2 Φεβ 2023

"Ἡ Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ" (Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς)

Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς
Σαράντα ἥμερες μετά ἀπό τή γέννηση τοῦ Υἱοῦ της, ἡ Ὕπεραγία Θεοτόκος προσέφερε τό θεῖο Βρέφος στό Ναό τῆς Ἱερουσαλήμ, σύμφωνα μέ τό Νόμο, γιά νά τό ἀφιερώσει στόν Θεό καί γιά νά ἐξαγνιστεῖ ἡ ἴδια (Λευϊτικόν 12:2-7, Ἔξοδος 12:2). Μολονότι οὔτε τό ἕνα οὔτε τό ἄλλο ἦταν ἀναγκαία, ὁ Νομοθέτης ἐπιθυμοῦσε νά μήν παραβιάσει οὔτε κατ' ἐλάχιστον τόν δικό Του Νόμο, τόν ὁποῖον εἶχε δώσει μέσῳ τοῦ δούλου Του καί προφήτη Μωυσῆ. Τόν καιρό ἐκεῖνο ὑπηρετοῦσε στόν Ναό ὁ ἀρχιερέας Ζαχαρίας, ὁ πατέρας τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Προδρόμου.
Ὁ Ζαχαρίας ὁδήγησε τήν Παναγία ὄχι στόν γυναικωνίτη τοῦ Ναοῦ, ἀλλά στόν χῶρο πού προοριζόταν γιά τίς...παρθένες. Τότε ἀκριβῶς ἐμφανίστηκαν στόν Ναό δύο πολύ ἰδιαίτερα πρόσωπα: ὁ Γέροντας Συμεῶν καί ἡ Ἄννα, ἡ θυγατέρα τοῦ Φανουήλ. Ὁ Δίκαιος Συμεῶν, βαστάζοντας στά χέρια του τόν Μεσσία, εἶπε: Νῦν ἀπολύεις τόν δοῦλον σου Δέσποτα ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τό σωτήριόν Σου (Λουκ. 2:29-30). Ὁ Συμεῶν ἀνέφερε ἐπίσης τά ἀκόλουθα γιά τό παιδίον Ἰησοῦν (Λουκ. 2:27): Ἰδού οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καί ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραήλ (Λουκ. 2:34).

Ἡ προφῆτις Ἄννα, ἡ ὁποία ἀπό τή νεότητά της ὑπηρετοῦσε τόν Θεό μέ νηστεῖες καί δεήσεις, ἀναγνώρισε στό πρόσωπό Του τον Μεσσία καί δόξασε το Θεό. Ὕστερα κήρυξε στούς κατοίκους τῆς Ἱερουσαλήμ τήν ἔλευση τοῦ ἐπί μακρόν ἀναμενόμενου Ἑνός. Ὅμως οἱ Φαρισαῖοι, πού ἦταν παρόντες στόν Ναό καί εἶδαν καί ἄκουσαν ὅλα τοῦτα, ἐξαγριώθηκαν μέ τόν Ζαχαρία ἐπειδή εἶχε τοποθετήσει τήν Παρθένο Μαρία στόν χῶρο τόν προορισμένο γιά τίς παρθένους καί ἀνέφεραν τό περιστατικό στό βασιλιᾶ Ἡρώδη. Πεπεισμένος ὁ Ἡρώδης ὅτι αὐτό τό παιδί ἦταν ὁ νέος βασιλιᾶς γιά τόν ὁποῖον τοῦ εἶχαν μιλήσει οἱ Μάγοι ἀπ' τήν Ἀνατολή, ἔστειλε ἀμέσως στρατιῶτες νά θανατώσουν τόν Ἰησοῦ.

Ἐν τῷ μεταξύ ἡ ἁγία οἰκογένεια εἶχε ἤδη ἐγκαταλείψει τήν πόλη καί ἦταν καθ' ὁδόν πρός τήν Αἴγυπτο, ὑπό τήν καθοδήγηση ἀγγέλου τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντής τοῦ Κυρίου στόν Ναό ἑορταζόταν ἤδη ἀπό τούς πρώτους χριστιανούς, ἀλλά ὁ μεγαλειώδης ἑορτασμός της καθιερώθηκε τό ἔτος 544 ἐπί αὐτοκράτορας Ἰουστινιανοῦ.

(ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ὁ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ. ΜΗΝΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ "ΑΘΩΣ")

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.