14 Δεκ 2022

Διαρκῶς ἀνίερη ἐπιβράβευση...

Ἀναστάσιος Ὀμ. Πολυχρονιάδης
Διαβάζοντας στo πρακτορεῖο ἐκκλησιαστικῶν εἰδήσεων romfea.gr (9/12/2022) τίς ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, πού συνῆλθε ἀπό τίς 7-9/12/2022, σταθήκαμε σέ ἐκείνη περί τῆς ἀποστολῆς συγχαρητήριου Συνοδικοῦ ἐγγράφου πρός τόν μητροπολίτη Ἀλεξανδρουπόλεως, Ἄνθιμο, «γιά τήν ὑπ' αὐτοῦ ἔκδοση ἀναμνηστικοῦ μεταλλίου μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπλήρωσης 100 ἐτῶν ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως» (https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/53907-oloklirothikan-oi-ergasies-tis-dis-minos-dekemvriou-apofaseis).
Μέ ἀποκλίνουσες, ὡς πρός τό Ὀρθόδοξο δόγμα, θέσεις τοῦ ἐν λόγῳ μητροπολίτη εἴχαμε ἀσχοληθεῖ σέ παλαιότερη ἀνάρτησή μας στή romfea.gr. Ἐδῶ, θά μνημονεύσουμε ἐκείνη περί της, ἐκ μέρους του, ἀνατροπῆς τῆς Ὀρθόδοξης Σωτηριολογίας.

Περί τῆς θεοπνευστίας τοῦ Εὐαγγελίου
...μέ ἀφορμή, τή θέση τοῦ μητροπολίτη Ἀλεξανδρουπόλεως περί τοῦ Ἁγίου Φωτός, ἐνθυμούμαστε μιά ἀκόμη τοποθέτησή του σχετικά μέ τό Εὐαγγέλιο, τήν ὁποία διατύπωσε ἀπό βήματος δημόσιου τηλεοπτικοῦ σταθμοῦ.
«Ἐγώ», τόνισε, «θά πῶ αὐτό πού λέει ἡ Ἐκκλησία, δηλαδή τό πλήρωμα τῶν πιστῶν». «Θά ἀφουγκραστῶ τούς χριστιανούς, τί λένε, ποιό θεωροῦν σωστό. Ἀκόμη καί ἄν αὐτό πού οἱ Χριστιανοί μᾶς θεωροῦν σωστό, ἀκόμη κι ἄν εἶναι ἀντίθετο μέ τό Εὐαγγέλιο, ἐγώ θά ὑπερασπιστῶ αὐτό πού λένε οἱ Χριστιανοί μας, γιατί οἱ Χριστιανοί μας ἔφτιαξαν τό Εὐαγγέλιο, δέν ἔφτιαξε τό Εὐαγγέλιο τήν Ἐκκλησία».
Τί νά εἰπωθεῖ γιά τό ἐν λόγῳ σχόλιο τοῦ μητροπολίτη; Δηλαδή, γιά τήν ἐκ μέρους τοῦ ἀμφισβήτηση τῆς θεοπνευστίας τοῦ Εὐαγγελίου, γεγονός πού ἀνατρέπει πλήρως τήν Ὀρθόδοξη Σωτηριολογία.
Γιά ἀπάντηση ἀρκεῖ τό Παύλειο τῆς Πρός Γαλάτας (1,11) «Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον», καθώς καί ἐκεῖνο τῆς Β΄ Τιμόθεον (3,16) «πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος» καί φυσικά τό Κυριακό: «ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς δ᾿ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν»  (https://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/36376-i-pigi-fotos-kai-peri-fotologou-tinos)».

Συνεπῶς, ἡ ἀπόδοση συγχαρητηρίων ἐκ μέρους τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου πρός τό πρόσωπο τοῦ Ἀλεξανδρουπόλεως Ἀνθίμου ἁπλά ἐπιβεβαιώνει τήν ἐπιβράβευση τῆς διαστρέβλωσης τοῦ ἀποκαλυπτικοῦ λόγου τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς σημασίας τῆς Θεοπνευστίας του. Αὐτό θέλουν οἱ «χριστιανοί» ἀπό τούς ἐπισκόπους τους; Ἤ μήπως ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως θέτοντας ὡς προπέτασμα τόν ἀφῃρημένο ὅρο «χριστιανοί», θέλει νά καλύψει τήν παρά σκοπόν στροφή στήν κατηφόρα, μακριά ἀπό τήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα;

Ἀναστάσιος Ὀμ. Πολυχρονιάδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.