5 Ιαν 2023

"Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε..."

Δοχειαρίτες Πατέρες ψάλλουν 
τό Ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων σέ Ἦχο Α'. Ἠχογράφηση ἀπό τήν ἑορτή τῶν Θεοφανείων στήν Ι.Μ.Δοχειαρίου (Ἰανουάριος 2021).

Ἀπολυτίκιον Ἦχος α'
"Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητὸν σε Υἱὸν ὀνομάζουσα· καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν κόσμον φωτίσας δόξα σοι."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.