίζουμε τὴν παραγωγή τους. 

– Καὶ ποιὰ εἶναι ἡ σχέση μὲ τὸ Ἅγιο Φῶς; 
– Κρίνοντας ἀπὸ τὶς πολυάριθμες περιγραφές, ἡ ἐμφάνιση τοῦ Ἁγίου Φωτὸς συνοδεύεται ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση πλάσματος, ποὺ ἐξωτερικὰ θυμίζει πολὺ τὸ πλάσμα χαμηλῆς θερμότητας. Γιὰ παράδειγμα, εἶναι γνωστό, ὅτι γιὰ κάποιο διάστημα τὸ Φῶς αὐτὸ δὲν καίει καθόλου τὰ χέρια καὶ τὸ πρόσωπο. Ἐπίσης, σχεδὸν ἐπὶ χίλια χρόνια οἱ αὐτόπτες μάρτυρες μιλᾶνε γιὰ κάποιες λάμψεις, ποὺ διατρέχουν τὰ τείχη τοῦ ναοῦ καὶ πρὶν καὶ μετὰ τὴν ἔλευση τοῦ Φωτός. 

– Τέτοια φαινόμενα πλάσματος εἶναι μοναδικά; 
– Βεβαίως. Στὸ ἐργαστήριο ἐρευνοῦμε τὸ πλάσμα χαμηλῆς θερμότητας μόνο στὸ κενό. Στὸν ἀέρα μπορεῖ ἐξίσου νὰ ὑπάρχει, ἀλλὰ μόνο ὑπὸ αὐστηρὰ καθορισμένες συνθῆκες. καὶ ὑπὸ πολὺ ὑψηλὴ ὑγρασία. Ἀλλά, πάνω ἀπὸ τὸν Τάφο τοῦ Κυρίου τὸ Πάσχα κάνει ζέστη καὶ ἡ ἀτμόσφαιρα εἶναι ξηρή, δὲν ὑπάρχει καμία ὑγρασία ποὺ νὰ ἄγει τὸν ἠλεκτρισμό, καὶ δὲν ὑπάρχει πηγὴ δυνατῆς διαφορᾶς καὶ δυναμικοῦ. Ἐν τῷ μεταξύ, ἐμφανίζονται ἐκεῖ λάμψεις, φωτεινὲς δέσμες, πού, κατὰ τὴ γνώμη μου, μεταμορφώνονται ὕστερα σὲ σπίθα καὶ γεννοῦν τὸ Φῶς». 

Σύμφωνα μὲ τὸν Ρῶσο φυσικό, τὸ φαινόμενο πλάσματος, ποὺ ἐκτιμᾶται ὅτι λαμβάνει χώρα στὸ ἐσωτερικό του ναοῦ, ἀπὸ ἐπιστημονικῆς ἀπόψεως εἶναι ἀνεξήγητο καὶ ἀδικαιολόγητο. Ἡ κορυφαία στιγμὴ ὅμως, γιὰ τὶς μετρήσεις του, ἐπῆλθε τὴν ὥρα τῆς ἐμφάνισης τοῦ Ἁγίου Φωτός, ὅταν ὁ πατριάρχης βρισκόταν κλεισμένος στὸ ἐσωτερικό του Τάφου. Ἡ ἀπρόσμενη μέτρηση καταγράφηκε στὶς 14:04 τὸ μεσημέρι ὥρα Ἱερουσαλὴμ (15:04 ὥρα Ρωσίας). Δύο περίπου λεπτὰ ἀργότερα ὁ πατριάρχης ἐξῆλθε μὲ τὸ Ἅγιο Φῶς. Συνεχίζει ὁ Βολκὸβ στὴ συνέντευξή του: 

– Εἶχε ὥρα ποὺ ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων εἰσῆλθε στὸ Κουβούκλιο , ἡ τελετὴ ἄρχισε . Καὶ ξάφνου – νάτο! Καταγράφηκε ἀλλαγὴ φάσματος ἀκτινοβολίας ἐξαιτίας ἀγνώστου σήματος. Αὐτὸ συνέβη στὶς 15:04. Μία διακύμανση – καὶ τίποτε ἄλλο παρόμοιο. Καὶ σύντομα ἐμφανίστηκε ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων μὲ ἀναμμένο κερί. 

