20 Οκτ 2022

Οἱ Εὐρωπαῖοι ἐξεγείρονται ἐνάντια στήν τυραννία τῆς «ἐλίτ» - Ἡ Ἑλλάδα ἀκόμα κοιτᾶ ἀπό τήν «κλειδαρότρυπα»

Γράφει ὁ Ἐλευθέριος Ἀνδρώνης
Εὐρωπαῖοι πολῖτες σέ Γαλλία, Γερμανία καί ἄλλες χῶρες τῆς ΕΕ, διαδηλώνουν μαζικά κατά τῆς ἀκρίβειας, ἐνῶ οἱ χειμαζόμενοι Ἕλληνες παραμένουν θεατές τῶν ἐξελίξεων.
Ἀκρίβεια - Εὐρωπαῖοι: Ὅπως ἔχουμε ἐπισημάνει καί ἄλλοτε σχολιάζοντας τά τεκταινόμενα, οἱ ἡγεσίες τῆς Εὐρώπης στρέφονται ὅλο καί μέ μεγαλύτερη μανία στόν «κανιβαλισμό» τῶν ἴδιων τῶν εὐρωπαϊκῶν λαῶν. Ὁδεύοντας πρός τον - ἴσως - πιό κρίσιμο χειμῶνα τῆς μεταπολεμικῆς περιόδου, ἡ ἐξουσιαστική «ἐλίτ» τῆς Εὐρώπης ὑπό τό πρόσχημα πώς λαμβάνει ἀμυντικά μέτρα κατά... τῆς ἐνεργειακῆς ἀκρίβειας, ἐξαπολύει ὁλοκληρωτική ἐπίθεση στίς λαϊκές τάξεις.

Μιά ἐπίθεση πού κρύβεται κάτω ἀπό τόν μανδύα τῆς «ἔκτακτης ἀνάγκης», καί μοναδικό σκοπό ἔχει νά ἰσχυροποιήσει καί νά μονιμοποιήσει τόν ἀπολυταρχισμό πού «προβαρίστηκε» στήν διετία τῆς πανδημίας.

Οἱ εὐρωπαϊκές χῶρες βρίσκονται ἀντιμέτωπες μέ ὅλο καί περισσότερες διαδηλώσεις καί ἀπεργίες λόγῳ τῶν ὑψηλῶν τιμῶν τῆς ἐνέργειας καί τοῦ αὐξανόμενου κόστους διαβίωσης. Ὁ ἐκτινασσόμενος πληθωρισμός ἔχει ὁδηγήσει τήν ἀκρίβεια σέ πρωτοφανῆ ἐπίπεδα καί οἱ πολῖτες γίνονται ἕρμαια τοῦ καπιταλιστικοῦ ὁδοστρωτῆρα πού ἰσοπεδώνει νοικοκυριά, ἐπιχειρήσεις, εἰσοδήματα, ἐλευθερίες καί δικαιώματα.

Ἡ Εὐρώπη ὁδεύει ὁλοταχῶς πρός τήν ἄβυσσο τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ
Ἤδη στήν Γαλλία, τήν Γερμανία, τήν Βρετανία, τήν Τσεχία καί τό Βέλγιο, λαμβάνουν χώρα ὀγκωδέστατες διαδηλώσεις καί ἀπεργίες γιά τίς αὐξανόμενες τιμές τῆς ἐνέργειας καί τό κόστος ζωῆς, μέ τίς κυβερνήσεις νά ἀπαντοῦν ἀποκλειστικά μέ βίαιη καταστολή. Ἀνελέητο ξύλο καί χημικά στό ὄνομα τῆς «δημοκρατίας», σέ πολῖτες πού ἔχουν τό «θράσος» νά ἀντιδροῦν στήν μεθοδευμένη ἐξαθλίωση τούς.

