27 Οκτ 2022

Ἀνδρέας Πάτσης: Σάν βουλευτής ψηφίζει τήν λεηλασία τοῦ σπιτιοῦ σου - Σάν εἰσπρακτική στό παίρνει. Αὐτές εἶναι δουλειές

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Ὁ Ἀνδρέας Πάτσης ἐνσάρκωσε τό ὅραμα τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ καί ἡ κυβέρνηση ἦταν τό ἰδανικό περιβάλλον γιά νά «θριαμβεύσει»
Ἀνδρέας Πάτσης: Ἡ πιό ἀνησυχητική πλευρά τῆς ὑπόθεσης τοῦ Ἀνδρέα Πάτση πού ἀπασχολεῖ τήν ἐπικαιρότητα δέν εἶναι πώς βουλευτής τῆς κυβέρνησης χρησιμοποιοῦσε τήν ἰδιότητα του γιά νά λειτουργεῖ ὡς «ἁρπακτικό» δανείων καί ἀναθέσεων, ἄλλα το ὅτι ὁ κόσμος δέν δείχνει καθόλου νά πέφτει ἀπό τά σύννεφα μέ αὐτό τό σκάνδαλο. Ἡ πολιτική σήψη πλέον εἶναι σέ τόσο... προχωρημένο στάδιο, πού δέν ἔχει ἀπομείνει κανένα περιθώριο γιά ἐκπλήξεις.

Τά ἔργα καί οἱ ἡμέρες τοῦ Ἀνδρέα Πάτση, εἶναι ἀκόμη ἕνα ἀπόστημα διαφθορᾶς πού ἔσπασε καί ἀποκάλυψε τήν δυσωδία πού ἀναδίδεται ἀπό τό πολιτικό φάσμα. Ἡ ἀλαζονική καί ἀνεξέλεγκτη μέθη τῆς ἐξουσίας, ἔχει δημιουργήσει τόσο σαθρό ὑπόβαθρο, πού πλέον τό ξέσπασμα σκανδάλων γίνεται σέ ἑβδομαδιαία,ἑβδομαδιαῖα βάση.

Κανένας «δέν ξέρει» τίποτα
Ὁ κ. Πάτσης πλούτιζε ἀπό πλειστηριασμούς γιά δάνεια πού ἀγόρασε στό 1/15 τῆς ἀξίας τους καί ἔπαιρνε ἀπευθείας ἀναθέσεις ἀπό τά ΕΛΤΑ, ἐνῶ μετά τήν διαγραφή του ἀπό τήν ΝΔ, ὁμολόγησε πώς ὅλοι στό κόμμα γνώριζαν τήν «ἐπιχειρηματική» δράση του. Κι ὅμως στήν κυβέρνηση κυριαρχεῖ γιά μία ἀκόμη φορά το «δέν εἶδα, δέν ἄκουσα, δέν ξέρω».

Ὁ ἴδιος ὁ Πάτσης δέν... γνώριζε ὅτι παρανομεῖ μέ τό νά συμμετέχει σέ ἑταιρεία τοῦ ἐξωτερικοῦ καί «δέν καταλάβαινε» πώς διαπράττει μιά χυδαία πολιτική ἀνηθικότητα. Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ὡς συνήθως «δέν γνώριζε» τίποτα. Ὅπως «δέν γνώριζε» καί γιά τήν παρακολούθηση πολιτικοῦ ἀρχηγοῦ ἀπό τήν ΕΥΠ, ἡ ὁποία βρισκόταν ὑπό τήν ἐποπτεία τοῦ ἴδιου καί εἶχε ὡς Γενικό Γραμματέα τόν ἀνιψιό του.

Ὁ δέ Γιάννης Οἰκονόμου (πού εἶναι δεξί χέρι τοῦ πρωθυπουργοῦ) ὅλως περιέργως «γνώριζε» καί ἁπλῶς εἶχε κάνει κάποιες... ὑποδείξεις. Ὁ Στέλιος Πέτσας πού συμπεριέλαβε στήν περιβόητη λίστα του, τό site πού διευθύνει ἡ σύζυγος τοῦ Πάτση, ἐπίσης δέν δείχνει νά ξέρει τίποτα. Ὁ Mr «digital success», Κυριάκος Πιερρακάκης, ἐπίσης «δέν ξέρει τίποτα» γιά τά ὄργια αἰσχροκέρδειας στά ΕΛΤΑ. Ἡ ἐπιτροπή Πόθεν Ἔσχες τῆς Βουλῆς, πού ἀπάλλαξε τόν κ. Πάτση ἀπό τήν καταγγελία γιά ἀθέμιτες ἐπιχειρηματικές δραστηριότητες, ἐπίσης «δέν ξέρει τίποτα».

Ὁ μόνος πού ξέρει ὁπωσδήποτε κάτι σέ αὐτήν τήν ὑπόθεση, εἶναι ὁ πολίτης. Ξέρει καί εἶναι πεπεισμένος πλέον πώς ἡ κυβέρνηση τόν κοροϊδεύει κατάμουτρα. Ξέρει πώς ὑπό τήν ἀνοχή τῆς κυβέρνησης, κάποιοι πολιτικοί δροῦν μέ ὅρους συμμορίας καί κάνουν πλιάτσικο τοῦ δημόσιου καί ἰδιωτικοῦ πλούτου. Ξέρει πώς τό βουλευτικό ἀξίωμα ἔχει καταντήσει ἐν πολλοῖς, πεδίο δράσης γιά «κοράκια». Ξέρει πώς ζεῖ σέ μιά «Κολομβία» τῶν Βαλκανίων.

