5 Νοε 2022

Ἄς ἀφήσουμε τίς ἐκκλησίες ἔξω ἀπό τήν ἐνεργειακή φρενίτιδα - Δέν ὑπάρχει ὁ παραμικρός λόγος νά σταματήσουν οἱ ἀγρυπνίες

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ποτέ ξανά κλειστές ἐκκλησίες - Οἱ ἀγρυπνίες εἶναι ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καί δέν ὑπάρχει οὔτε περιθώριο, οὔτε λογική στό νά σταματήσουν
Ἀγρυπνίες - Ἐκκλησίες: Δέν ἔχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα ἀπό τότε πού οἱ χριστιανοί ἔζησαν πρωτοφανεῖς καταστάσεις κατά τήν περίοδο τῆς πανδημίας, καί ἕνα νέο ἔρχεται νά διαταράξει καί πάλι τούς ρυθμούς τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς. Ὁ λόγος γιά ἕνα ἄρθρο τῆς ἐφημερίδας «Μακεδονία», πού...
ὑποστήριξε πώς στήν Ἱερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ἐλήφθη ἡ ἀπόφαση νά σταματήσουν οἱ ἀγρυπνίες στίς ἐνορίες τῆς πόλης, διότι - ὅπως εἶπε ὁ πρωτοσύγκελος τῆς Μητρόπολης - «τίς βραδινές ὧρες καταναλώνεται περισσότερη ἐνέργεια καί κοστίζει πάρα πολύ».

Ἀκόμα, σύμφωνα μέ τό δημοσίευμα πάντα, πρόκειται νά σταλεῖ ἄμεσα σχετική ἐγκύκλιος πού θά δίνει ὁδηγίες γιά μείωση τοῦ ἐνεργειακοῦ κόστους τῶν ἱερῶν ναῶν, μέ ἐφαρμογή περιορισμῶν στό ἄναμμα φώτων καί στήν θέρμανση.

Σέ δεύτερο χρόνο, ὁ πρωτοσύγκελος τῆς Μητρόπολης διέψευσε τό νόημα πού μετέφερε τό ἐπίμαχο δημοσίευμα καί εἶπε πώς δέν ὑπάρχει καμία περίπτωση νά ἀκυρώνονται ἀπό ἐδῶ καί πέρα οἱ ἀγρυπνίες, ἄλλα τό μόνο πού θά γίνει εἶναι ὅτι θά ἐφαρμοστεῖ ἐξοικονόμηση ἐνέργειας σέ φωτισμό καί θέρμανση.

Ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, ἀκόμα καί το ὅτι βγῆκε στήν ἐπιφάνεια ἕνα σενάριο διακοπῆς τῶν ἀγρυπνιῶν, προκάλεσε ἐξαιρετικά ἀρνητικές ἀντιδράσεις στήν κοινωνία τῶν χριστιανῶν. Καί αὐτό, διότι δέν ἔχει φύγει ἡ πίκρα γιά τίς κλειστές ἐκκλησίες. Καί γιά νά τό ποῦμε λαϊκά, «ὁ καμένος φυσάει καί τό γιαούρτι».

Οἱ μνῆμες εἶναι νωπές
Ἔστω καί ἡ ὑποψία πώς ἡ ἐκκλησιαστική ζωή θά πέσει γιά ἀκόμη μιά φορά θῦμα σέ ἕνα νέο ἀφήγημα τρόμου, προκαλεῖ ἀγανάκτηση καί ξυπνάει φρέσκα τραύματα στίς μνῆμες. Κατά τήν περίοδο τῆς πανδημίας, οἱ χριστιανοί δέχθηκαν ἕναν λυσσαλέο διωγμό ἀπό τό κράτος, μέ τήν ἐφαρμογή ἀνούσιων, σκληρῶν, βλάσφημων καί ἄδικων μέτρων.

Δέν μπορεῖ κανένας νά ξεχνᾶ πώς τό ἄθεο κράτος συμπεριφέρθηκε στήν Ἐκκλησία ὄχι σάν νά εἶναι Σῶμα Χριστοῦ καί στυλοβάτης τοῦ ἔθνους, ἄλλα σάν νά εἶναι μιά διακοσμητική «φιλανθρωπική λέσχη» πού «ἐνοχλοῦσε» καί ἔπρεπε νά κάνει στήν «ἄκρη», δεχόμενη στωικά ὅλες τίς ἀπολυταρχικές ἐμπνεύσεις τοῦ πρωθυπουργοῦ.

Τήν ἴδια στιγμή πού ὁ καισαροπαπισμός σφράγιζε ἱερούς ναούς, παρεῖχε προνόμια ἀπρόσκοπτης λειτουργίας στούς «ναούς» τοῦ καταναλωτισμοῦ καί τοῦ χρήματος, δηλαδή σέ σοῦπερ μάρκετ, τράπεζες κ.λπ.

