18 Οκτ 2022

Πρώτη ἡ Ἑλλάδα σέ ὑπερβάλλουσα θνητότητα στήν ΕΕ - Μιά «πυρηνική βόμβα» στήν ὑγεία, πού ἔπεσε «γιά τό καλό μας»!

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ἕνας «ἐλέφαντας στό δωμάτιο» γιά τόν ὁποῖο κανένας ὑπεύθυνος δέν μιλᾶ - Ἡ ὑπερβάλλουσα θνητότητα σαρώνει τήν Ἑλλάδα, ἄλλα οὐδείς δίνει ἀπαντήσεις
Ὑπερβάλλουσα θνητότητα: Στήν παρανοϊκή πραγματικότητα πού βιώνουμε στή χώρα μας, μιά τραγική διαπίστωση πού θά ἔπρεπε νά ἀναγκάσει ἄμεσα τό ὑπουργεῖο Ὑγείας νά θέσει τήν χώρα σέ κατάσταση συναγερμοῦ, οὔτε λίγο - οὔτε πολύ ...ἀντιμετωπίζεται ὡς ἕνα «φυσικό» φαινόμενο πού ἁπλά... συμβαίνει.

Ὁ λόγος γιά τήν ἐκτίναξη πού καταγράφει ἡ χώρα μας στήν ὑπερβάλλουσα θνητότητα, καί τήν πρωτιά πού καταλαμβάνει μεταξύ τῶν 27 μελῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Μιλᾶμε γιά μιά τρομακτική αὔξηση θανάτων ἀπό ὅλες τίς αἰτίες, πού ξεπερνοῦν κατά πολύ τό μέσο ποσοστό πού καταγράφεται σέ κανονικές συνθῆκες.

Σύμφωνα μέ σχετική ἔκθεση τῆς Eurostat, ἡ Ἑλλάδα ἐμφανίστηκε νά ἔχει τόν Αὔγουστο ποσοστό ὑπέρβασης τῶν ἀναμενόμενων θανάτων 24,3%, τό ὁποῖο εἶναι ὑπερδιπλάσιο ἀπό τό ἀντίστοιχο μέσο ποσοστό τῶν ἄλλων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν (12%). Ἀκόμα καί βαλκανικές χῶρες πού ὁπωσδήποτε δέν φημίζονται γιά τίς ὑποδομές Ὑγείας πού διαθέτουν, βρίσκονται σέ ἐξαιρετικά καλύτερη κατάσταση ἀπό τήν Ἑλλάδα. Ἡ Βουλγαρία καταγράφει μόλις 5,1% ὑπερβάλλουσας θνητότητας, ἡ Ρουμανία 6,6% καί ἡ Κροατία 7,8%.

Tον προηγούμενο μῆνα (Ἰούλιο), ἡ Ἑλλάδα βρισκόταν στήν πέμπτη θέση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης μέ ποσοστό 23,7% καί παρουσίαζε αὐξητική τάση.

Τά νούμερα εἶναι ἀμείλικτα καί δείχνουν μέ ἐμφατικό τρόπο πώς οἱ Ἕλληνες πεθαίνουν σωρηδόν, δύο φορές συχνότερα ἀπό ὅσο πεθαίνει ὁ μέσος Εὐρωπαῖος. Ἕνας ἀπό τούς ὑγιέστερους καί μακροβιότερους λαούς τῆς Εὐρώπης, μέσα σέ τρία χρόνια ἔγινε ἕρμαιο τοῦ θανάτου.

Θά ἔπρεπε νά εἶναι πρώτη εἴδηση, κι ὅμως οὐδείς ἀσχολεῖται!
Καί ὅμως. Δέν γίνεται ἡ παραμικρή παρέμβαση στόν δημόσιο διάλογο πού νά ἀναδείξει - ἔστω καί στοιχειωδῶς - αὐτό τό μεῖζον ζήτημα δημόσιας ὑγείας! Πλήρης ἀποσιώπηση τοῦ θέματος ἀπό τά συστημικά ΜΜΕ.

Ἐκτός ἀπό χώρα διαχείρισης... μίας νόσου, φαίνεται πώς γίναμε καί χώρα μιᾶς καί μόνο αἰτίας θανάτου, ἀφοῦ τό non - covid θανατικό δέν ἀπασχολεῖ τό ὑπουργεῖο Ὑγείας, οὔτε τούς «εἰδικούς» τῶν τηλεοράσεων, οὔτε τούς δημοσιογράφους!

