30 Μαρ 2023

Τεχνητή ἀκρίβεια - Τεχνητή κρίση: Οἱ Ἕλληνες ἀδειάζουν τούς λογαριασμούς τους γιά νά ζήσουν - Λεηλατοῦν τίς καταθέσεις γιά νά φτιάξουν τέλειους «σκλάβους»

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Τεχνητή ἡ ἀκρίβεια - Σαρώνονται καί οἱ τελευταῖες ἀποταμιεύσεις τῶν ἑλληνικῶν νοικοκυριῶν - Φτωχοποιούν τόν κόσμο γιά νά ὑποδεχθεῖ τό ψηφιακό νόμισμα
Ἀκρίβεια - Καταθέσεις: Ἕναν χρόνο πρίν, τόν Μάρτιο τοῦ 2022, ὅταν ἡ «καταιγίδα» τῶν ἀνατιμήσεων εἶχε διανύσει τούς πρώτους της μῆνες στήν ἑλληνική ἀγορά, ὁ διοικητής τῆς Τράπεζας τῆς Ἑλλάδας, Γιάννης Στουρνάρας εἶχε ἐκφράσει δημόσια μιά αὐτοεκπληρούμενη «προφητεία» σχετικά μέ τό πῶς θά ἀντιμετωπίσουν οἱ Ἕλληνες τό τσουνάμι ἀκρίβειας πού ξεκίνησε νά ὀρθώνεται τότε, καί σήμερα ἔχει ὁδηγήσει... τά νοικοκυριά σέ ὁλοκληρωτική καταστροφή.

Ὁ κ. Στουρνάρας τότε, ἀντί νά μιλήσει γιά στοχευμένα μέτρα ἀνακούφισης τῶν πολιτῶν καί μειώσεις φορολογιῶν, ὡς γνήσιος ἐκπρόσωπος τῶν αἱμοποτῶν τῆς παγκόσμιας «ἐλίτ» εἶχε πεῖ ὅτι οἱ Ἕλληνες πρέπει νά συμβιβαστοῦν μέ τήν ἰδέα ὅτι θά «φᾶνε» τίς ἀποταμιεύσεις τους. Εἶχε πεῖ συγκεκριμένα πώς ἐπειδή κατά τή διάρκεια τῆς πανδημίας τά νοικοκυριά καί οἱ ἐπιχειρήσεις συγκέντρωσαν μεγάλες καταθέσεις, μέ αὐτές θά μπορέσουν «νά ἀντιμετωπίσουν ἕνα ἔκτακτο περιστατικό ὅπως εἶναι αὐτό». Ἀσφαλῶς ἡ ἀκρίβεια καθόλου «ἔκτακτη» δέν ἀποδείχθηκε, καί ἡ τεχνητή οἰκονομική κρίση συνεχίζει νά ἀπομυζεῖ τό «κομπόδεμα» τῶν πολιτῶν, ἕναν χρόνο μετά, ἐνῶ καταφθάνουν καί τά χειρότερα.

Παρόμοιο «σῆμα» γιά πλιάτσικο στά ἀποθεματικά τῶν πολιτῶν εἶχε δώσει καί ἕνα μῆνα μετά τό σύνθημα τοῦ Στουρνάρα (τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2022) ὁ ἀπερχόμενος - τότε -ἐπικεφαλῆς τοῦ ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ, ὁ ὁποῖος εἶχε πεῖ γιά τήν Ἑλλάδα:

«Οἱ καταναλωτές συσσώρευσαν ἕνα σημαντικό ἀπόθεμα ἀποταμιεύσεων κατά τή διάρκεια τῶν δύο ἐτῶν τῆς πανδημίας, ἀποταμιεύσεις πού ὑπερβαίνουν αὐτό πού θά εἶχαν συσσωρεύσει χωρίς τήν πανδημία. Αὐτό τό πρόσθετο ἀπόθεμα ἀποταμιεύσεων μπορεῖ νά συμβάλει στήν ἄμβλυνση τῆς μείωσης τῆς ἀγοραστικῆς δύναμης πού προκαλεῖται ἀπό τίς ὑψηλότερες τιμές τῆς ἐνέργειας».

