5 Οκτ 2022

Στόν Νῶε ἁρμόζει πλήρως ἡ ἔννοια τῆς λέξεως ἄνθρωπος

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ΚΓ' Ὁμιλία εἰς τήν Γένεσιν
Ἀπόδοση στήν Νεοελληνική - Ἐπιμέλεια:
Σάββας Ἠλιάδης - ΑΜΑΣΕΥΣ
Δάσκαλος
"Αὐτό δέ, λέει ἡ Γραφή, εἶναι τό γενεαλογικό δένδρο τοῦ Νῶε: Ὁ Νῶε ἦταν ἄνθρωπος δίκαιος καί διῆγε τόν βίο του στήν τελειότητα ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους τῆς γενιᾶς του. Ὁ Νῶε ἦταν εὐάρεστος στόν Θεό ".

Πολύ παράξενος καί πρωτόγνωρος ὁ τρόπος περιγραφῆς τῆς γενεαλογίας του! Διότι, ἀφοῦ εἶπε ἡ Γραφή, "Αὐτή εἶναι ἡ γενεαλογία τοῦ Νῶε" καί ἀφοῦ μᾶς ἀναπτέρωσε τήν... ἐπιθυμία γιά ἀκρόαση, σάν νά ἐπρόκειτο νά διηγηθεῖ κανονικά τήν γενεαλογία του, δηλαδή, ποιός ἦταν ὁ πατέρας του, ἀπό ποιό γένος καταγόταν καί πῶς ἦρθε στήν ζωή, ἀλλά καί ὅλα τά ὑπόλοιπα, τά ὁποῖα συνηθίζουν νά διηγοῦνται αὐτοί πού ἀναλύουν τίς γενεαλογίες, ἀφοῦ λοιπόν τά ἄφησε αὐτά ὅλα καί ἀνέβηκε πάνω ἀπό τίς συνηθισμένες περιγραφές, λέει: "Ὁ Νῶε ἦταν δίκαιος ἄνθρωπος, τέλειος μεταξύ τῶν ἀνθρώπων τῆς γενιᾶς του. Ὁ Νῶε ἦταν εὐάρεστος στόν Θεό".

Εἶδες θαυμαστή γενεαλογία; Ὁ Νῶε, λέει, ἦταν ἄνθρωπος! Πρόσεξε, πῶς τό κοινό ὄνομα τῆς φύσεως (δηλ. ἄνθρωπος) ἀποδίδεται σ'αὐτόν τόν δίκαιο ὡς ἐγκώμιο.

Ἐπειδή λοιπόν ἐκεῖνοι, οἱ τῆς γενιᾶς του, ἔχασαν ἀκόμη καί τό δικαίωμα νά εἶναι καί νά λέγονται ἄνθρωποι, ἀφοῦ ἐξέπεσαν στίς σαρκικές ἡδονές, αὐτός, λέει, ἀνάμεσα σέ τόσους πολλούς ἀνθρώπους διέσωσε τήν εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου. Διότι αὐτό σημαίνει ἄνθρωπος ` ὅταν καταγίνεται κανείς μέ τήν ἀρετή.

Βέβαια, τό νά ἔχει κάποιος τήν ἀνθρώπινη μορφή καί μάτια καί μύτη καί στόμα καί μάγουλα καί ὅλα τά ὑπόλοιπα μέλη τοῦ σώματος, δέν σημαίνει πώς αὐτά ἀποδεικνύουν ὅτι εἶναι ἄνθρωπος, καθότι αὐτά εἶναι μέλη τοῦ σώματος. Διότι, ἄνθρωπο θά μπορούσαμε νά ὀνομάσουμε ἐκεῖνον πού διασώζει τήν εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου. Καί τί εἶναι ἡ εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου; Τό λογικό του. Καί θά πεῖ κάποιος ` δηλαδή, οἱ ἄλλοι δέν ἦταν λογικοί; Ἀλλά ἡ ἀπάντηση εἶναι πώς δέν ἀρκεῖ μόνο αὐτό, ἀλλά καί τό νά εἶναι ἐνάρετος καί τό νά ἀποφεύγει τά κακά καί τό νά νικᾶ τά παράλογα πάθη του. Τό νά ἐφαρμόζει μέ ἀκρίβεια τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, αὐτό σημαίνει ἄνθρωπος".

(Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ΚΓ' Ὁμιλία εἰς τήν Γένεσιν)

Ἀπόδοση στήν Νεοελληνική - Ἐπιμέλεια:
Σάββας Ἠλιάδης - ΑΜΑΣΕΥΣ
Δάσκαλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.