Οὐδείς ἀπό τούς ἀνευθυνοϋπεύθυνους δέν ἀξιώνεται νά δώσει μιά ἀπάντηση γι' αὐτό τό μακελειό πού σέ ὁποιαδήποτε σοβαρή χώρα θά ὁδηγοῦσε τόν ὑπουργό Ὑγείας σέ ἄμεση παραίτηση, ἄν ὄχι καί σέ λογοδοσία πρός ἀναζήτηση εὐθυνῶν. Κι ὅμως, τό θέμα κουκουλώνεται καί καμία ἔρευνα δέν διατάσσεται γιά νά βρεθοῦν τά αἴτια αὐτῆς τῆς πρωτοφανοῦς ὑπερβάλλουσας θνητότητας πού θερίζει τόν ἑλληνικό πληθυσμό.

Οὔτε κἄν οἱ ἐπιστήμονες πού γιά δυόμισι ἔτη πῆραν «ἐργολαβία» τήν θανατολογία, δέν διανοοῦνται νά μιλήσουν γιά τό τί σκοτώνει τούς Ἕλληνες καί δέν εἶναι ὁ κορονοϊός.

«Ξαφνικοί» καί «ἀνεξήγητοι» θάνατοι, «ὀμερτά» γιά τίς παρενέργειες τῶν σκευασμάτων, παραμελημένες νεοπλασίες καί χρόνια νοσήματα, ματαιωμένα χειρουργεῖα, ἐκτίναξη τῆς χρήσης ναρκωτικῶν, ψυχοσωματικές παθήσεις, αὐτοκτονίες, θύματα οἰκογενειακῆς βίας, λιγοστές καί ὑποστελεχωμένες ΜΕΘ, καί παράλληλα τρία ἑκατομμύρια Ἕλληνες νά ζοῦν στά ὅρια τῆς φτώχειας.

Αὐτά εἶναι τά ἀπότοκα μιᾶς ἐγκληματικῆς διαχείρισης τῆς πανδημίας ἀπό κυβερνητικούς καί «εἰδικούς», καί φανερώνουν πώς οἱ μεγαλύτερες ἀπειλές γιά τή ζωή εἶναι ἡ κρατική ἐγκατάλειψη καί ἡ φίμωση τοῦ ἐπιστημονικοῦ διαλόγου πού θά ἀναδείκνυε τίς καταστροφικές συνέπειες τῶν lockdown καί τήν πραγματική σχέση κόστους - ὀφέλους τῶν ἐμβολιασμῶν ἀνά ἡλικία.

Ὁ Θάνος Πλεύρης ἔχει... σπουδαιότερα θέματα
Τήν ὥρα πού τό ΕΣΥ ἔχει «μαύρη» τρῦπα 440 ἀναισθησιολόγων καί χιλιάδες ἀσθενεῖς πού περιμένουν χειρουργεῖα γιά μῆνες βρίσκονται σέ τριτοκοσμικές λίστες ἀναμονῆς, ὁ Θάνος Πλεύρης ἀσχολεῖται μέ τό πῶς θά συνεχίσει τό κινέζικο βασανιστήριο σέ χιλιάδες ὑγειονομικούς καί τίς οἰκογένειες τούς.

Σέ μιά ἀπό τίς πολλές προκλητικές τοποθετήσεις του, ὁ κ. Πλεύρης εἶπε πώς κατά τήν ἄποψη του οἱ ὑγειονομικοί σέ ἀναστολή δέν ἔχουν θέση στό ΕΣΥ γιατί «δέν πιστεύουν στήν ἐπιστήμη» καί γιατί σύμφωνα μέ «τελευταῖες μελέτες» οἱ ἀνεμβολίαστοι μεταδίδουν περισσότερο ἀπό τούς ἐμβολιασμένους.

Εἶναι ἀπορίας ἄξιον, γιά ποιές «μελέτες» μιλᾶ ὁ Θάνος Πλεύρης, ἐφόσον ὑπάρχει μεγάλος ἀριθμός ἐρευνῶν πού ἀποφαίνονται πώς οἱ ἐμβολιασμένοι μεταδίδουν ἐξίσου συχνά μέ τούς ἀνεμβολίαστους. Προφανῶς ἔχουμε νά κάνουμε μέ μιά κυβερνητική κοροϊδία πού ἐπιχειρεῖ νά δικαιολογήσει τά ἀδικαιολόγητα.

