10 Οκτ 2022

Ἡ ἀρετή πού ἐπέδειξε ὁ Νῶε ἦταν ἡ γενναιότητα!

Ἀπόδοση στήν Νεοελληνική - Ἐπιμέλεια:
Σάββας Ἠλιάδης - ΑΜΑΣΕΥΣ
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος 
Ὁμιλία ΚΓ' εἰς τήν Γένεσιν
Εἶναι γνώρισμα γενναίας ψυχῆς ἐκείνου πού θά μπορέσει νά ἀντισταθεῖ μέ ἰσχυρό φρόνημα πρός αὐτούς πού θέλουν νά τόν διασύρουν καί νά μήν κάνει κάτι πού νά ἀρέσει γενικῶς στούς ἀνθρώπους, ἀλλά νά στρέφει τά μάτια τῆς ψυχῆς τοῦ πρός τό ἀκοίμητο  μάτι τοῦ Θεοῦ καί νά περιμένει τόν ἔπαινο μόνο ἀπό ἐκεῖνον. Καί νά τούς περιφρονεῖ αὐτούς καί νά μήν ὑπολογίζει καθόλου τόν ἔπαινο τῶν ἀνθρώπων οὔτε τήν κατηγορία, ἀλλά νά τά περιφρονεῖ ὅλα σάν σκιές καί σάν ὄνειρα. Καί... ὑπάρχουν ἐδῶ, σήμερα, πολλοί ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι, ἐπειδή πολλές φορές δέν ἄντεξαν τήν χλεύη δέκα ἤ εἴκοσι ἀνθρώπων ἤ καί ἀκόμη λιγότερων, ὑπερνικήθηκαν καί ἔπεσαν. "Ὑπάρχει πράγματι ντροπή, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ στήν ἁμαρτία". (Σοφ. Σειρ. 4,21) Διότι δέν εἶναι εὔκολο νά περιφρονήσει κανείς ἐκείνους πού τόν κατηγοροῦν καί τόν περιπαίζουν καί ἐπιθυμοῦν νά τόν γελοιοποιοῦν.

Ὅμως, ὁ δίκαιος Νῶε δέν ἐνήργησε ἔτσι. Διότι, ὄχι μόνο δέκα καί εἴκοσι καί ἑκατό ἀνθρώπους περιφρόνησε, ἀλλά καί ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος καί τόσες μυριάδες ἀνθρώπων.

Ἦταν λοιπόν φυσικό ὅλοι αὐτοί νά τόν περιγελοῦν, νά τόν γελοιοποιοῦν, νά τόν χλευάζουν, νά δείχνουν ἀπέναντί του πολύ κακή συμπεριφορά, ἴσως δέ νά ἤθελαν καί νά τόν καταστρέψουν, ἄν ἦταν δυνατόν. Διότι, πάντοτε ἡ κακία δείχνει παράφορη ἐχθρότητα κατά τῆς ἀρετῆς. Ὅμως,ὄχι μόνο δέν τήν βλάπτει καθόλου ἀλλά καί καί αὐτός ὁ πόλεμος τήν κάθιστά ἀκόμη πιό ἰσχυρή.

Πράγματι, εἶναι τόσο μεγάλη ἡ δύναμη τῆς ἀρετῆς. Διότι, ὅταν ὑποφέρει, νικάει ἐκείνους πού τήν προσβάλλουν καί ὅταν πολεμεῖται, γίνεται ἀνώτερη ἀπό ἐκείνους πού τήν πολεμοῦν".

Ἀπόδοση στήν Νεοελληνική - Ἐπιμέλεια:
Σάββας Ἠλιάδης - ΑΜΑΣΕΥΣ
Δάσκαλος

1 σχόλιο:

  1. Τό κακό στόν κόσμο ὑπάρχει ἀπό τήν στιγμήν πού ὁ ἄνθρωπος στρέφει τήν θέλησί του στόν σατανᾶ! Ὁ Θεός δέν βιάζει τήν θέλησι μας, τήν βοηθάει μέ τίς διαφορές θλίψεις πού στέλνει ἀρρώστιες, πολέμους, κ.τ.λ ὥστε ὁ ἄνθρωπος νά ζητήση μέ εἰλικρίνεια τόν Θεόν. Ἡ στροφή τῆς θελήσεως εἶναι δική μας. Αὐτό ὁ σατανᾶς δέν μπορεῖ νά τό κάνη καί ἔτσι δέν τόν βοηθάει ὁ Θεός. Μέλλει νά κολαστῆ αἰώνια καθώς καί ὅλοι οἱ δικοί του.
    Παραδείγματα Σόδομα καί Γόμορα ἔστρεψαν τήν θέλησί τους στά ψεύτικα καί μάταια. Καί σήμερον τό ἴδιο γίνεται. Ἔτσι ὑπάρχει τό κακό στόν κόσμο. Ἔφτασαν σήμερον σέ τέτοιο σημεῖον καταπτώσεως πού θεωροῦν ὅτι τά ἔμβρυα δέν εἶναι ἄνθρωποι εἶναι ζῶα!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.