Θά ὑπάρξουν πιέσεις
Ἐφόσον ἡ ἐνεργειακή κρίση συνεχίσει νά ὀξύνεται, εἶναι κάτι παραπάνω ἀπό βέβαιο πώς θά ὑπάρξουν πολύ ἔντονες πιέσεις πρός τήν Ἐκκλησία γιά δραστική μείωση τῆς κατανάλωσης καί περιορισμό τῶν Ἀκολουθιῶν. Ἤδη ἐξεδόθη σχετική ΚΥΑ, γιά «βελτίωση τῆς ἐνεργειακῆς ἀπόδοσης καί ἐξοικονόμηση ἐνέργειας», πού ὁδήγησε σέ σχετική ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρός ἱεράρχες καί κληρικούς γιά τήν λήψη ἀνάλογων μέτρων.

Ἀπό τήν στιγμή πού ἔχει μπεῖ στήν ἀτζέντα τῆς κυβέρνησης ἀκόμα καί ἡ συσκότιση δημόσιων κτηρίων, ἡ μείωση φωτισμοῦ σέ δρόμους καί ἡ δημιουργία ψηφιακοῦ συστήματος παρακολούθησης κατανάλωσης ἐνέργειας στό Δημόσιο, εἶναι ἀπίθανο οἱ ἐκκλησίες νά μείνουν ἐκτός κάδρου, σέ αὐτήν τήν ἐπιβαλλόμενη ἐνεργειακή λιτότητα.

Ἡ ἐνεργειακή κρίση εἶναι ἡ νέα τεχνητή παράκρουση, τό νέο τρομο - ἀφήγημα πού πλασάρει ἡ κυβέρνηση καί εἶναι βέβαιο πώς θά ἐπηρεάσει σοβαρά καί τήν ἐκκλησιαστική ζωή. Ἡ κυβέρνηση ἀκολουθεῖ κατά πόδας τήν αὐτοκτονική πολιτική τῶν Βρυξελλῶν καί ἀποδέχεται τόν ἐνεργειακό στραγγαλισμό τῆς χώρας, προκειμένου νά ἐπιβληθεῖ ἕνας νέος μοχλός μαζικῆς χειραγώγησης. Καί κάπως ἔτσι, ἀπό τό κυνήγι τοῦ μολυσμένου... σταγονιδίου, περνᾶμε στό κυνήγι τῆς χαμένης κιλοβατώρας.

Ὅμως ὀφείλουμε νά ἀφήσουμε ἔξω ἀπό τήν ἐνεργειακή φρενίτιδα τίς ἐκκλησιές. Τά προβλήματα στό ἐνεργειακό δίκτυο σέ καμία περίπτωση δέν πρέπει νά ἐπηρεάσουν τό πνευματικό μας δίκτυο. Ὁ περιορισμός τῶν ἀκολουθιῶν δέν εἶναι λύση γιά τό πρόβλημα τῆς ἐνεργειακῆς κρίσης, μέ τόν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο πού δέν πρόσφερε καμία λύση στήν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας ἡ κλειδαμπαρωμένη ἐκκλησία ἤ τό «πλαφόν» τῶν 50 ἀτόμων ἀνά ἱερό ναό.

Ἄλλο ἐξοικονόμηση καί ἄλλο κλειστή ἐκκλησία
Τό νά γίνει ἐξοικονόμηση ἐνέργειας καί στούς ἱερούς ναούς, ἀσφαλῶς καί εἶναι θεμιτό, ἐφόσον ὁλόκληρη ἡ κοινωνία συμμετέχει σέ αὐτήν τήν προσπάθεια (ἔστω καί ἄν ἡ κρίση ἔχει τεχνητά αἴτια). Ὅμως, ἡ συνολικότερη προσπάθεια γιά ἐξοικονόμηση ἐνέργειας εἶναι σοβαρός λόγος γιά νά περιοριστοῦν ἤ νά σταματήσουν οἱ ἀγρυπνίες; Ἀσφαλῶς καί ὄχι. Σέ καμία τῶν περιπτώσεων.

Ἴσα - ἴσα πού σέ περιόδους κρίσης - ὅπως αὐτή πού βιώνουμε - οἱ ἀγρυπνίες πρέπει νά αὐξάνονται καί τά ἐκκλησιάσματα πρέπει νά πυκνώνουν! Ἄν δέν τελοῦμε ἀγρυπνίες μπροστά στήν ἀπειλή φτώχειας, πείνας, πολέμου, πότε θά τίς τελέσουμε; «Ἀγρυπνεῖτε καί προσεύχεσθε» ἦταν ἡ ἐντολή τοῦ Χριστοῦ, μπροστά στόν ἐπερχόμενο κίνδυνο.