Γι' αὐτό καί δέν ἐκπλήσσεται ἀπό τέτοια σκάνδαλα, πού σέ ὁποιαδήποτε σύγχρονη χώρα πού διέθετε ἔστω καί στοιχειώδη πολιτικό πολιτισμό, θά ἦταν ἀφορμή γιά οὐσιαστική παρέμβαση τῆς δικαιοσύνης, παραιτήσεις καί προκήρυξη πρόωρων ἐκλογῶν. Οἱ πολῖτες πλέον συνεχίζουν νά πληρώνουν μέσῳ φόρων ἕναν παρασιτικό βουλευτή (ὁ ὁποῖος δέν παρέδωσε τήν ἕδρα καί συνεχίζει ὡς ἀνεξάρτητος) πού παραδέχεται πώς πλουτίζει μέ τό νά λεηλατεῖ τά σπίτια τους.

Οἱ λίγοι θησαυρίζουν - Οἱ πολλοί μετρᾶνε τά «pass»
Ἡ λογική του κάθε κυρίου Πάτση εἶναι: στηρίζω μιά μνημονιακή κυβέρνηση πού φτωχοποιεί συστηματικά τήν Ἑλλάδα καί σπρώχνει τό βιος τῶν Ἑλλήνων στά νύχια τῶν τραπεζιτῶν καί μετά στήνω καί μιά εἰσπρακτική ἑταιρεία γιά νά σοῦ πάρω καί τό σπίτι. Ἀπό τήν μία ψηφίζω νομοσχέδια γιά νά παραδώσω τήν περιουσία σου στά Funds καί ἀπό τήν ἄλλη καρπώνομαι τά ὅσα ψηφίζω, ἀγοράζοντας κόκκινα δάνεια καί ξεκληρίζοντας νοικοκυριά. «Γιάννης κερνάει καί Γιάννης πίνει», λέει ὁ σοφός λαός.

Καί κάπως ἔτσι, ὁ Ἕλληνας μένει νά παλεύει τήν φτώχεια μέ τά φραγκοδίφραγκα ἀπό τα «κοροϊδία - pass» καί ὅσο κάποιοι πολιτικοί θησαυρίζουν μέ τήν δυστυχία του, αὐτός θά πρέπει νά δηλώνει εὐγνώμων γιά τά προϊόντα τοῦ «καλαθιοῦ τοῦ νοικοκυριοῦ» καί νά διαπραγματεύεται ἄν θά συμπεριλαμβάνονται στό κουπόνι ἐξαθλίωσης καί τά μακαρόνια νό10 ἤ ἴσως καί νά πανηγυρίζει ἄν τά σοῦπερ μάρκετ προσθέσουν στήν λίστα καί ρύζι σπυρωτό.

Τήν ὥρα πού ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη βγάζει στό σφυρί ἀκόμα καί πρῶτες κατοικίες καί κάποια πολιτικά «βαμπίρ» κάνουν φαγοπότι στίς σάρκες τοῦ λαοῦ, οἱ πολῖτες καλοῦνται νά κάνουν διακανονισμό στήν δυστυχία τῶν χρεῶν τους.

Τήν ἴδια στιγμή πού κάποιοι βουλευτές καταπατοῦν τόν ὅρκο τους καί ὑπηρετοῦν τά ἄθλια συμφέροντα τούς καί τά συμφέροντα τῶν τραπεζῶν, ἡ κυβέρνηση ἔφερε διάταξη πού νομιμοποιεῖ ἐλεγκτές τῆς ΑΑΔΕ νά εἰσβάλουν ὅποτε θέλουν σέ σπίτια - ἀκόμα καί μικρο-ὀφειλετῶν - καί νά κάνουν ἐπιτόπου ἔρευνες γιά ἐντοπισμό ἀντικειμένων πού ἔχουν ἀξία. Τό βουλευτικό «μῆλο» κάτω ἀπό τήν κυβερνητική «μηλιά» θά πέσει.

Ἕνας φιλόδοξος ἅρπαγας μπαίνει στήν πολιτική γιά νά φουσκώσει τίς καταθέσεις του, καί ἕνας πολίτης ἐμπιστεύεται μιά κυβέρνηση γιά νά τήν δεῖ τελικά νά ἀδειάζει τό σπίτι του, καί στό τέλος νά του τό παίρνει, ἴσως γιά νά τό παραδώσει σέ κάποιον φεουδάρχη - βουλευτῆ. Αὐτά τά ὡραῖα...

1 σχόλιο:

  1. Πρόκειται περί της κοινωνίας των "αρίστων", την οποία από προεκλογική επαγγελία ο κ. Μητσοτάκης μετουσιώνει σε πραγματικότητα. Βέβαια ουδέποτε είχε εξηγήσει τι αφορούσε η αριστεία κατά την μητσοτάκεια κοσμοθεωρία. Προφανώς αφορούσε την ανέλιξη σε θέσεις εξουσίας ορισμένων φιλικών προσώπων απ' όπου με ευκολία "αριστεύουν" καθημερινώς ατομικά, και αυξάνουν εκθετικά τα οικονομικά τους αποθέματα, δικαίως αφού η μία "αριστεία" διαδέχεται την άλλη. Και τώρα ας αναφωνήσουμε όλοι ομοθυμαδόν: Μπρρράαβο κ. Πάτση. Αριστεύσατε. Και εις ανώτερα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.