13 Οκτ 2022

Γιά πρώτη φορά ἐπιστημονικό περιοδικό «σπάει» τήν ὀμερτά καί δημοσιέυει μελέτη νεκροψίας πού ὁ θάνατος ἀποδίδεται στήν τοξική ἀκίδα τοῦ ἐμβολίου τῆς Pfizer!

Σπάζοντας τήν ὀμερτά, ὁ Δρ Michael Mörz ἀπό τό Ἰνστιτοῦτο Παθολογίας στή Δρέσδη τῆς Γερμανίας, δημοσίευσε στό περιοδικό Vaccines μιά μελέτη αὐτοψίας ἑνός 76χρονου ἄνδρα ἀπο νεκρωτική ἐγκεφαλίτιδα (ἐγκεφαλικό) πού ἀποδίδεται χωρίς ἀμφιβολίες στήν τοξική ἀκίδα τοῦ ἐμβολίου τῆς Pfizer.

Ἡ ἔκθεση χρησιμοποίησε ἀνοσοϊστοχημεία, ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖ μεθόδους ἀνοσολογικῆς χρώσης πού φωτίζουν... συγκεκριμένα ἀντιγόνα, καί βρῆκε ὅτι αὐτό πού προκάλεσαι τή νεκρωτική ἐγκεφαλίτιδα, καθώς καί φλεγμονώδεις ἀλλαγές στά μικρά αἱμοφόρα ἀγγεῖα (ἐγκέφαλος καί καρδιά) προκλήθηκαν ἀπό τόν ἐμβολιασμό κατά τοῦ COVID-19 καί ὄχι ἀπό κάποια ἰογενῆ λοίμωξη.

Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι ὁ ἡλικιωμένος πού ἔπασχε ἀπό τή νόσο τοῦ Πάρκινσον βίωσε ἔντονες καρδιαγγειακές παρενέργειες, μετά τό πρῶτο του ἐμβόλιο Astra Zeneca ChAdOx1 τόν Μάϊο τοῦ 2021, γιά τίς ὁποῖες ἔπρεπε ἐπανειλημμένα νά συμβουλευτεῖ τόν γιατρό του.

Μετά τόν δεύτερο ἐμβολιασμό του μέ τό ἐμβόλιο BNT162b2 mRNA τῆς Pfizer τόν Ἰούλιο τοῦ 2021, ἡ οἰκογένεια παρατήρησε ὅτι ὁ ἡλικιωμένος ἄνδρας παρουσίασε «αὐξημένο ἄγχος, λήθαργο καί κοινωνική ἀπόσυρση». Ἐπιπλέον, ὑπῆρξε ἐντυπωσιακή ἐπιδείνωση τῶν συμπτωμάτων τοῦ Πάρκινσον, ἡ ὁποία ὁδήγησε σέ σοβαρή κινητική ἀναπηρία καί ἀνάγκη γιά ὑποστήριξη ἀναπηρικοῦ ἀμαξιδίου», ἀπό τήν ὁποία ὁ ἄνδρας δέν ἀνάρρωσε ποτέ.

Ἀφοῦ οἱ γιατροί του συνέστησαν καί τρίτο ἐμβολιασμό (δεύτερο μέ Pfizer) τόν Δεκέμβριο τοῦ 2021, καί δύο ἑβδομάδες μετά, «κατέρρευσε ξαφνικά» ἀλλα συνῆλθε. Μιά ἑβδομάδα ἀργότερα, ξανακατέρρευσε πάνω στό γεῦμα, ὁδηγῶντας τελικά στή νοσηλεία του καί τόν θάνατό του.

Ἡ οἰκογένεια τοῦ ἄνδρα ζήτησε αὐτοψία ἐπειδή εἶχε δείξει ἀξιοσημείωτες ἀλλαγές στή συμπεριφορά, καρδιαγγειακά συμπτώματα καί ἐπιδείνωση τῶν συμπτωμάτων τῆς νόσου τοῦ Πάρκινσον μετά ἀπό κάθε ἐμβολιασμό γιά τόν COVID-19.