Οἱ ἀγρυπνίες πού γίνονται σέ κάθε γωνιά τῆς χώρας, εἶναι μέγιστη εὐλογία, εἶναι παρηγοριά, εἶναι σκέπη πνευματική γιά τήν Ἑλλάδα. Δέν εἶναι δυνατόν μιά ἀγρυπνία ἤ ὁποιαδήποτε Ἀκολουθία νά ὑπολογίζεται σέ «σπαταλημένη» ἐνέργεια. Ἡ ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού πηγάζει ἀπό τίς ἱερές Ἀκολουθίες, εἶναι ἡ μόνη μορφή ἐνέργειας πού δέν μποροῦμε νά ζήσουμε χωρίς αὐτήν. Ἄν εἶναι δυνατόν νά φτάσουμε στό ἐπίπεδο νά ὑπολογίζουμε τήν τιμή σέ ἕναν ἅγιο, σέ κιλοβατῶρες!

Καί ἄν ἀκόμα τό κράτος ἐπιβάλει σκληρά μέτρα ἐξοικονόμησης, δέν ὑπάρχει καμία λογική στήν διακοπή τῶν Ἀκολουθιῶν.

Καί στό φῶς τοῦ κεριοῦ, ἄν χρειαστεῖ
Μέχρι τίς ἀρχές τοῦ 20ου αἰῶνα πού ἠλεκτροδοτήθηκε σέ εὐρεῖα κλίμακα ἡ χώρα, οἱ ἀγρυπνίες γίνονταν ὑπό τό ἱλαρό φῶς τῶν καντηλιῶν καί τῶν κεριῶν. Στό Ἅγιο Ὄρος ἄλλα καί σέ πολλά μοναστήρια τῆς Ἑλλάδας, ἀκόμη καί σήμερα δέν χρησιμοποιεῖται ἠλεκτρικό γιά τήν φωταγώγηση τῶν ναῶν. Καί μάλιστα μιά τέτοια ἀτμόσφαιρα εἶναι πολύ πιό κατανυκτική, καί πιό κοντά στό πνεῦμα τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας. Τί μᾶς ἐμποδίζει νά ἐπιστρέψουν καί οἱ ἐνορίες σέ αὐτήν τήν συνήθεια, ἐάν καί ἐφόσον κριθεῖ ἀπολύτως ἀπαραίτητο; Ποιός χριστιανός δέν θά τό δεχτεῖ; Ποιός θά μπορεῖ νά μιλήσει γιά «ὑπερκατανάλωση» ρεύματος τότε;

Ἐξάλλου το νά εἶναι 200-300 (καί περισσότερα) ἄτομα σέ ἕναν κοινό θερμαινόμενο χῶρο, εἶναι πολύ πιό ἐπωφελές ἀπὸ πλευρᾶς (συνολικῆς) ἐξοικονόμησης ἐνέργειας, ἀπό τό νά βρίσκονται ὅλα αὐτά τά ἄτομα σέ ἑκατοντάδες διαφορετικά σπίτια καί νά καταναλώνουν ρεῦμα γιά νά ζεσταθοῦν. Κοινή λογική. Ἀκόμα καί γιά τίς ἐνορίες πού δυσκολεύονται νά ἀνταπεξέλθουν στούς λογαριασμούς ρεύματος, ὑπάρχει ἡ δυνατότητα τῆς συνδρομῆς τοῦ ἐκκλησιάσματος. Λύσεις ὑπάρχουν, ἀφοῦ ὑπάρχει καί θέληση.

Οἱ ἀγρυπνίες εἶναι πνευματικά κάστρα πού περιφρουροῦν τή ζωή μας. Εἶναι ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς ἀρχαίας παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἶναι ἀτίμητο καταφύγιο τῶν πιστῶν. Οἱ ἐκκλησίες δέν εἶναι φτιαγμένες γιά νά τίς ἄγουμε καί νά τίς φέρουμε στά μέτρα τῶν κοσμικῶν ἀπαιτήσεων, ἄλλα γιά νά προσαρμοζόμαστε ἐμεῖς στά μέτρα τους, ὅπως ὅρισε ὁ Ἀρχηγός τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Χριστός.

2 σχόλια:

  1. Αποστολή προς υπογραφήν και έγκρισιν από τους δεσποτάδες της ελλαδικής Εκκλησίας! Δι'αυτών και εξ αυτών και παρ' αυτών το "ναι" ή το "ου"! Ούτε ο λοιπός κλήρος έχει γνώμη ούτε ο λαός! Μάλλον δεν τους πέφτει λόγος...
    Άρα, συν αυτοίς, παρ' αυτοίς και μετ' αυτών (των δεσποτάδων) ομού οι αγρυπνίες...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Μιλάει απλά και σωστά ο κύριος Ανδρωνης. Ώρες ώρες αναρωτιέμαι πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα αν μιλούσαν με αυτό το πνεύμα και οι δέσποτες. Αμήν.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.