17 Μαρ 2023

Ἀνησυχία γιά τήν αὔξηση τῆς ὑπερβάλλουσας θνησιμότητας

Γράφει ὁ Γάκης Δημήτριος, 
πρ. Διοικητής Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ
ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΛΛΟΥΣΑΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Ὅταν φτάνω στό σημεῖο νά μιλήσω καί μάλιστα ὅταν πρόκειται αὐτό πού θά πῶ νά προκαλέσει ἀνησυχία, τότε εἶμαι πολύ προσεκτικός.
Ἔχω ὅμως εὐθύνη νά ἐνημερώσω τόν πληθυσμό ὅσο πιό ἔγκαιρα μπορῶ.
ΑΝΗΣΥΧΩ γιατί βλέπω τήν ὑπερβάλλουσα θνησιμότητα νά ΕΠΙΜΕΝΕΙ. Ὄχι μόνο τό 2021 ἀλλά καί τό 2022 καί τούς πρώτους μῆνες τοῦ 2023.
Καί ἀφορᾶ κυρίως τά ἀναπτυγμένα πλούσια... κράτη: ΗΠΑ, Μεγ. Βρετανία, Εὐρώπη, Ἰσραήλ. Τά πολυεμβολιασμένα κράτη.
Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι τό ἐμβόλιο ἀπέτυχε νά προσφέρει ὅτι εὐαγγελίζονταν.
Ὅλοι νόσησαν καί ἀνέπτυξαν φυσική ἀνοσία.
Πολλές φωνές πού αὐξάνονται ὁλοένα καί περισσότερο ζητοῦν νά σταματήσει ἡ χρήση του λόγῳ ἄφ´ ἑνός τῆς ἀποτυχίας καί ἄφ´ ἑτέρου τῶν ἐπιπλοκῶν πού ξεπέρασαν κάθε ὅριο τοῦ ἀνεκτοῦ πού ἴσχυε γιά τά ὑπόλοιπα ἐμβόλια.
ΟΜΩΣ αὐτό μπορεῖ νά ἐξηγήσει μόνο τήν βραχυχρόνια αὔξηση τῶν θανάτων μετά τήν χρήση του. Εἴτε λόγῳ μή προστασίας καί αὔξησης τῶν νοσήσεων ἀπό Covid, εἴτε λόγῳ βραχυχρόνιας τοξικότητος.
ΕΔΩ ΟΜΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ. Ἔχουμε δηλαδή παρατεινόμενη ὑπερβάλλουσα θνησιμότητα, πού δείχνει ὅτι ὑπάρχει κάποιος βλαπτικός παράγοντας πού δρᾶ μακροχρόνια.
Ποιός εἶναι αὐτός;
Δυστυχῶς, λόγῳ τῆς ἐσκεμμένης ἀπόκρυψης τῶν ἐπιδημιολογικῶν δεδομένων ἤ καί τῆς ἐσκεμμένης παραποίησής τους (περίπτωση ONS Βρετανίας) δέν εἶναι εὔκολο νά βγάλουμε ἀσφαλῆ συμπεράσματα.
Ἡ παρατήρηση ὅμως παραμένει. Ἡ ὑπερβάλλουσα θνησιμότητα ὄχι μόνο ἐπιμένει ἀλλά σέ ἀρκετές περιπτώσεις δείχνει νά ἀνεβαίνει.
Κρούω τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου καί ΚΑΝΩ ΕΚΚΛΗΣΗ νά ἀπελευθερώσουν τά στοιχεῖα, γιά νά μπορέσουμε νά βοηθήσουμε Πολῖτες καί Κυβέρνηση .
Ἄν δέν τό κάνει, σημαίνει ὅτι δέν νοιάζεται γιά τήν ἀσφάλεια μᾶς (κάτι πού δυστυχῶς εἶναι ἐμφανές καί ἀπό τό δυστύχημα τῶν Τεμπῶν)

1 σχόλιο:

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.