15 Μαρ 2023

Οὐαλία: Σχολικό φυλλάδιο διδάσκει 100 διαφορετικά φῦλα! Ἡ «θεωρία τοῦ φύλου» εἰσβάλλει στά σχολεῖα!

Ἀντί σχολίου παραθέτουμε ἀπόσπασμα ἀπό τό βιβλίο «Ζωή Θυσιαζομένης Ἀγάπης» γιά τόν Γέροντα Ἰουστῖνο Πίρβου, σελ. 24
Ἀναφερόμενος ἀργότερα, ὁ π. Ἰουστῖνος, σέ ζητήματα ἤθους καί παιδείας, ἔλεγε: «Σήμερα, τή χριστιανική καί ἠθική διάπλαση ἑνός παιδιοῦ μπορεῖ νά τήν προσφέρει μόνο μιά πνευματικά ὑγιής οἰκογένεια. Δυστυχῶς, πλέον, οἱ ἐκπαιδευτικοί θεσμοί ἔχουν γίνει παράγοντες ἀντιχριστιανικῆς ἀνατροφῆς τῶν παιδιῶν. Σέ διδάσκουν νά εὐθυγραμμίζεσαι μέ τόν ἀθεϊστικό "ἐπιστημονικό" ὀρθολογισμό καί μέ τόν ἁμαρτωλό κόσμο καί σοῦ δικαιολογοῦν τίς εἰδεχθέστερες τῶν ἁμαρτιῶν, πού ντρέπεσαι ἀκόμη καί νά τίς ἀναφέρεις. Τά σχολεῖα, ἤδη ἄπ΄ τό νηπιαγωγεῖο, ἔχουν τόν δαιμονικό σκοπό τους: νά ἀποβάλλουν τά παιδιά τό αἴσθημα τῆς ντροπῆς καί νά ἐκτραποῦν ἀπό τόν χριστιανικό δρόμο· μέ ἄλλα λόγια, σοῦ βρίσκουν δουλειά γιά νά σέ ἀπασχολοῦν καί νά μήν πηγαίνεις τήν Κυριακή στήν ἐκκλησία».

Μαθητές σέ ὁρισμένα σχολεῖα δευτεροβάθμιας ἐκπαίδευσης στήν Οὐαλία μαθαίνουν, σχετικά μέ τήν ταυτότητα φύλου, ὅτι... ὑπάρχουν 100 φῦλα.
Σύμφωνα μέ τήν Telegraph τά παιδιά διδάσκονται τή ρευστότητα τῶν φύλων ὡς γεγονός σέ ὁρισμένα μεγάλα ἀκαδημαϊκά ἱδρύματα καί ἀνεξάρτητα σχολεῖα. Tο γεγονός αὐτό ὁδήγησε τόν πρωθυπουργό τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου νά διατάξει ἐπείγουσα ἐπανεξέταση αὐτή τήν ἑβδομάδα.

Τό φυλλάδιο μέ τίτλο «Agenda», τό ὁποῖο συντάχθηκε ἀπό ἀκαδημαϊκούς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Κάρντιφ σέ συνεργασία μέ τήν κυβέρνηση τῆς Οὐαλίας, τόν Ἐπίτροπο Παιδιῶν τῆς Οὐαλίας καί φιλανθρωπικές ὀργανώσεις ἀπευθύνεται σέ παιδιά ἡλικίας ἑπτά ἕως 18 ἐτῶν.

Τό λογότυπο τῆς οὐαλικής κυβέρνησης ἀναγράφεται στό φυλλάδιο, λέει ἡ Telegraph, καί ἡ Κίρστι Γουίλιαμς, ἡ ὁποία ἦταν ὑπουργός Παιδείας τῆς Οὐαλίας μέχρι τό 2021, δήλωσε ὅτι ἦταν «ἐξαιρετικά ἐπιτυχημένο καί ἔχει χρησιμοποιηθεῖ εὐρέως σέ ὅλη τήν Οὐαλία».

Τό παιχνίδι μέ τά κεκάκια (muffins)
Μιά ἑνότητα σχετικά μέ τήν ταυτότητα φύλου συνιστᾶ στούς ἐκπαιδευτικούς νά παίξουν ἕνα παιχνίδι μέ τά παιδιά, αὐτό πού ἀποκαλεῖται «mixed-muffin gender berry challenge» γιά νά μάθουν τά παιδιά γιά τό «πῶς δέν μπορεῖ κανείς νά ὑποθέσει τό φῦλο κάποιου ἀπό μόνο ἀπό τήν ἐμφάνισή του».

