14 Νοε 2022

Τό «τρύπιο» καλάθι τοῦ νοικοκυριοῦ - Ἕνα μέτρο κοροϊδίας γιά τόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Τό καλάθι τοῦ νοικοκυριοῦ «θάβει» τίς πραγματικές αἰτίες τῶν ἀνατιμήσεων - Οἱ πολῖτες καλοῦνται νά ἀντιμετωπίσουν τό ἀχόρταγο «τέρας» τῆς ἀκρίβειας μέ... καρτελάκια προσφορῶν
Τό περιβόητο «καλάθι τοῦ νοικοκυριοῦ» εἶναι τό τελευταῖο ἐφεύρημα τῆς κυβέρνησης πού ἦρθε ὡς κερασάκι στήν τούρτα τῆς κοροϊδίας. Μιά συμφωνία ἀνάμεσα στήν κυβέρνηση καί τά σοῦπερ μάρκετ πού ὑπόσχεται μιά πιό... συγκρατημένη ἀφαίμαξη τοῦ νοικοκυριοῦ, πού ὅμως στήν οὐσία δέν καταφέρνει οὔτε.... κἄν αὐτό.

Γιά τά 50 εἴδη πού περιλαμβάνονται στό καλάθι τοῦ κυβερνητικοῦ ἐμπαιγμοῦ, σέ καμία περίπτωση δέν ἐξασφαλίζονται μειώσεις ἤ πάγωμα αὐξήσεων. Οἱ ἐπιχειρήσεις ἔχουν ὅλη τήν ἐλευθερία νά διαμορφώνουν τίς τιμές ὅπως ἐπιθυμοῦν, ἀρκεῖ νά τηροῦνται οἱ θεσμικές ρυθμίσεις περί ἀθέμιτης κερδοφορίας. Τήν ἴδια στιγμή οἱ ἔλεγχοι εἶναι περισσότερο γιά τά μάτια τοῦ κόσμου, ἀφοῦ ἀπό τόν Ἀπρίλιο ἕως τόν Ὀκτώβριο ἔγιναν 3.831 ἔλεγχοι γιά φαινόμενα αἰσχροκέρδειας, πού σημαίνει πώς κατά μέσο ὅρο γίνονταν μόλις 20 ἔλεγχοι τήν ἡμέρα, σέ ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα!

Περήφανος γιά τό... πρωτοποριακό μέτρο, ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης ξεκίνησε τίς περατζάδες στούς διαδρόμους τῶν σοῦπερ μάρκετ καί συχνά - πυκνά φωτογραφίζεται κρατῶντας προϊόντα, ποζάροντας σάν κρατικός χορηγός τοῦ «φιλεύσπλαχνου» καπιταλισμοῦ. Τό πολιτικό «γραφικόμετρο» ἔχει σπάσει ὅλα τά κοντέρ καί συνεχίζει ἀκάθεκτο νά φλερτάρει μέ τόν σουρεαλισμό.

Προκειμένου νά κάνει ἄλλο ἕνα ἀνούσιο ἐπικοινωνιακό σόου, ὁ ὑπουργός ἀνάπτυξης ἔσπευσε νά ἐπιβραβεύσει τό σοῦπερ μάρκετ μέ τίς μεγαλύτερες «μειώσεις» στό καλάθι τοῦ νοικοκυριοῦ, σέ προϊόντα πού ἤδη πρίν τήν ἔναρξη τοῦ μέτρου εἶχαν αὐξηθεῖ οἱ τιμές τούς ἕως καί 25% πάνω, καί παραμένουν ὡς εἶχαν. Ἀπό τήν μιά πλευρά ὑπάρχει πρεμούρα νά ἀποθεωθοῦν οἱ ἁλυσίδες πού μοιράζουν κάποια ψίχουλα προσφορῶν, καί ἀπό τήν ἄλλη τίς σπάνιες φορές πού ἡ κυβέρνηση ἀποφασίζει νά τιμωρήσει τήν αἰσχροκέρδεια κάποιας ἁλυσίδας, τό εὐρύ κοινό δέν μαθαίνει σχεδόν ποτέ ποιά ἑταιρεία τόν ἔκλεβε. Γιά τά δέ ἐπιβαλλόμενα πρόστιμα, εἶναι ἄγνωστο ἄν εἰσπράττονται.

