3 Ιαν 2023

Ὑγειονομικοί: Ἐπέστρεψαν ὡς νικητές ἀπέναντι στόν ἀπολυταρχισμό καί δείχνουν τόν δρόμο γιά τούς αὐριανούς ἀγῶνες

Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Δέν θά μποροῦσε νά ὑπάρξει πιό αἰσιόδοξη νότα γιά τό ξεκίνημα τοῦ νέου χρόνου, ἀπό τήν τεράστια νίκη καί ἐπάνοδο τῶν ὑγειονομικῶν στίς ἐπάλξεις τοῦ ΕΣΥ. Μετά ἀπό 16 μῆνες ἀνελέητου πολέμου ἀπό ἕναν ὁλόκληρο συστημικό «ὁδοστρωτῆρα», οἱ ἀνεμβολίαστοι ὑγειονομικοί ἐπιστρέφουν ὡς νικητές στήν ἐργασία τους.

Τό 2023 ξεκινάει μέ μία λαμπρή νίκη, σύμφωνη μέ τό συμφέρον τῆς δημόσιας ὑγείας καί ὄχι μέ μιά «ἧττα γιά τήν δημόσια ὑγεία» ὅπως ἀντιλαμβάνεται ὁ Θάνος Πλεύρης τήν ἐπιστροφή τῶν... ὑγειονομικῶν στόν ἀνάποδο καί δυστοπικό κόσμο πού πρεσβεύει.

Οἱ ὑγειονομικοί ὑπῆρξαν ἥρωες τό 2020 ὅταν τό ὑποκριτικό σύστημα τούς χειροκροτοῦσε ἀπό τά... μπαλκόνια γιά τήν ἀνεκτίμητη προσφορά τους, καί τώρα εἶναι δύο φορές ἥρωες πού δέν ὑπέκυψαν στό ψυχολογικό βασανιστήριο τοῦ ἐκβιασμοῦ. Καί τί δέν ὑπέστησαν σέ αὐτούς τούς 16 μῆνες. Φτώχεια, στερήσεις, ἀπειλές, ἀπογοητεύσεις, ἀγωνία γιά τό αὔριο, ἀτελείωτα χιλιόμετρα στό μετερίζι τοῦ δρόμου, ἀπεργίες πείνας, προσαγωγές, λοιδορίες ἀπό πολιτικούς, δημοσιογράφους καί «εἰδικούς», ἐγκατάλειψη ἀπό συναδέλφους, κούφιες ὑποσχέσεις καί σκωτσέζικα ντούς. Κι ὅμως δέν συνθηκολόγησαν μέ τούς ἐκβιαστές. Ἔμειναν ἀκλόνητοι στίς διεκδικήσεις τους.

Ἕνας ἀγῶνας πού ὑπερβαίνει τά ἐργασιακά ζητήματα
Οἱ 7.000 ὑγειονομικοί (2.000 πού γύρισαν τώρα καί 5.000 πού ἐργάζονταν ἤδη μέ πιστοποιητικό νόσησης) εἶναι ἡ ζωντανή ἀπόδειξη πώς ἡ κάθε λογῆς ὑγειονομική δικτατορία δέν εἶναι οὔτε ἀνίκητη, οὔτε ἀναπόφευκτη. Ἡ παραβίαση τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων δέν εἶναι μονόδρομος γιά τούς ἐργαζόμενους, οὔτε γιά τούς πολῖτες γενικότερα. Ἀκόμα καί σέ ἕνα κράτος πού εἶναι πλήρως παραδομένο στά νεοταξικά συμφέροντα ὅπως εἶναι τό Ἑλληνικό, ἀποδείχθηκε πώς ὑπάρχουν τρόποι γιά νά ὑποχωρήσει τό κατεστημένο.

Ὁ ἀγῶνας τῶν ὑγειονομικῶν ἦταν ἕνας ἀγῶνας ἀνώτερος ἀπό ὅλους τούς ἄλλους ἐργατικούς ἀγῶνες τῆς ἐποχῆς μας, ἀφοῦ δέν δόθηκε μόνο γιά ἐργασιακά δικαιώματα καί μισθούς, ἄλλα ὑπῆρχε ὑψηλότερο καί εὐγενέστερο διακύβευμα, πού ἦταν ἡ ἴδια ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου, τά παναθρώπινα δικαιώματα, ἡ ἐλεύθερη βούληση ἀπέναντι στό παράλογο καί τό καταχρηστικό. Ἡ νίκη τους θά ἔπρεπε νά ἦταν μέρα γιορτῆς καί περηφάνιας γιά κάθε ἐργαζόμενο καί κάθε ἐργατικό κίνημα.

Αὐτόν τόν ἀγῶνα τόν κέρδισαν ἐντελῶς μόνοι τους. Χωρίς «πλάτες», χωρίς κομματικούς «χορηγούς» καί χωρίς ἐργατοπατέρες. Κάθε οἰκογένεια ξεχωριστά ὑπέμεινε τόν Γολγοθᾶ της καί ἔδινε τήν ἀφανῆ μάχη της μέρα μέ τή μέρα.

