22 Σεπ 2022

Καθηγητής Ἰωάννης Ἰωαννίδης: Στήν πανδημία φάγαμε καί ἤπιαμε ἐντατικά τόνους ψευδαισθήσεων

Στήν Πάτρα βρίσκεται σήμερα ὁ γνωστός Ἑλληνοαμερικανός καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Stanford Ἰωάννης Ἰωαννίδης,  πού ἔχει προκαλέσει συζήτηση γιά τίς ἀπόψεις του σέ σχέση μέ τήν πανδημία, καθώς θά... πραγματοποιηθεῖ ἐκδήλωση πρός τιμήν του, ἀπό τόν Σύλλογο Νέων Καλλιτεχνῶν Πατρῶν στό ξενοδοχεῖο «My Way» (Λεωφ. Ὀθωνος-Ἀμαλίας 15), στίς 19:00.

Λίγο πρίν τήν ἐκδήλωση μίλησε στό thebest.gr γιά τήν Πάτρα καί γιά τήν Ἑλλάδα ἐνῶ ἐξομολογήθηκε ὅτι τόν συγκινεῖ ἡ εὐγένεια καί ἡ καλοσύνη τῶν ἀνθρώπων ὅταν μέ συναντοῦν...

Τήν Πέμπτη θά βρεθεῖτε στήν Πάτρα, ποιά εἶναι ἡ σχέση σας καί οἱ ἐντυπώσεις ἀπό τήν πόλη καί τήν εὐρύτερη περιοχή;

Γνωρίζω καλά τήν Πάτρα καί τήν Ἀχαϊα καί ὑπάρχει ἀρκετή ραδιενέργεια νοσταλγίας ὅταν ἐπιστρέφω ἀπό τό ἐξωτερικό στήν περιοχή σας. Ἡ Πάτρα εἶναι μιά ἀσυνήθιστη πόλη. Συνήθως τά λιμάνια εἶναι ὀνειροπόλα, θέλουν νά ταξιδέψουν, νά φύγουν ἀπό τόν ἑαυτό τους. Ἐνῶ ἡ Πάτρα ἔχει ἐπίσης καί μιά αἴσθηση πολύ στεριανή, σάν νά λέει ὅτι σκοπεύει νά μείνει σπίτι καί οἱ δηλώσεις φυγῆς τοῦ λιμανιοῦ της δέν τήν ἐκπροσωποῦν.

Στό ξενοδοχεῖο My Way θά παρουσιάσετε δύο ἀπό τά βιβλία σας. Μιλῆστε μᾶς γι΄αυτά...

Εἶναι τρία βιβλία οὐσιαστικά, τά «Λόγῳ Κρυμμένα Λογοκριμένα» στά ἑλληνικά καί τό διπλό βιβλίο «Variations on the Art of the Fugue and a Desperate Ricercar» πού εἶναι ἡ ἀγγλική ἐκδοχή ἑνός προηγούμενου ἑλληνικοῦ βιβλίου μου μαζί μέ ἕνα νέο τμῆμα, τίς Ἐπισημειώσεις (Annotations) πού εἶναι οὐσιαστικά ὁλόκληρο βιβλίο, κάτι σάν κλειδί ἤ σοσάρι γιά τίς Παραλλαγές καί ἴσως σέ ἕνα βαθμό καί γιά ὅλα μου τά ἄλλα βιβλία καί γιά τό πῶς σκέφτομαι. Ἡ ὑπέρμετρη φιλοδοξία μου εἶναι τά βιβλία νά διαβαστοῦν.

Συνδέονται μέ ἕνα τρόπο ἡ ἐπιστήμη μέ τήν ποίηση καί τή λογοτεχνία;

Μποροῦν νά συγκοινωνοῦν καί νά ἀλληλοδανείζονται. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα κρίνονται μέ ἄλλα κριτήρια. Πάντως τό πρῶτο σκαλί τοῦ Θεόκριτου εἶναι τοποθετημένο ψηλά καί γιά τήν ἐπιστήμη καί γιά τήν ποίηση καί τή λογοτεχνία.

Μπορεῖ νά ζεῖτε μακριά ὅμως διατηρεῖτε τούς δεσμούς σας μέ τήν Ἑλλάδα. Τί ἀγαπᾶτε περισσότερο σέ αὐτήν;

Σᾶς παραπέμπω στά λογοτεχνικά βιβλία μου. Συνολικά δέν εἶναι οὔτε κἄν 3000 σελίδες. Θά κάνουν ἴσως μιά μικρή εἰσαγωγή γιά ἀπάντηση στό ἐρώτημά σας.