– Καὶ τί διακύμανση ἦταν αὐτή; 
– Ἠλεκτρικὸ φορτίο. Τὸ τί εἶναι, ἀπὸ ποῦ προῆλθε, δὲν γνωρίζω. Ἀργότερα, ἔχοντας ἤδη ἐπιστρέψει στὴ Ρωσία, ἀσχολήθηκα μὲ τὴν ἀποκωδικοποίηση τῶν καταγραμμένων ραδιοφωνικῶν σημάτων. Ἡ διαδικασία (τῶν μετρήσεων) κράτησε ἔξι ὧρες καὶ τριάντα λεπτά. 

Μία μέτρηση περιλαμβάνει γύρω στὰ χίλια «καρέ». Ἀρκετὰ κουραστικὴ δουλειά. Ἀλλὰ ἐπιβεβαιώθηκε τὸ ἑξῆς: πρὶν τὴν ἐμφάνιση τοῦ Φωτὸς ὑπῆρξε ἠλεκτρικὴ ἐκκένωση. Δὲν μπορῶ τώρα νὰ σᾶς πῶ λεπτομέρειες, γιατί ἔχω δεσμευτεῖ ἀπέναντι στὸν δημιουργό του ντοκιμαντέρ. Τὸ χαρτογράφημα τῶν μετρήσεων θὰ εἶναι ἀναλυτικὰ παρατεθειμένο ἐκεῖ. Ἀλλά, τὸ πιὸ σημαντικὸ τὸ ἔχω ἤδη ἀναφέρει: ἦταν μία ἠλεκτρικὴ ἐκκένωση.. 

Γιατί εἶναι σημαντικὸ αὐτό; Βλέπετε, ἐδῶ δημιουργεῖται μία πλήρης εἰκόνα. Σᾶς ἔχω ἤδη πεῖ γιὰ τὰ φαινόμενα πλάσματος – τὰ ὁποία ἀπὸ μόνα τους εἶναι ἕνα θαῦμα, ἀφοῦ στὸν ναὸ δὲν ὑπάρχουν οἱ παραμικρὲς συνθῆκες γιὰ τὴ δημιουργία τους. 

Τὸ δεύτερο ἀνεξήγητο γεγονὸς εἶναι: ἡ ἠλεκτρικὴ φόρτιση τοῦ ἀέρα ποὺ εἶναι ἐμφανὴς ἀκόμη καὶ χωρὶς τὶς συσκευὲς – πολλοὶ νοιώθουν ὅτι κατὰ τὴν ἔλευση τοῦ Ἁγίου Φωτὸς τοὺς σηκώνονται ὄρθιες οἱ τρίχες στὰ χέρια. Αὐτὸ εἶναι δυνατὸ μόνον ὑπὸ πολὺ μεγάλη διαφορὰ ἠλεκτρικῶν δυναμικῶν, ἂς ποῦμε, μεταξύ της στέγης τοῦ σπιτιοῦ καὶ τοῦ πατώματος τοῦ ἰσογείου. Καὶ αὐτό, ἐὰν τὸ σπίτι εἶναι ἀπὸ καθαρὸ χαλαζία καὶ ἔξω ἔχει καταιγίδα. 

Ἀλλὰ τὸ Πάσχα στὰ Ἱεροσόλυμα, κατὰ κανόνα, δὲν συμβαίνει καμία καταιγίδα, κάνει αἴθριο καιρό. Καὶ ὁ ἴδιος ὁ Ναὸς τοῦ Κυρίου εἶναι χτισμένος ἀπὸ διάφορα ὑλικὰ – μάρμαρο, ἀσβεστιογενὴ πετρώματα, ξύλο. Τὸ ἔχουν χτίσει χωρὶς ἑνιαῖο σχέδιο καὶ ἔχει ἕνα πλῆθος ἀπὸ διάφορους βοηθητικοὺς χώρους. 