Οἱ ἴδιες κυβερνήσεις πού κατηγοροῦν τήν Ρωσία γιά «δεσποτισμό», καί «τυραννική» ἐξουσία, μετατρέπουν τήν Εὐρώπη σέ ἕνα ἀπολίθωμα ὁλοκληρωτισμοῦ, σέ ἕνα ἀτσάλινο γρανάζι στήν μηχανή τῆς Νέας Τάξης.

Εἶναι προαποφασισμένο πώς οἱ λαοί θά ἐπωμιστοῦν ὅλο τό βάρος αὐτῆς τῆς μετάβασης πρός τόν ἀπολυταρχισμό, καί θά τό πληρώσουν μέ πεῖνα, ἐνεργειακή ἔνδεια καί καταπάτηση τῶν τελευταίων δικαιωμάτων ἀπό ὅ,τι ἀπομεινάρια ἄφησε ἡ πρόβα τζενεράλε τῆς πανδημίας.

Ἔχοντας ἤδη μπεῖ στό προστάδιο ἑνός 3ου Παγκοσμίου Πολέμου, οἱ πολῖτες ἐπωμίζονται πλήρως τό κόστος τῶν ἐξοπλιστικῶν προγραμμάτων, τό κόστος τῆς ἐνεργειακῆς ἀπεξάρτησης ἀπό τήν Ρωσία, τό κόστος τῆς αἰσχροκέρδειας τῶν ἐφοδιαστικῶν ἀλυσίδων, καί γενικότερα τό κόστος τῶν αὐτοκτονικῶν μέτρων πού λαμβάνουν οἱ «ἐγκέφαλοι» τῆς Εὐρώπης, ἔχοντας πλήρη ἐπίγνωση πώς ὠθοῦν τούς εὐρωπαϊκούς λαούς  στήν ἀπόλυτη καταστροφή.

Δένοντας τό ἀφήγημα τῆς ἐνεργειακῆς λιτότητας μαζί μέ τήν λεγόμενη «πράσινη μετάβαση», ἔχουμε τό τέλειο ἄλλοθι γιά μιά «αἰτιολογημένη» ἐξαθλίωση τῶν λαῶν. Ἔχουμε τίς προφάσεις γιά τήν ὁλοκληρωτική δουλοποίηση τῶν «κατώτερων» στρωμάτων, ἔτσι ὅπως τά ἀντιλαμβάνονται οἱ θιασῶτες τοῦ κοινωνικοῦ δαρβινισμοῦ πού κυβερνοῦν.

Ψηφιακός μετασχηματισμός, αστυνὁμοκρατία, κρατική παρακολούθηση, μαζική χειραγώγηση μέ πρόσχημα ὑγειονομικές, ἐνεργειακές καί περιβαλλοντικές «ἀπειλές», ποινικοποίηση τοῦ ἐλεύθερου λόγου, περιορισμός τῶν μετακινήσεων, λεηλασία τῆς ἰδιωτικῆς περιουσίας, εἶναι μερικές μόνο ἀπό τίς πολιτικές ἐλέγχου πού θά ἐφαρμοστοῦν μέ ἀκόμη μεγαλύτερη σκληρότητα στό ἄμεσο μέλλον. Καί ὅλα αὐτά θά στηρίζονται στήν λογική μιᾶς πολεμικῆς οἰκονομίας «ἔκτακτης ἀνάγκης», πού θά ἐπεκτείνεται χρονικά, ὅσο χρειαστεῖ.

Οἱ Ἕλληνες παραμένουν «θεατές» στήν κατρακύλα τῆς ΕΕ
Οἱ κινητοποιήσεις πού γίνονται σέ εὐρωπαϊκές χῶρες εἶναι τό πρῶτο βῆμα πρός τό ἀναπόφευκτο ξέσπασμα τῶν λαῶν, σέ αὐτήν τήν ἀφόρητη πίεση πού δέχονται. Ἡ Εὐρώπη μετατρέπεται ὅλο καί περισσότερο σέ ἕνα καζάνι πού βράζει καί κοχλάζει ἀπό ὀργή.