Ἕνα πρωτόκολλο πού ἄργησε 16 μῆνες
Σύμφωνα μέ τό πρωτόκολλο τῆς ἐπιτροπῆς «ἐμπειρογνωμόνων» οἱ ἀνεμβολίαστοι γιατροί δέν θά μποροῦν νά τοποθετηθοῦν σέ Μονάδες ἐντατικῆς φροντίδας, μονάδες νεογνῶν καί κλινικές - τμήματα μέ ἀνοσοκατεσταλμένους ἀσθενεῖς. Ἕνα μέτρο δηλαδή πού (ἄν ζούσαμε σέ ἕνα φυσιολογικό κράτος) θά μποροῦσε νά ἐφαρμοστεῖ ἀπό τήν πρώτη στιγμή πού ἡ κυβέρνηση ἔθεσε τό θέμα ἐμβολιασμοῦ τῶν ὑγειονομικῶν. Κάτι ἀνάλογο θά μποροῦσε νά γίνει καί μέ τό νοσηλευτικό προσωπικό.

Ἄλλα τό λογικό δέν ἐφαρμόστηκε ποτέ, ἀφοῦ «ἔπρεπε» νά κυριαρχήσει τό παράλογο. Γιά νά μήν χάσει τήν δυναμική του ὁ ἐκβιασμός τῆς κυβέρνησης, καταξιωμένοι γιατροί ἐκδιώχθηκαν ἀπό τό ΕΣΥ προκειμένου νά μήν χαλάσουν τήν «πιάτσα» τῆς πλήρους ὑποταγῆς.

Νέες προκλήσεις
Παρά την - τεράστιας σημασίας νίκη - πού κατέκτησαν οἱ ὑγειονομικοί, εἶναι βέβαιο πώς ὁ ἀγῶνας τους δέν λήγει σήμερα. Τό ἀπολυταρχικό σύστημα δέν μπορεῖ ἔτσι εὔκολα νά συγχωρήσει τούς ἀνυπότακτους καί σταδιακά δημιουργεῖ τίς περιρρέουσες συνθῆκες γιά νά τούς «ξεράσει».

Πέρα ἀπό τήν ἐξωφρενική ὑποχρέωση γιά νά πληρώνουν τιμωρητικό φόρο τῶν 2 τέστ τήν ἑβδομάδα (τά τέστ θά εἶχαν νόημα μόνο ἄν ἔκαναν ὅλοι, ἀνεμβολίαστοι καί ἐμβολιασμένοι), οἱ ὑγειονομικοί ἔχουν τώρα νά ἀντιμετωπίσουν καί τόν ψιλομυτισμό κάποιων συναδέλφων.

Ἔχουν νά ἀντιμετωπίσουν δηλαδή τήν ἐργασιακή στοχοποίηση καί τήν ἐχθρική συμπεριφορά ἀπό ἀνθρώπους πού ἔχουν ὑποστεῖ πλύση ἐγκεφάλου καί ἔχουν πειστεῖ πώς ἡ διενέργεια ἑνός σκευάσματος πού μοσχοπουλάνε οἱ «Μπουρλά» τοῦ κόσμου, μπορεῖ νά εἶναι αἰτία γιά ταξική διαφοροποίηση καί κατηγοροποίηση. Αὐτό εἶναι τό ρατσιστικό ἀφήγημα πού «πούλησαν» μέ τά τσουβάλια κυβέρνηση καί «εἰδικοί», καί δυστυχῶς ἀρκετός κόσμος τό υἱοθετεῖ ἀκόμα. Καί αὐτό εἶναι ἕνα κοινωνικό δηλητήριο πού δρᾶ πιό ὕπουλα καί πιό καταστροφικά, ἀκόμα καί ἀπό τήν ἀπολυταρχική μανία τοῦ κάθε πολιτικάντη.

Οἱ ὑγειονομικοί μπαίνουν ξανά στόν στίβο «μάχης» ὑπέρ τῆς δημόσιας ὑγείας, ὄντας θριαμβευτές ἄλλα καί βαθιά τραυματισμένοι. Ἔχουν ὑποστεῖ μεγάλη οἰκονομική ἀδικία καί μεγάλη ἠθική βλάβη. Ἀπέδειξαν ὅμως πέραν πάσης ἀμφιβολίας πώς διαθέτουν τόν ψυχισμό γιά νά κερδίσουν καί αὐτές τίς μάχες. Δέν λύγισαν στά πιό δύσκολα καί δέν θά σταματήσουν οὔτε τώρα. Ἐμεῖς γιά ἄλλη μιά φορά τους βγάζουμε τό «καπέλο» καί τούς εὐχόμαστε καλή ἐπάνοδο.

Ἔρχονται κι ἄλλοι ἀγῶνες, ἄλλες προκλήσεις, ἄλλες δοκιμασίες στόν δυστοπικό κόσμο πού ὁραματίζονται κάποιοι. Ἴσως σύντομα νά χρειαστεῖ οἱ ὑγειονομικοί νά μᾶς διδάξουν πώς κατάφεραν τό ἀκατόρθωτο, γιά νά τούς μιμηθοῦμε κι ἐμεῖς.

3 σχόλια:

  1. Το νου μας μέχρι το επόμενο κόλπο !

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ρεσιτάλ ἀπολυταρχισμοῦ του Θ. Πλεύρη: Οἱ ἀνεμβολίαστοι ὑγειονομικοί νά ἀπολυθοῦν ἐπειδή ἔχουν «προσωπική ἄποψη» 11-4-22

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. Στην επόμενη πανδημία θα μείνω ανεμβολίαστος, θα τεθώ σε αργία και μετά όταν περάσει ο μεγάλος κίνδυνος θα επιστρέψω στην εργασία και με δικαστική απόφαση και θα αποζημιωθώ και επειδή δεν δούλεψα. Γι αυτό υπάρχουν και κορόιδα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.