11 Μαρ 2023

Ματαιώθηκε ἡ ἔλευση του Ἄξιον Ἐστί, ἐνῶ μετά τά Τέμπη ἔπρεπε νά τρέξουμε πρός τήν παρηγοριά τῆς Παναγίας! Γιατί;

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Σέ μιά περίοδο πένθους πού ὁ πιστός λαός ἔχει ἀπόλυτη ἀνάγκη τήν Παναγία, ἐμεῖς ἐπιλέξαμε νά ματαιώσουμε τήν ἔλευση του Ἄξιον Ἐστί λόγῳ «ἀκατάλληλων συνθηκῶν»!
Ἄξιον Ἐστί: Μέσα σέ μιά πορεία παράδοσης 20 καί πλέον αἰώνων, ἡ διαχρονική στάση τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι πώς ὅταν ἡ χώρα ἀντιμετωπίζει μιά μεγάλη τραγωδία, τότε εἶναι περισσότερο ἀνάγκη νά καταφύγει ὁ λαός στά μεγάλα καί ἱερά προσκυνήματα τῆς πίστεως μᾶς, πού θά προσφέρουν... θεϊκή παρηγοριά καί θά στηρίξουν πνευματικά τόν πιστό κόσμο.

Τό Ἄξιον Ἐστί, ἡ Ἐφέστια εἰκόνα τῆς Παναγίας πού βρίσκεται στό Πρωτάτο, στίς Καρυές τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ἐπρόκειτο νά ἔρθει στήν Ἀθήνα τήν Τετάρτη 15 Μαρτίου πρός προσκύνηση καί ἐνίσχυση τῶν Ἑλλήνων πού δοκιμάζονται. Κι ὅμως, ἀντί ἡ Παναγία, ἡ Μάνα τῶν Ἑλλήνων νά γίνει δεκτή μέ μεγάλη λαχτάρα γιά νά φωτίσει τό σκότος τοῦ θανάτου πού ἔχει ἁπλωθεῖ σέ ὁλόκληρη τή χώρα, ἡ ἔλευση τῆς ἀναβλήθηκε!

Εἰδικότερα καί σύμφωνα μέ τήν ἀνακοίνωση πού ἐξεδόθη, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος ἐνημέρωσε ὅτι, λόγῳ ἔντονου προβληματισμοῦ μεταξύ τῶν μελῶν τῆς ἁρμόδιας Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος καί τῶν ἐμπλεκομένων Φορέων τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας περί τοῦ χρόνου ἐλεύσεως τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος «ἀποφασίσθηκε ἡ ἀναβολή τῆς ἐλεύσεως Αὐτῆς κατά την παροῦσα χρονική συγκυρία, δι' εὐθετώτερον χρόνον, περί τοῦ ὁποίου θά ὑπάρξει στό μέλλον σχετική ἀνακοίνωση. Τά μέλη τῆς ΔΙΣ συγκατετέθησαν στήν ὡς ἄνω ἀπόφαση».

Σύμφωνα μέ πληροφορίες, ἡ ἀναβολή τῆς ἔλευσης τῆς εἰκόνας του Ἄξιον Ἐστί, ἦταν προϊόν παρέμβασης τῆς κυβέρνησης, δεδομένου ὅτι λόγῳ τῆς τραγωδίας τῶν Τεμπῶν, στήν Ἀθήνα γίνονται ἀλλεπάλληλες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας καί ἡ κυβέρνηση θέλει νά ἐλέγχει ὅλους τούς προβλεπόμενους ἄλλα καί τούς ἀστάθμητους παράγοντες, ὥστε νά μήν πληγεῖ περεταίρω τό καταρρέον ἐπικοινωνιακό προφίλ της.

Ὅπως ἀνακοινώθηκε, ἡ παροῦσα χρονική συγκυρία δέν εὐνοεῖ τήν ἀπρόσκοπτη ὑποδοχή καί προσκύνηση τῆς εἰκόνος. Μά ἴσα - ἴσα, ἡ παροῦσα χρονική συγκυρία καθιστά ἄκρως ἀπαραίτητο νά σπεύσουν οἱ χριστιανοί στήν παρηγοριά τῆς μητέρας Παναγίας, νά καταθέσουν τίς θερμές προσευχές τους στήν Χάρη της, γιά ὅλες αὐτές ψυχές πού ἔφυγαν τόσο ἄδικα. Ἀλίμονο ἄν τά προσκυνήματα ἔβγαιναν στόν κόσμο μόνο σέ ἀνέφελες καί ἀπροβλημάτιστες περιόδους!

