5 Φεβ 2023

«Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι...» (Ἱερά Μονή Γρηγορίου)

Οἱ Πατέρες τῆς Μονῆς Γρηγορίου ψάλλουν 
τὸ Δοξαστικὸ τῶν Αἴνων τῆς Κυριακῆς το Τελώνου καὶ Φαρισαίου
«Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι...», σὲ ἦχο πλάγιο το τετάρτου, 
μέλος τοῦ Πέτρου Φιλανθίδου
Ἦχος πλ. δ'
Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι, Φαρισαῖον δικαιοῦντα ἑαυτὸν κατέκρινας Κύριε, καὶ Τελώνην μετριοπαθήσαντα, καὶ στεναγμοῖς ἱλασμὸν αἰτούμενον, ἐδικαίωσας· οὐ γὰρ προσίεσαι, τοὺς μεγαλόφρονας λογισμούς, καὶ τὰς συντετριμμένας καρδίας, οὐκ ἐξουθενεῖς· διὸ καὶ ἡμεῖς σοὶ προσπίπτομεν, ἐν ταπεινώσει τῷ παθόντι δι' ἡμᾶς· Παράσχου τὴν ἄφεσιν καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.