Τό σχέδιο ἦταν ξεκάθαρο, νά τιναχτοῦν στόν ἀέρα οἱ συγκεντρωμένες οἰκονομίες τῶν πολιτῶν, νά ἐξανεμιστοῦν οἱ καταθέσεις καί νά δοθοῦν βορά σέ φόρους, τράπεζες, funds, βιομηχανίες τροφίμων καί ἐνεργειακούς κολοσσούς, κάτι πού ἔχει ἐπιτευχθεῖ σέ μεγάλο βαθμό σύμφωνα μέ τά τελευταῖα στοιχεῖα τῆς Eurostat.

Ἀδειάζουν τούς τραπεζικούς λογαριασμούς οἱ φτωχοποιημένοι Ἕλληνες
Σύμφωνα μέ σχετική ἔρευνα τῆς Eurostat λοιπόν, σέ ἐπίπεδο Εὐρωζώνης οἱ Ἕλληνες ἀναδεικνύονται «πρωταθλητές» στήν ἀπόσυρση τῶν καταθέσεών τους ἀπό τίς τράπεζες, προκειμένου νά ἀνταπεξέλθουν στά ἀπανωτά κύματα ἀκρίβειας. Τά ποσοστά τῶν καταναλωτῶν πού ἔχουν ξοδέψει ὁρισμένες ἀπό τίς ἀποταμιεύσεις τους λόγῳ τοῦ αὐξημένου πληθωρισμοῦ κυμαίνονταν μεταξύ 16% (Κροατία) ὡς καί 58% πού ἀφορᾶ τήν Ἑλλάδα, ἡ ὁποία καταγράφει τό χειρότερο ποσοστό.

Ἡ εὐρωπαϊκή στατιστική ἀρχή σημειώνει ἀκόμη μιά ἀρνητική πρωτιά γιά τή χώρα μας, μέ τό 70% τῶν πολιτῶν νά ἐκφράζει σοβαρές ἀνησυχίες γιά τήν ἀποπληρωμή τῶν λογαριασμῶν τους, τούς ἑπόμενους ἕξι μῆνες. Τήν τετράδα συμπληρώνουν ἡ Ἰταλία, ἡ Κύπρος καί ἡ Ρουμανία.

Ἡ «γραμμή» πού ἔδωσε ὁ Γιάννης Στουρνάρας πρίν ἕναν χρόνο, ὑλοποιεῖται στό ἔπακρο. Ἕξι στούς δέκα Ἕλληνες «τραβοῦν» ποσά ἀπό τίς καταθέσεις τους, γιά νά τά βγάλουν πέρα μέ τίς βασικές ὑποχρεώσεις τοῦ μῆνα. Καί ἀσφαλῶς ἕνα τεράστιο ποσοστό τῶν Ἑλλήνων δέν διαθέτουν καθόλου καταθέσεις καί ἡ κατάσταση τούς εἶναι κατά πολύ χειρότερη. Ὅπως ἀναδείχθηκε ἀπό πρόσφατη ἔρευνα τῆς ΓΣΕΒΕΕ, πάνω ἀπό 1 στά 2 νοικοκυριά (52,4%) δήλωσαν ὅτι τό μηνιαῖο εἰσόδημα τους ἐπαρκεῖ γιά μόλις 18 ἡμέρες.

Οἱ ἴδιοι πού ἐργαλειοποίησαν τήν πανδημία, πού κατέλυσαν θεμελιώδεις ἐλευθερίες, πού χειραγώγησαν τίς μᾶζες καί ἔκαναν τίς πόλεις ὑγειονομικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, εἶναι αὐτοί πού δρέπουν τούς καρπούς ἀπό ἐκεῖνο τό ἔγκλημα, ὀργανώνοντας ἕνα νέο ἔγκλημα οἰκονομικῆς φύσεως.