Μέ ποιά πνευματική λογική δόθηκε συγκατένευσε ἡ ΔΙΣ γιά τήν ἀναβολή τῆς ἔλευσης τῆς εἰκόνας «δι' εὐθετώτερον χρόνον»; Ποιός εἶναι πιό κατάλληλος χρόνος γιά νά προστρέξουμε στό «λιμάνι τῶν ψυχῶν» τήν Κυρία Θεοτόκο, ἄν ὄχι τώρα πού ὁλόκληρη ἡ χώρα δοκιμάζεται ἀπό τέτοια θλίψη;

Ἀκόμα καί ἄν δεχθοῦμε ὅτι ὑπῆρχε κάποιος κίνδυνος γιά τήν ὁμαλή διεξαγωγή τοῦ προσκυνήματος, θά μποροῦσαν νά γίνουν κάποιες τροποποιήσεις στόν προγραμματισμό τῆς ἐπίσημης ὑποδοχῆς της (ἐπρόκειτο νά γίνει στό μνημεῖο τοῦ Ἄγνωστου Στρατιώτη, ἄλλα κάλλιστα θά μποροῦσε νά ἀλλάξει ἡ τοποθεσία) καί μέ μιά πιό «ἀθόρυβη» καί προστατευμένη διαδικασία νά λάβει χώρα τό προσκύνημα κανονικά.

Γεμίσαμε ἀπό «σωτῆρες» καί μᾶς... περισσεύει ἡ Παναγία;
Ἀλίμονο σέ αὐτό τό δύσμοιρο κράτος! Σέ αὐτόν τόν εὐλογημένο τόπο, ὅποτε χτυποῦσε μιά συμφορά τό ἔθνος μας, ὁ πιστός λαός κατέφευγε στά εἰκονίσματα, τούς ἁγίους, τήν Παναγία μας, καθώς ἡ χάρη τους εἶναι ἡ μόνη πού μπορεῖ νά ὑπερβεῖ τή σκιά τοῦ θανάτου. Μόνο ἐκεῖ λάμβαναν πραγματική παρηγοριά, στήριξη καί ἐλπίδα. Καί σήμερα λέμε πρός τήν Παναγία πώς δέν τήν χρειαζόμαστε τώρα, ἄλλα ἴσως κάποια ἄλλη στιγμή πού θά εἴμαστε πιό... εὔκαιροι!

Ἔτσι θά δείξουν οἱ κυβερνῶντες τή «μετάνοια» τους γιά τήν ἀνευθυνότητα καί τίς τραγικές παραλείψεις πού ὁδήγησαν στήν τραγωδία τῶν Τεμπῶν; Κηρύσσοντας ἀνεπιθύμητη τήν Παναγία καί ματαιώνοντας τήν ἔλευση τῆς ἱερῆς εἰκόνας της, σάν νά εἶναι τό προσκύνημα ἕνα... φολκλορικό «event» πού «ἐνοχλεῖ» καί πρέπει νά φύγει ἀπό τήν μέση; Καί περιμένουν νά πάει μπροστά αὐτός ὁ τόπος μέ τούς πολιτικούς νά ἔχουν τέτοια μυαλά;

Ἀντί νά κοιτάξουν πῶς θά «μαζέψουν» ὑπουργούς καί βουλευτές πού σπᾶνε τό ἕνα ρεκόρ ἀναισθησίας μετά τό ἄλλο, πού προκαλοῦν συνεχῶς τό λαϊκό αἴσθημα καί δέν σέβονται τόν πόνο τῶν δεκάδων οἰκογενειῶν πού θρηνοῦν, βρῆκαν νά ἀσχοληθοῦν μέ τό Ἄξιον Ἐστί; Λίγη ντροπή δέν ἔχει ἀπομείνει; Ρητορικό τό ἐρώτημα!