Ἀκόμα καί σέ φτωχοποιημένα καθεστῶτα καί συσσίτια κατοχῆς περασμένων ἐποχῶν, οἱ ἐξαθλιωμένοι πολῖτες ἐξασφάλιζαν τήν σίτιση τους μέ δελτίο καί συνήθως ἦταν δεδομένο πώς θά τούς παρασχεθοῦν κάποια συγκεκριμένα τρόφιμα. Στήν νεοφιλελεύθερη Σοβιετία πού ζοῦμε, ἡ εὐθύνη τῆς σίτισης βαραίνει ἐξολοκλήρου τόν πολίτη καί τό δελτίο ἔχει πάρει τήν μορφή... φυλλαδίου προσφορῶν του κάθε σοῦπερ μάρκετ.

Οἱ οὐρές τῆς ἐξαθλίωσης στήνονται πλέον μέσα στά καταναλωτικά κέντρα τοῦ καπιταλισμοῦ καί ἡ «φιλανθρωπία» περιορίζεται σέ καρτελάκια μέ «προσιτές» τιμές. Τήν ἴδια στιγμή, ἡ ἀγοραστική δύναμη τῶν πολιτῶν ἐξανεμίζεται ὁλοένα καί περισσότερο. Τό Ἰνστιτοῦτο Ἐργασίας, κατέγραψε καθίζηση τῆς ἀγοραστικῆς δύναμης ἕως καί 40%, γιά τά εἰσοδήματα ἕως 750 εὐρώ τόν μῆνα. Οἱ αὐξήσεις στά βασικά τρόφιμα εἶναι ἰλιγγιώδεις. Κατά 19,3% ἀκριβότερο τό ψωμί, 17,3% τά κρέατα, 24,2% τά γαλακτοκομικά, 13,2% τά λαχανικά, 16,6% τά ἔλαια καί λίπη.

Κερδισμένα τά σοῦπερ μάρκετ ἀπό τό μέτρο
Ἀντί τό κράτος μέ δικές του δράσεις νά πρωτοστατεῖ στήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας, ἀποστασιοποιεῖται πλήρως ἀπό τήν καταπολέμηση τῆς αἰσχροκέρδειας καί οὐσιαστικά ἀναλαμβάνει τόν ρόλο διαφημιστῆ γιά τίς ἁλυσίδες τῶν σοῦπερ μάρκετ. Παράλληλα, μέ αὐτό τό μέτρο εὐνοοῦνται σκανδαλωδῶς οἱ μεγάλες ἁλυσίδες σέ βάρος τῶν συνοικιακῶν μπακάλικων καί τῶν mini market, πού ἀσφαλῶς δέν ἔχουν τήν ἴδια εὐελιξία νά διαμορφώσουν ἕνα ἑλκυστικό καλάθι προσφορῶν.

Μάλιστα ὑπάρχουν σοῦπερ μάρκετ πού μέσῳ τοῦ «καλαθιοῦ» προωθοῦν τίς ἰδιωτικές ἐτικέτες σέ ποσοστό ὡς καί 90% τοῦ συνόλου των προϊόντων. Ἔτσι, ἀνοίγονται νέοι ὁρίζοντες κερδοφορίας γιά τίς ἁλυσίδες, ἀφοῦ ἐπωφελοῦνται περισσότερο ἀπό τήν πώληση προϊόντων ἰδιωτικῆς ἐτικέτας.

Οἱ πολῖτες καλοῦνται νά προσαρμοστοῦν σέ κανονικές συνθῆκες κατοχῆς, ἀφοῦ ἡ ἀκρίβεια καί ἡ ἀνύπαρκτη στήριξη τοῦ κράτους, τούς ἀναγκάζει νά στραφοῦν ὅλο καί περισσότερο σέ προϊόντα δεύτερης διαλογῆς καί ἀμφίβολης ποιότητας.

Καμία πρόθεση νά χτυπηθεῖ ἡ ἀκρίβεια στήν «ρίζα»
Ἐνῶ τό κῦμα τῆς ἀκρίβειας εἶχε ἀρχίσει νά γιγαντώνεται πρίν τήν εἰσβολή τῆς Ρωσίας στήν Οὐκρανία, ἀπό τίς ἀρχές τοῦ χρόνου ὁ Ἄδωνις Γεωργιάδης ἀποδίδει τίς ἀνατιμήσεις στόν... Πούτιν καί μιλᾶ γιά εἰσαγόμενο πληθωρισμό. Κι ὅμως ἐνῶ ὁ πληθωρισμός ὑποχώρησε στό 9,1% ἀπό τό 12%, οἱ τιμές τῶν τροφίμων ὄχι ἁπλά δέν μειώθηκαν ἄλλα συνεχίζουν νά ἀκολουθοῦν τήν ἀνιοῦσα.