Γι’ αὐτό, ἡ ὑποψία, ὅτι ἐξ ἀρχῆς εἶχε τοποθετηθεῖ μέσα τοῦ ἕνας τεράστιος μετασχηματιστής, ἀπαραίτητος γιὰ τὴ συσσώρευση ἠλεκτρικοῦ φορτίου καὶ τῆς μετέπειτα ἐκκένωσης, εἶναι ἁπλὰ ἐξωπραγματική. Ἀλλὰ ἡ διαφορὰ τῶν ἠλεκτρικῶν δυναμικῶν παρόλα ταῦτα δημιουργεῖται! 

Καὶ σημειωτέον, σὲ συγκεκριμένη ἡμέρα, τὸ Πάσχα, μετὰ τὶς προσευχὲς στὸ Κουβούκλιο. Καὶ ἐδῶ ἐμφανίζεται ἐνώπιόν μας ἡ τελευταία πτυχὴ ποὺ ἀνακαλύψαμε – ἡ ἐμφάνιση τοῦ Φωτὸς συνοδεύεται ἀπὸ ἠλεκτρικὴ ἐκκένωση. Δηλαδή, αὐτὸ σημαίνει, ὅτι ἡ ἐμφάνιση τοῦ Φωτὸς εἶναι ἀναπόσπαστο κομμάτι ὅλων αὐτῶν τῶν ἀπίστευτων, πλήρως ἀνεξήγητων φαινομένων, ποὺ ἔχουν μία ἠλεκτρικὴ φύση. Δὲν εἶναι αὐτὸ μία ἐπιβεβαίωση τῆς θαυματουργικῆς φύσης του;» 

Ὁ Ἀντρέι Βολκὸβ ἀναφέρει ὅτι, λίγο πρὶν τὴν ἐμφάνιση τοῦ Ἁγίου Φωτός, ἔλαβαν χώρα καὶ καταγράφηκαν ἐπιστημονικὰ τρία ἀνεξήγητα γεγονότα:Τὸ πρῶτο εἶναι ἡ ἀδικαιολόγητη παρουσία τοῦ φαινομένου πλάσματος, τὸ ὁποῖο, ὅπως ἀναφέρει, εἶναι ἀπὸ μόνο τοῦ ἕνα «θαῦμα». 

Τὸ δεύτερο εἶναι ἡ ἐπίσης ἀδικαιολόγητη καὶ ἀνεξήγητη ἠλεκτρικὴ φόρτιση τοῦ ἀέρα σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἐξακρίβωση μεγάλης διαφορᾶς ἠλεκτρικοῦ δυναμικοῦ. 

Τὸ τρίτο εἶναι ἡ παρουσία ἠλεκτρικῆς ἐκκένωσης τὴν ὥρα τῆς ἐμφάνισης τοῦ Ἁγίου Φωτός. 

Τὰ τρία αὐτὰ γεγονότα, ποὺ καταγράφηκαν ταυτόχρονα, τὰ χαρακτηρίσει «ἀπίστευτα καὶ πλήρως ἀνεξήγητα». 

Ἡ ἔρευνα τοῦ Ἀντρέι Βολκὸβ παρουσιάζει πολὺ μεγάλο ἐνδιαφέρον καὶ ἀποτελεῖ μία τελείως διαφορετικὴ προσέγγιση στὸ θαῦμα τοῦ Ἁγίου Φωτός, καθαρὰ ἐπιστημονική. Τὰ ἀποτελέσματα τῶν μετρήσεών του, σύμφωνα μὲ τὸν ἴδιο, ἀποτελοῦν «μία ἐπιβεβαίωση τῆς θαυματουργικῆς φύσης τοῦ φαινομένου». 

Καὶ αὐτὸ ἀπὸ μόνο τοῦ σημαίνει πολλά. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.