24 Οκτ 2022

Νέα μελέτη-κόλαφος γιά τίς παρενέργειες τῶν σκευασμάτων mRNA στά παιδιά!

Ἕνα στά 500 παιδιά κάτω τῶν πέντε ἐτῶν πού ἔλαβαν τό ἐμβόλιο Pfizer mRNA Covid νοσηλεύτηκε μέ τραυματισμό ἀπό τό ἐμβόλιο καί ἕνα στά 200 εἶχε συμπτώματα πού συνεχίζονταν γιά ἑβδομάδες ἤ μῆνες μετά, σύμφωνα μέ μιά μελέτη.

Ἡ μελέτη πού δημοσιεύθηκε στό JAMA περιελάμβανε 7.806 παιδιά ἡλικίας πέντε ἐτῶν καί κάτω, τά ὁποῖα παρακολουθήθηκαν κατά μέσο ὅρο 91,4 ἡμέρες μετά τόν πρῶτο τους... ἐμβολιασμό Pfizer. Ἦταν μιά ἀναδρομική μελέτη κοόρτης πού ἔγινε ὡς ἐπικυρωμένη διαδικτυακή ἔρευνα (ποσοστό ἀπόκρισης 41,1%) τήν ἄνοιξη τοῦ 2022, ἡ ὁποία περιελάμβανε γονεῖς ἤ φροντιστές πού κατέγραψαν παιδιά γιά ἐμβολιασμό SARS-CoV-2 σέ ἐγκαταστάσεις ἐξωτερικῶν ἀσθενῶν στή Γερμανία. Σύγκρινε τίς ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες μέ αὐτές τῶν ἴδιων παιδιῶν μέ ἄλλους ἐμβολιασμούς προκειμένου νά ἐλεγχθεῖ ἡ ὑπερβολική ἀναφορά.

Κατέληξε στό συμπέρασμα ὅτι τά συμπτώματα πού ἀναφέρθηκαν μετά τόν ἐμβολιασμό Pfizer ἦταν «συγκρίσιμα συνολικά» μέ αὐτά γιά ἄλλα ἐμβόλια. Ἄς δοῦμε.
Ὁποιαδήποτε συμπτώματα: 62% ὑψηλότερα
Μυοσκελετικά (μύες καί ὀστᾶ) συμπτώματα: 155% ὑψηλότερα
Δερματολογικά (δερματικά) συμπτώματα: 118% ὑψηλότερα
Ωτορινολαρυγγολογικά συμπτώματα (αὐτιά, μύτη καί λαιμός): 537% ὑψηλότερα
Καρδιαγγειακά (καρδιά κ.λπ.): 36% ὑψηλότερα
Γαστρεντερικό (στομάχι κ.λπ.): 54% ὑψηλότερο

Τά ὀνομάζει «μετρίως ἀνυψωμένα». (Σημειῶστε ὅτι δέν εἶναι ὅλα στατιστικά σημαντικά καί ὁρισμένα διαστήματα ἐμπιστοσύνης εἶναι μεγάλα, δεῖτε παρακάτω.)
Στό 0,5% τῶν παιδιῶν (40 ἀπό τά 7.806) τά συμπτώματα ἦταν «ἐπί τοῦ παρόντος συνεχιζόμενα καί ἑπομένως ἄγνωστης σημασίας». Αὐτό εἶναι σέ μιά μελέτη μέ περίοδο παρακολούθησης 2-4 μηνῶν. Αὐτό σημαίνει ὅτι τό 0,5% τῶν παιδιῶν εἶχε μιά ἀνεπιθύμητη ἐνέργεια πού διήρκεσε γιά ἑβδομάδες ἤ μῆνες. Σέ δύο περιπτώσεις (0,03%), τά συμπτώματα ἐπιβεβαιώθηκε ὅτι διήρκεσαν περισσότερο ἀπό 90 ἡμέρες.

Δέκα παιδιά νοσηλεύτηκαν μέ ἀναφερόμενες σοβαρές ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες (SAE), σέ σύγκριση μέ μηδέν μέ τά ἄλλα ἐμβόλια. Αὐτό ἀναφέρεται ὡς 0,1%, καθώς εἶναι ἀπό 7.806. Ὡστόσο, ἡ μελέτη ἀναφέρει ἐπίσης ὅτι δέν ἀναφέρθηκαν νοσηλεία γιά παιδιά στά ὁποῖα χορηγήθηκε ἡ χαμηλή δόση τῶν 3 μg. Δεδομένου ὅτι μᾶς λέει ἐπίσης ὅτι 6.033 παιδιά ἔλαβαν τοὐλάχιστον μία δόση ἄνω τῶν 3 μg (ἤ ἄγνωστη δόση), τό ποσοστό στή σχετική κοόρτη εἶναι πιό κοντά στό 0,2%, ἤ περίπου ἕνα στά 500.
Τέσσερις ἀπό τίς εἰσαγωγές ἦταν γιά καρδιαγγειακή βλάβη. ἕνα παιδί νοσηλεύτηκε μετά τίς δύο δόσεις γιά αὐτόν τόν λόγο. Τέσσερα ἦταν πνευμονικά (πνεύμονες). Τά συμπτώματα τῶν νοσηλευόμενων παιδιῶν διήρκεσαν κατά μέσο ὅρο 12,2 ἡμέρες καί τό πολύ 60 ἡμέρες. Κανένας δέν ἀνέφερε διάγνωση μυοκαρδίτιδας. Εὐτυχῶς, δέν ἀναφέρθηκαν θάνατοι σέ αὐτό τό σχετικά μικρό δεῖγμα.

Τό ποσοστό θνησιμότητας σέ ἡλικία κάτω τῶν 20 ἐτῶν ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι εἶναι 0,0003%. Τό ποσοστό γιά τά κάτω τῶν πέντε ἐτῶν θά εἶναι ἀκόμη χαμηλότερο. Ἀλλά ἀκόμα κι ἄν ὑποθέσουμε μή ρεαλιστικά ὅτι αὐτό εἶναι τό ποσοστό θνησιμότητας γιά τά κάτω τῶν πέντε ἐτῶν καί τά ἐμβόλια τό μειώνουν στό μηδέν, αὐτό σημαίνει ὅτι τοὐλάχιστον 500 παιδιά νοσηλεύονται γιά κάθε ζωή πού σώζουν τά ἐμβόλια. Στήν πραγματικότητα ἡ ἀναλογία θά εἶναι πολύ χειρότερη ἀπό αὐτό.

Ὡστόσο, ἡ ΕΕ μόλις ἐνέκρινε τό ἔμβολο γιά αὐτήν τήν ἡλικιακή ὁμάδα καί οἱ ΗΠΑ τό προσθέτουν στό πρόγραμμα ἐμβολιασμοῦ τῆς παιδικῆς ἡλικίας. Παραφροσύνη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.