Ἀποτελέσματα τῆς νεκροψίας
Στόν ἐγκέφαλο, ἡ υπὁμονάδα 1 πρωτεΐνης ἀκίδας SARS-CoV-2 ἀνιχνεύθηκε στίς νεκρωτικές περιοχές, στά ἐνδοθήλια, τά μικρογλοία καί τά ἀστροκύτταρα. Ἐπιπλέον, ἡ τοξική ἀκίδα βρέθηκε στίς περιοχές τῆς λεμφοκυτταρικής περιαρτηρίτιδας, πού ὑπάρχει στή θωρακική καί κοιλιακή ἀορτή καί στούς κλάδους τοῦ λαγόνιου, καθώς καί σέ μιά ἐγκεφαλική βασική ἀρτηρία.

Ἡ υπὁμονάδα 1 του SARS-CoV-2 βρέθηκε ἀκόμα σέ μακροφάγα καί στά κύτταρα τοῦ ἀγγειακοῦ τοιχώματος, ἰδιαίτερα στό ἐνδοθήλιο. Ἀντίθετα, ἡ νουκλεοκαψιδική πρωτεΐνη τοῦ SARS-CoV-2 δέν μποροῦσε νά ἀνιχνευθεῖ σέ κανένα ἀπό τά ἀντίστοιχα τμήματα ἱστοῦ.

Εἰκόνα 1

Εἰκόνα 1. Ἡ ἄφθονη παρουσία πρωτεΐνης ἀκίδας SARS-CoV-2 στό διογκωμένο ἐνδοθήλιο ἑνός τριχοειδοῦς ἀγγείου δείχνει ὀξεῖες ἐνδείξεις φλεγμονῆς μέ ἀραιές διηθήσεις μονοπύρηνων φλεγμονωδῶν κυττάρων (ἴδιο ἀγγεῖο ὅπως φαίνεται στήν εἰκόνα δύο παρακάτω). Ἡ ἀνοσοϊστοχημική ἐπίδειξη γιά τήν υπὁμονάδα 1 πρωτεΐνης ἀκίδας SARS-CoV-2, γίνεται ὁρατή ὡς καφέ κοκκία (κόκκινο βέλος) καί μεμονωμένα νευρογλοιακά κύτταρα (μπλέ βέλος).

Εἰκόνα 2

Εἰκόνα 2. Ἀρνητική ἀνοσοϊστοχημική ἀντίδραση γιά τήν πρωτεΐνη νουκλεοκαψιδίου SARS-CoV-2. Διατομή μέσῳ τριχοειδοῦς ἀγγείου. Μεγέθυνση: 200×.

Εἰκόνα 3

Εἰκόνα 3. Μετωπιαῖος ἐγκέφαλος. Θετική ἀντίδραση γιά τήν πρωτεΐνη ἀκίδας SARS-CoV-2. Διατομή μέσῳ τριχοειδοῦς ἀγγείου (ἴδιο ἀγγεῖο ὅπως φαίνεται στήν εἰκόνα 4 παρακάτω). Ἀνοσοϊστοχημική ἀντίδραση γιά τήν υπὁμονάδα 1 ἀκίδας SARS-CoV-2 ἀνιχνεύσιμη ὡς καφέ κοκκία σέ τριχοειδικά ἐνδοθηλιακά κύτταρα (κόκκινο βέλος) καί μεμονωμένα νευρογλοιακά κύτταρα (μπλέ βέλος). Μεγέθυνση: 200×.

Εἰκόνα 4

Εἰκόνα 4. Μετωπιαῖος ἐγκέφαλος. Ἀρνητική ἀνοσοϊστοχημική ἀντίδραση γιά τήν πρωτεΐνη νουκλεοκαψιδίου SARS-CoV-2. Διατομή μέσῳ τριχοειδοῦς ἀγγείου (ἴδιο ἀγγεῖο ὅπως φαίνεται στήν εἰκόνα 3, σειριακές τομές 5 ἕως 20 μm). Μεγέθυνση: 200×.

«Ἡ ἀνοσοϊστοχημεία γιά τά ἀντιγόνα SARS-CoV-2 (πρωτεΐνη ἀκίδας καί νουκλεοκαψίδιο) ἀποκάλυψε ὅτι οἱ βλάβες μέ νεκρωτική ἐγκεφαλίτιδα καθώς καί οἱ ὀξεῖες φλεγμονώδεις ἀλλαγές στά μικρά αἱμοφόρα ἀγγεῖα (ἐγκέφαλος καί καρδιά) συνδέθηκαν μέ ἄφθονες ἐναποθέσεις τῆς πρωτεΐνης ἀκίδας SARS- Υπὁμονάδα CoV-2 1.