Τό δέ σενάριο γιά πλαφόν στίς τιμές καί μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα, ἡ κυβέρνηση τό ἀποφεύγει σάν τόν διάολο τό λιβάνι. Οὔτε κατά διάνοια τέτοια σκέψη. Μπορεῖ νά ξοδεύονται καραβιές δημόσιου χρήματος γιά deals μέ ὀλιγαρχικά συμφέροντα, καί μέτρα χειραγώγησης τῆς κοινῆς γνώμης, ἄλλα ἄν πέσει ὁ ΦΠΑ στά τρόφιμα θά μᾶς βροῦν οἱ... δέκα πληγές τοῦ Φαραώ.

Προϊόντα στήν Ἑλλάδα πωλοῦνται σέ διπλάσια τιμή ἀπ' ὅτι σέ χῶρες πού διαθέτουν διπλάσιο βασικό μισθό. Γιά τά δέ προϊόντα πού ξεκινοῦν ἀπό τό χωράφι μέ μιά χαμηλή τιμή καί καταλήγουν στό ράφι μέ τιμές 200 - 300% πάνω, δέν ὑπάρχει ἡ παραμικρή διάθεση γιά πάταξη τῆς αἰσχροκέρδειας. Ἡ κυβέρνηση ἀσχολεῖται ἀποκλειστικά καί μόνο μέ τήν ἐξωφρενική τιμή πού ἐμφανίζεται «ὡς δια μαγείας» στό ἑλληνικό ράφι καί οὔτε κἄν αὐτή δέν μπορεῖ νά περιορίσει ἀποτελεσματικά.

Κάπως ἔτσι, οἱ ἁπλοί πολῖτες ἀφήνονται στό ἔλεος τῆς ἀκρίβειας καί τῆς αἰσχροκέρδειας, ἐγκλωβισμένοι στό κυνήγι τῶν προσφορῶν, καί ἡ «ἐλίτ» της ἀριστείας συνεχίζει νά ζεῖ τό καπιταλιστικό ὄνειρο ἀπομυζῶντας τόν λαό.

Οἱ Ἕλληνες μπορεῖ νά «φρενάρουν» τίς ζωές τους καί τά ὄνειρα τους γιά νά ἀνταπεξέλθουν στήν σκληρή πραγματικότητα, ἄλλα ὁ νεοφιλελεύθερος ὁδοστρωτῆρας δέν κόβει καθόλου ταχύτητα. Ὅσο ὁ λαός ἔχει στραμμένη τήν προσοχή στό ἀδειανό καλάθι, συνεχίζονται ἀπρόσκοπτα τά ξεπουλήματα τῆς δημόσιας περιουσίας, τά «πάρτι» τῶν παρόχων, τό σαφάρι τῶν κόκκινων δανείων, οἱ κατασχέσεις, οἱ πλειστηριασμοί, ἡ ἐξάλειψη τῶν ἐργασιακῶν δικαιωμάτων, ἡ ὑποβάθμιση τῶν φορέων πρόνοιας , ἡ ἰδιωτικοποίηση τῆς ὑγείας καί τῆς παιδείας.

Αὐτή εἶναι ἡ ἀνάπτυξη πού ὁραματίζεται ἡ κυβέρνηση. Ἐλευθερία, εὐημερία, ἀξιοπρέπεια, βιοτικό ἐπίπεδο, ὅλα πετιοῦνται στόν κάλαθο τῶν ἀχρήστων, καί οἱ πολῖτες πρέπει νά ἀσχολοῦνται μέ ἕνα καλάθι κοροϊδίας...

1 σχόλιο:

  1. Το τελευταίο νέο.
    Έγινε επίθεση στην οικία του Άδωνη Γεωργιάδη και οι διαδηλωτές εκσφενδόνιζαν σπαγγέτι Νούμερο 6......
    Δέν έγινε γνωστό εάν ήταν ολικής αλέσεως ή απλά μακαρόνια.....

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.