Τεχνητή κρίση καί ψηφιακό νόμισμα πρό τῶν πυλῶν
Ἡ λεηλασία τῶν καταθέσεων καί ἡ δραματική μείωση τῆς ἀγοραστικῆς δύναμης εἶναι ἀποτέλεσμα ἑνός ὀργανωμένου οἰκονομικοῦ πολέμου ἐναντίον τῶν λαῶν πού βρίσκεται ἐν ἐξελίξει, καί πλήττει μέ ραγδαίους ρυθμούς - εἰδικά - τίς πιό φτωχοποιημένες χῶρες τῆς Εὐρωζώνης, ὅπως εἶναι ἡ Ἑλλάδα. Ὁ στόχος εἶναι νά ἐπιταχυνθεῖ ἡ πορεία πρός μιά ἀχρήματη καί πλήρως ψηφιοποιημένη οἰκονομία, ὥστε νά ἐπιτευχθεῖ τό «You Will Own Nothing & Be Happy» πού εὐαγγελίζεται ἡ σατανική σπεῖρα τοῦ Νταβός.

Μία ἀπίστευτη καί ὅμως ἀληθινή εἴδηση πού μᾶς ἔρχεται ἀπό τήν Ἀγγλία καί ἀνέδειξε τό Reuters, εἶναι πώς ἡ Τράπεζα τῆς Ἀγγλίας ἐξετάζει νά περιορίσει τόν ἀριθμό τῶν ψηφιακῶν λιρῶν ἀνά ἄτομο στίς 20.000, σέ πρῶτο χρόνο ἄν ἡ χώρα περάσει στό ψηφιακό νόμισμα ὥστε νά ἀποφευχθεῖ ἡ ἀποθήκευση πλούτου μέσῳ τῶν ψηφιακῶν μέσων. Χρήματα πάνω ἀπό τό ἀνώτατο ὅριο θά «σαρώνονται» ἀπό τόν ἐμπορικό τραπεζικό λογαριασμό ἑνός πελάτη, μέ διαδικασίες πού δέν ἔχουν ἀκόμα ἀποσαφηνιστεῖ. Χρειαζόμαστε κάποιο σχόλιο ἐδῶ;

Οἱ κεντρικές τράπεζες σέ ὅλο τόν κόσμο προετοιμάζουν τά ψηφιακά νομίσματα, μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση νά δημοσιεύει σχέδιο νόμου τόν Μάϊο πού θά καθορίζει ἕνα νομικό πλαίσιο γιά τό ἐπερχόμενο ψηφιακό εὐρώ. Τό ψηφιακό νόμισμα καταφθάνει στή νέα πραγματικότητα, σέ ἀπόλυτο συγχρονισμό μέ τή γενικευμένη ἀστάθεια στό τραπεζικό σύστημα, τό σάρωμα τῶν καταθέσεων καί τή βίαιη φτωχοποίηση τῶν λαῶν.

Ὅλα κομμάτια ἑνός πάζλ πού ὁλοκληρώνεται μπροστά στά μάτια μας. Μιά παγκόσμια τεχνητή κρίση ὁδηγεῖ τούς λαούς σέ μιά πρωτοφανῆ οἰκονομική αἰχμαλωσία. Ἡ ἐπιβαλλόμενη ἀκρίβεια δημιουργεῖ φτώχεια, ἡ φτώχεια φέρνει ἐξάρτηση καί ἡ ἐξάρτηση περεταίρω φτώχεια καί ὑποταγή. Βλέπουμε νά ἐξελίσσεται μιά γιγαντιαία ἀναδιανομή πλούτου πού στοχεύει στήν τέλεια χειραγώγηση τῶν μαζῶν. Βρισκόμαστε σέ ἕνα σπιράλ θανάτου πού πνίγει τούς λαούς, καί ἡ μόνη διέξοδος εἶναι ἡ λαϊκή ἀφύπνιση πρίν βυθιστοῦμε ὁλοκληρωτικά στό χάος πού μᾶς ἑτοιμάζουν.

1 σχόλιο:

  1. Απαγορεύεται η διαμαρτυρία και η αντίθετη άποψη. Στυγνός απάνθρωπος ολοκληρωτισμός και εξαθλίωση. Ο θεός να μας βοηθήσει.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.