Ὅπως εἴδαμε νά συμβαίνει στήν περίοδο τῆς ἐργαλειοποιημένης πανδημίας ὅμως, οἱ Ἕλληνες παραμένουν οὐραγοί καί θεατές τῶν ἐξελίξεων στήν Γηραιά Ἤπειρο, ἀσκῶντας τήν ἀγαπημένη τους ἀντιπολίτευση τοῦ «καναπέ».

Δυστυχῶς, τά δημοκρατικά ἀντανακλαστικά τῆς κοινωνίας ἔχουν γίνει «μπετόν ἁρμέ», ἀφοῦ ὑπερισχύει ἡ ἐνασχόληση μέ «κλειδαρότρυπες», καί οἱ «ὑπεραξίες» τοῦ ἀτομικισμοῦ καί τοῦ ὠχαδερφισμοῦ. Τό δηλητήριο τοῦ διχασμοῦ πού διοχέτευσε ἡ κυβέρνηση στήν κοινωνία κατά τήν διετία τῆς πανδημίας, δέν ἔχει ξεθυμάνει ἀκόμα.

Ἄλλωστε ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργός ἔχει ἕτοιμο ἕνα ἀφήγημα, γιά κάθε χλιαρή διαμαρτυρία τῶν πολιτῶν. Τά σχολεῖα μας δέν ἔχουν θέρμανση καί τά παιδιά θά μείνουν νά ξεπαγιάζουν; Ναί ἄλλα ἔχουν... διαδραστικό πίνακα καί εἶναι «high tech»! Τά καύσιμα εἶναι πανάκριβα καί ἡ κυβέρνηση δέν μειώνει τήν φορολογία τους; Ναί, ἄλλα δέν ὠφελοῦνται καί ὅσοι ἔχουν... Cayenne! Οἱ τιμές τῶν τροφίμων στά σοῦπερ μάρκετ εἶναι ἀπλησίαστες; Ναί ἄλλα ἔχετε «καλάθι τοῦ νοικοκυριοῦ» πού σᾶς προσφέρει... φθηνότερα μακαρόνια νό6 καί ρύζι «καρολίνα»!

Ἐπικρατοῦν τά μαυραγορίτικα τεχνάσματα στήν ἀγορά τροφίμων, μέ ἑταιρεῖες νά μειώνουν τίς ποσότητες σέ προϊόντα, γιά νά φαίνεται πώς δῆθεν συγκρατοῦν τίς τιμές. Ἐπιβάλλουν τήν κυριαρχία τους τά κερδοσκοπικά καρτέλ σέ καύσιμα καί ἐνέργεια, ἐνῶ ἡ χώρα μας ἀγοράζει ρεῦμα μέ τήν ἀκριβότερη τιμή χονδρικῆς σέ ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη. Τά «πάρτι» αἰσχροκέρδειας ἀφήνονται ἐλεύθερα νά ὀργιάζουν καί ἡ οἰκονομική ἀφαίμαξη τῶν λαϊκῶν στρωμάτων ἀπό τούς ὀλιγάρχες, προχωρᾶ μέ γοργούς ρυθμούς.

Οἱ λαοί τῆς Εὐρώπης ξεσηκώνονται ἐνάντια στίς πολιτικές των «ἐλίτ» καί διεκδικοῦν τό δικαίωμα στήν ἀξιοπρεπῆ διαβίωση καί τήν ἀπεμπλοκή τους ἀπό τά πολεμοχαρῆ συμφέροντα. Ὅμως, ἕως πότε θά ἐπικρατεῖ αὐτή ἡ μουδιασμένη στάση στήν χώρα μας; Πρέπει πρῶτα νά... ἐξασφαλιστεῖ ἡ ἄδεια κατσαρόλα καί ὁ κατεβασμένος διακόπτης;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.