Αὐτό πού εἶναι ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρον, εἶναι ὅτι ἡ πρωτεΐνη ἀκίδας μποροῦσε νά βρεθεῖ μόνο στίς περιοχές μέ ὀξεῖες φλεγμονώδεις ἀντιδράσεις (ἐγκέφαλος, καρδιά καί μικρά αἱμοφόρα ἀγγεῖα), ἰδιαίτερα σέ ἐνδοθηλιακά κύτταρα, μικρογλοία καί ἀστροκύτταρα. Αὐτό ὑποδηλώνει ἔντονα ὅτι ἡ πρωτεΐνη ἀκίδας ἔπαιξε τοὐλάχιστον ἕναν ρόλο πού συμβάλλει στήν ἀνάπτυξη τῶν βλαβῶν καί στήν πορεία τῆς νόσου στόν ἀσθενῆ».

Εἰκόνα 5

Εἰκόνα 5. Καρδιά ἀριστερή κοιλία. Θετική ἀντίδραση τῆς τοξικῆς ἀκίδας SARS-CoV-2. Διατομή μέσῳ τριχοειδοῦς ἀγγείου (ἴδιο ἀγγεῖο ὅπως φαίνεται στήν εἰκόνα 6 παρακάτω). Ἡ ἀκίδας SARS-CoV-2 ὡς καφέ κοκκία. Σημειῶστε τήν ἄφθονη παρουσία πρωτεΐνης ἀκίδας στά τριχοειδικά ἐνδοθηλιακά κύτταρα (κόκκινο βέλος) πού σχετίζεται μέ ἐμφανές ἐνδοθηλιακό οἴδημα καί τήν παρουσία λίγων μονοπύρηνων φλεγμονωδῶν κυττάρων. Μεγέθυνση: 400×.

Εἰκόνα 6

Εἰκόνα 6. Καρδιά ἀριστερή κοιλία. Ἀρνητική ἀνοσοϊστοχημική ἀντίδραση γιά τήν πρωτεΐνη νουκλεοκαψιδίου SARS-CoV-2. Διατομή μέσῳ τριχοειδοῦς ἀγγείου (ἴδιο ἀγγεῖο ὅπως φαίνεται στό εἰκόνα 5). Μεγέθυνση: 400×

Αὐτή ἡ νεκροψία εἶναι πολύ σημαντική γιατι ἐπιβεβαιώνει πολλούς ἐπιστήμονες ὅπως τόν Δρ. Μπαγκντί πού εἶχε ἀναφέρει νεκροψίες ὅπου οἱ τοξικές ἀκίδες βρέθηκαν σέ ὅλα τά ὄργανα μέ ὀξεῖες φλεγμονώδεις ἀντιδράσεις.

Ὁ Δρ Robert Malone , ἐπικριτής τοῦ προγράμματος ἐμβολιασμοῦ γιά τόν COVID-19, ἔχει προειδοποιήσει ἐδῶ καί καιρό ὅτι τό, «συνθετικό γενετικό ὑλικό mRNA παραμένει στό σῶμα γιά 60 ἡμέρες ἤ περισσότερο καί παράγει τοξική πρωτεΐνη ἀκίδας σέ ἐπίπεδα πολύ ὑψηλότερα ἀπό αὐτά πού παρατηροῦνται μέ τό πραγματικό SARS. -Λοίμωξη CoV-2.

Ὁ Δρ Peter McCullough ἐπιβεβαιώνεται ἐπίσης, ὁ ὁποῖος μόλις χθές 7/10/22 τό Twitter του ἔκλεισε τόν λογαριασμό εἶχε ἀναφέρει: «Εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ἔχουμε ἕνα ἐμβόλιο πού πηγαίνει στόν ἐγκέφαλο καί στήν καρδιά καί δημιουργεῖ φλεγμονές».

Στόν ἀντίποδα, ἔχουμε τό διεφθαρμένο CDC πού ἀφαίρεσε ἀθόρυβα τόν ἰσχυρισμό ὅτι ἡ πρωτεΐνη ἀκίδας πού παράγεται ἀπό τό ἐμβόλιο «δέν διαρκεῖ πολύ στό σῶμα» ἀπό τόν ἱστότοπό του μεταξύ 16 Ἰουλίου καί 22 Ἰουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.