Ὁ πολιτικός παχυδερμισμός τους δέν τούς ἀφήνει οὔτε τώρα νά ἀντιληφθοῦν πώς σιχάθηκε ὁ κόσμος τούς αὐτόκλητους «σωτῆρες» καί ἔχει ἀνάγκη νά στραφεῖ σέ σταθερές; Ἄλλοι μετατρέπουν τήν ὀργή τους σέ διαμαρτυρία καί ἄλλη μετατρέπουν τήν ἀγανάκτηση τους σέ προσευχή. Ἡ κυβέρνηση δέν σέβεται οὔτε τους μέν, ἄλλα οὔτε καί τούς δέ!

Ἄλλωστε μάθαμε γιά τά καλά τό πόσο... «σέβεται» τήν Ὀρθοδοξία ἡ κυβέρνηση στήν περίοδο τῆς πανδημίας. Τότε πού ὁ παποκαίσαρας τοῦ Μαξίμου ἔδινε ἐντολές νά σφραγίζουν ναοί, νά ἀλλάζει ὥρα ἡ Ἀνάσταση, νά πολεμεῖται ἡ Θεία Κοινωνία, νά ἀπαγορεύονται λιτανεῖες, νά διώκονται ἱερεῖς καί νά ποινικοποιοῦνται οἱ περιφορές ἐπιταφίων. Δέν τά ξεχάσαμε αὐτά τά αἴσχη, καί μέ τή συμπεριφορά τους φροντίζουν νά μας τά φρεσκάρουν.

Σέ τί ἀκριβῶς θά «ἐνοχλοῦσε» τό προσκύνημα τοῦ Ἄξιον Ἐστί; Μήπως θά... προκαλοῦσε; Μήπως θά φαινόταν... παράταιρο; Μήπως θά... σκανδάλιζε; Ἀπό ποῦ καί ὡς ποῦ; Εἶναι δυνατόν νά προκαλεῖ μέ οἱονδήποτε τρόπο ἡ τιμή σέ ἕνα ἱερό πρόσωπο πού ἀποτελεῖ τήν κατεξοχήν παραμυθία σέ κάθε πενθοῦντα; Εἶναι δυνατόν νά «ἐνοχλεῖ» ἡ Μάνα Παναγία, πού ἀποτελεῖ τό μοναδικό καί ἀπόλυτο στήριγμα γιά κάθε μάνα πού θρηνεῖ τό παιδί της;

Καί ὅλος αὐτός ὁ κόσμος πώς θά παρηγορηθεῖ πνευματικά; Μέ κυβερνητικές φανφάρες καί γκάλοπ; Μέ τηλεοπτικά καί διαδικτυακά μανιφέστα ὀργῆς; Σέ αὐτά θά ἀρκεστοῦμε καί τήν εὐλογία τῆς Παναγίας θά τήν ἀφήσουμε ἀπ' ἔξω; Δέν μᾶς δίδαξε τίποτα ἡ συγκλονιστική στάση τῆς οἰκογένειας τοῦ ἀδικοχαμένου Κυπριανοῦ, γιά τό ποῦ κρύβεται ἡ ἀπόλυτη παρηγοριά μπροστά στό κράτος τοῦ θανάτου;

Ἄραγε θά μάθουμε στά νέα παιδιά πώς ἡ χάρη τῆς Παναγίας εἶναι μιά «διακοσμητική» καί «ξεκομμένη» ἀπό τα τοῦ κόσμου παρουσία, πού θά τήν χρησιμοποιοῦμε περιστασιακά ὅποτε... βολεύει τίς περιστάσεις;

Ἡ κυβέρνηση μπορεῖ νά παραμείνει προσηλωμένη στό δόγμα τῆς ἀσέβειας ὅσο θέλει, ἀφοῦ ἔτσι κρίνει. Μακάρι κάποτε νά ὑπάρξει ἀληθινή μετάνοια. Ἄλλα ἐμεῖς ὡς χριστιανοί δέν βαδίζουμε καθόλου καλά, καί αὐτό θά πρέπει νά μᾶς ἀνησυχεῖ κυρίως...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.