Ἄλλα ὡς «ὑπέρμαχος» ποιας ἐπιστήμης ἐμφανίζεται ὁ... δικηγόρος Θάνος Πλεύρης; Μιλᾶ γι' αὐτήν τήν ἐπιστήμη πού ὑποτάσσεται πλήρως στίς πολιτικές σκοπιμότητες; Τήν ἐπιστήμη τῆς «μή ἀμφισβήτησης» καί τοῦ δογματισμοῦ; Τήν ἐπιστήμη πού ἀνέδειξε σέ τηλεπαράθυρα «εἰδικούς» πού συμπεριφέρονταν σάν νοσταλγοί τοῦ Γιόζεφ Μένγκελε; Τήν ἐπιστήμη πού ἔκλεινε περιοχές μέ lockdown γιά μῆνες καί ἄνοιγε τήν Μύκονο μέσα σέ τρεῖς μέρες; Αὐτήν τήν ἐπιστήμη πού «κατάφερε» νά κάνουμε πανευρωπαϊκό πρωταθλητισμό καί σέ θανάτους Covid καί σέ θανάτους ἀπό κάθε αἰτία; Αὐτήν τήν ἐπιστήμη πού ἐμφάνισε ἕνα πειραματικό σκεύασμα ὡς πανάκεια γιά ὅλες τίς παθογένειες τοῦ ΕΣΥ;

Παταγώδης ἀποτυχία
Ὁ Σωτήρης Τσιόδρας ἐξομολογήθηκε στήν τελευταία δημόσια ἐμφάνιση του πώς «ἀποτύχαμε παταγωδῶς». Ὄχι ὅμως ἐπειδή παρέδωσε μιά χώρα στίς ἀγκάλες τοῦ θανάτου, ἄλλα μᾶλλον «γιατί... ἔφυγε ἀπό τό προσκήνιο καί σταματήσαμε νά ἐμπιστευόμαστε τήν ἐπιστήμη».

Οἱ ἀριθμοί πού ἀναδεικνύει ἡ Eurostat, μαρτυροῦν πώς ὁ κ. Τσιόδρας καί ἡ κουστωδία του ὄντως ἀπέτυχαν παταγωδῶς. Ὄχι γιατί ὁ κόσμος ξαφνικά σταμάτησε νά ἐμπιστεύεται τήν ἐπιστήμη, ἄλλα διότι πρῶτοι οἱ ἐπιστήμονες πού πλαισίωναν τήν κυβέρνηση ἀντιμετώπισαν ὡς ἐχθρό τους τήν κοινωνία. Δέν στάθηκαν δίπλα ἄλλα στάθηκαν ἀπέναντι ἀπό ἕναν ὁλόκληρο λαό. Τόν στοχοποίησαν, τόν λοιδώρησαν, τόν ἀπείλησαν καί στή συνέχεια τόν δίχασαν.

Ἀγνόησαν πλήρως τήν μεγάλη εἰκόνα τῶν συνεπειῶν πού θά εἶχαν οἱ εἰσηγήσεις τους σέ δευτερεύοντα χρόνο, καί ἑστίασαν ἐμμονικά στό «πλασάρισμα» τῶν σκευασμάτων.  Ἔτσι φτάσαμε σήμερα στό νά ἀντιμετωπίζουμε μιά καταστροφική ἔξαρση «ὀρφανῶν» θανάτων, γιά τούς ὁποίους οὐδείς ἀναλαμβάνει τήν εὐθύνη. Ἕνας ἐλέφαντας στό δωμάτιο, γιά τόν ὁποῖο κάνουμε πώς δέν τόν βλέπουμε...

3 σχόλια:

 1. εμπεριστατωμένη ανάλυση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πάντα εύστοχες, τεκμηριωμένες και αμείλικτα ρεαλιστικές οι τοποθετήσεις του κ. Ανδρώνη. Προσυπογράφω αναφανδόν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. "ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ" ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ
  ΑΠΛΩΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΦΟΡΑΝΕ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΔΙΩΚΕΙ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.