1 Φεβ 2023

"Λέγε Συμεών..." (Στιχηρὰ τῆς Ὑπαπαντῆς ἀπὸ τὸν Διάκο Ἰωάσαφ τὸν Καρεώτη)

 Στιχηρὰ τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς ἀπὸ τὸν Διάκο Ἰωάσαφ Καρεώτη. Τὸ μέλος σὲ ἀρκετὰ σημεῖα μοιάζει μὲ τοῦ Νικολάου Σμύρνης ἀλλὰ δὲν εἶναι αὐτό. Ἐπίσης καὶ ὁ διάκο Διονύσης Φιρφιρὴς ψάλλει τὸ ἴδιο μέλος σὲ μία ἠχογράφηση. Πιθανὸν εἶναι κάποιου Ἁγιορείτου. Ἴσως τοῦ...δασκάλου τους Συνεσίου Σταυρονικητιανοῦ.

"Λέγε Συμεών, τίνα φέρων ἐν ἀγκάλαις, ἐν τῷ ναῷ ἀγάλλῃ; τίνι κράζεις καὶ βοᾷς; Νῦν ἠλευθέρωμαι· εἶδον γὰρ τὸν Σωτῆρά μου· Οὗτός ἐστιν, ὁ ἐκ Παρθένου τεχθείς, οὗτός ἐστιν ὁ ἐκ Θεοῦ Θεὸς Λόγος, ὁ σαρκωθεὶς δι' ἡμᾶς, καὶ σώσας τὸν ἄνθρωπον· Αὐτὸν προσκυνήσωμεν."

"Δέχου Συμεών, ὃν ὑπὸ τὸν γνόφον, Μωσῆς νομοθετοῦντα, προεώρα ἐν Σινᾷ, βρέφος γενόμενον, νόμῳ ὑποταττόμενον. Οὗτός ἐστιν, ὁ διὰ νόμου λαλήσας οὗτός ἐστιν, ὁ ἐν Προφήταις ῥηθείς, ὁ σαρκωθεὶς δι' ἡμᾶς, καὶ σώσας τὸν ἄνθρωπον· Αὐτὸν προσκυνήσωμεν." 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.