Τό φυλλάδιο 170 σελίδων μέ τίτλο «Agenda», τό ὁποῖο ἔχει προωθηθεῖ σέ ὅλα τά σχολεῖα τῆς Οὐαλίας πού κυβερνᾶται ἀπό τούς Ἐργατικούς, ὑποστηρίζει ὅτι τό βιολογικό φῦλο «δέν εἶναι μόνο «ἀρσενικό» καί «θηλυκό» καί διδάσκει στούς δασκάλους γιά τό πῶς κάποιοι «θέλουν νά ἀλλάξουν τίς ἀντωνυμίες φύλου (π.χ. ἀπό «he» σέ «she») ἤ θέλουν νά εἶναι «agender>»>, δηλαδή χωρίς φῦλο.
Στό παιχνίδι οἱ ἐκπαιδευτικοί προτρέπονται νά φτιάξουν γιά τά παιδιά κεκάκια μέ μύρτιλο (blueberry muffins) γιά νά ἀντιπροσωπεύσουν τά στερεότυπα τῆς ἀρρενωπότητας, κεκάκια μέ σμέουρο (raspberry muffins) γιά νά ἀντιπροσωπεύσουν τά στερεότυπα τῆς θηλυκότητας καί ἀνάμεικτα κεκάκια «γιά νά ἀντιπροσωπεύσουν τή ρευστότητα φύλου».

Στή συνέχεια, τό προσωπικό καλεῖται νά ἀνοίξει τά κεκάκια καί νά σταθεῖ δίπλα σέ ἕνα μπαλόνι ἀντίστοιχου χρώματος σέ ἕνα δωμάτιο - ἀλλά ὑπάρχουν μόνο μπλέ καί ρόζ μπαλόνια, χωρίς ἀνάμεικτα μπαλόνια.

Τό ἠθικό δίδαγμα τῆς ἱστορίας εἶναι νά βιώσουν «πῶς εἶναι νά πηγαίνουν σέ μιά γωνιά μέ κωδικοποιημένο φῦλο μέ τό ὁποῖο μπορεῖ νά μήν ταυτίζονται» καί «πῶς εἶναι νά τούς δίνεται ἕνα φῦλο πού μπορεῖ νά μήν ἐπιλέγουν».

Οἱ ἐκπαιδευτικοί καλοῦνται ἐπίσης νά ἐρευνήσουν «εἴδη πού ἀμφισβητοῦν τούς παραδοσιακούς ρόλους τῶν φύλων», μέ παραδείγματα τούς ἰππόκαμπους ἤ τά σαλιγκάρια πού «ἀλλάζουν μεταξύ ἀρσενικοῦ καί θηλυκοῦ» καί νά «δεσμευτοῦν νά βροῦν διαφορετικούς τρόπους διαχωρισμοῦ τῶν νέων ἐκτός ἀπό τό ἀντιληπτό φῦλο ἤ τήν ὁμάδα τοῦ φύλου τούς (π.χ. ἀρσενικό/θηλυκό, ἀγόρι/κορίτσι)». Ἐπίσης ἐπικρίνονται οἱ τουαλέτες μέ διαχωρισμό φύλου ὅτι προωθοῦν τήν «ἐνίσχυση τῶν προτύπων φύλου».

Οἱ ἐπικριτές
Τό φυλλάδιο ἔχει προκαλέσει ἀντιδράσεις καί ἐπικρίνεται ἀπό διαφόρους κύκλους ὡς τό τελευταῖο «ἐξαιρετικά ἀκατάλληλο» παράδειγμα ἐκπαίδευσης σέ θέματα φύλου καί σχέσεων στά σχολεῖα τῆς Βρετανίας. Οἱ ἐπικριτές ὑποστηρίζουν ἀκόμη ὅτι ὁ Οὐαλός πρωθυπουργός Μάρκ Ντρέϊκφορντ εἶναι «ἀποφασισμένος νά προωθήσει τήν ἰδεολογία τοῦ φύλου».

Ἐκ μέρους την Συντηρητικῶν, ἡ Λόρα Ἄν Τζόουνς, σκιώδης ὑπουργός Παιδείας τῆς Οὐαλίας, δήλωσε στήν Telegraph: «Τό ὑλικό πού προωθεῖται καί ἐγκρίνεται ἀπό τήν κυβέρνηση τῶν Ἐργατικῶν της Οὐαλίας εἶναι ἐξαιρετικά ἀκατάλληλο γιά τήν ἡλικία τῶν παιδιῶν μας. Οἱ εἰκόνες καί οἱ προτεινόμενες διδασκαλίες δέν βασίζονται σέ βιολογικά δεδομένα. Εἴτε πρόκειται γιά σεξουαλική διαπαιδαγώγηση εἴτε γιά αὐτογνωσία, αὐτή ἡ κυβέρνηση τῶν Ἐργατικῶν στήν Οὐαλία εἶναι ἀποφασισμένη νά προωθήσει τήν ἰδεολογία τοῦ φύλου, ἐνάντια στίς ἐπιθυμίες τοῦ οὐαλικοῦ κοινοῦ».

2 σχόλια:

  1. ΣΟΔΟΜΑ, ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥΣ ΘΑ ΦΑΝΕ!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. “ΓΕΝ. 1, 27 ΚΑΙ ΕΠΟΙΗΣΕΝ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ, ΚΑΤ’ ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΝ, ΑΡΣΕΝ ΚΑΙ ΘΗΛΥ ΕΠΟΙΗΣΕΝ ΑΥΤΟΥΣ”. Δεν ποίησε άλλα φύλα ο Θεός. Αιδώς και αίσχος να αμφισβητούν ακόμη και δήθεν «φιλόσοφοι ορθόδοξοι» τον σαφέστατο Άγιο Λόγο του Θεού.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.