Ποιά θά λέγατε ὅτι εἶναι τά «στραβά» της;

Τί φταίει ἡ Ἑλλάδα γιά τά στραβά; Ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἕνας πανέμορφος τόπος. Ἐμεῖς φταῖμε πού τήν κακοποιοῦμε καί τήν κάνουμε ἀβίωτη. Γιά νά γίνω πιό συγκεκριμένος, ἐγώ φταίω. Προσπαθῶ νά μέ διορθώσω, νά διορθώσω τά λάθη μου, νά βελτιωθῶ. Τώρα, ἄν θέλουν καί μερικοί ἄλλοι νά διορθώσουν κάποια λάθη τους, δέν θά ἔβλαπτε.

Ἔχετε μία λαμπρή σταδιοδρομία καί διακρίσεις ὅμως ὁ περισσότερος κόσμος στήν Ἑλλάδα σας γνώρισε λόγῳ τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ. Εἶναι κάτι πού τό εἰσπράττετε;

Ἀλήθεια εἶναι αὐτό καί εἶναι ἐμφανές, ἐμφανέστατο. Μέ συγκινεῖ ἡ εὐγένεια καί ἡ καλοσύνη τῶν ἀνθρώπων ὅταν μέ συναντοῦν. Ἀκόμα καί σέ περίεργα μέρη. Θυμᾶμαι νά κολυμπάω βράδυ σέ ἕναν ἔρημο κόλπο. Ἐκεῖ πού νόμιζα ὅτι, λογικά, ἤμουν ἐντελῶς μόνος, βλέπω κάποιον νά πλησιάζει μέ ἁπλωτές μέσα στό σκοτάδι καί νά φωνάζει «Κύριε Ἰωαννίδη, κύριε καθηγητά, εἶστε ἐσεῖς;» - ὁ ἄνθρωπος ἤθελε νά με εὐχαριστήσει.

Τό διάστημα τῆς πανδημίας μιλήσατε ξεκάθαρα καί τοποθετηθήκατε πάνω σέ σοβαρά θέματα. Ὑπῆρξε στιγμή πού ἴσως θά θέλατε νά τό ἀποφύγετε;

Πολύ συχνά, μέ βάση τά χτυπήματα πού δέχτηκα - δονκιχωτικός μπορεῖ νά εἶμαι, ἀλλά δέν εἶμαι μαζοχιστής. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, τί ἄλλο θά μποροῦσα νά κάνω; Ἔχω τό βαρύ μειονέκτημα νά προσπαθῶ νά πῶ τήν ἀλήθεια μέ ὅση μεγαλύτερη ἀκρίβεια μπορῶ.


Ποιά εἶναι ἡ πιό συχνή ἐρώτηση πού σᾶς κάνουν οἱ ἄνθρωποι πού σᾶς συναντοῦν;

Δέν θά ἤθελα νά κάνω στατιστική καί σέ αὐτό. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶναι διαφορετικοί. Κάθε λόγος, κάθε χαμόγελο, κάθε βλέμμα ἀξίζει.

Ὑπάρχει ἡ αἴσθηση ὅτι ἔχουμε ἀφήσει πίσω την πανδημία, εἶναι μία ψευδαίσθηση; Τί μᾶς περιμένει;

Πρέπει νά προχωρήσουμε. Ἀπό ψευδαισθήσεις εἴχαμε καί ἔχουμε ἀκόμα πολλές καί στήν πανδημία φάγαμε καί ἤπιαμε ἐντατικά τόνους ψευδαισθήσεων.  Πρέπει νά ζήσουμε στήν πραγματικότητα ἐπιτέλους. Δέν ξέρω τί μᾶς περιμένει καί αὐτό εἶναι πού κάνει τήν πραγματική ζωή ἐνδιαφέρουσα.

Μετά τή δοκιμασία τῆς πανδημίας, ποιά θεωρεῖτε ὅτι θά εἶναι ἡ μεγαλύτερη πρόκληση πού θά ἔχει νά ἀντιμετωπίσει ἡ ἀνθρωπότητα;

Νά συμμαζέψει τά σπασμένα μετά ἀπό 3 χρόνια παράκρουσης καί νά μήν συνεχίσει τήν πορεία  αὐτοκαταστροφῆς.

******

Ἰωάννης Ἰωαννίδης (Νέα Ὑόρκη, 21 Αὐγούστου 1965) εἶναι Ἑλληνοαμερικανός ἐπιστήμονας καί συγγραφέας μέ συνεισφορές στήν ἐπιδημιολογία καί τήν κλινική ἔρευνα. Ἐπιπροσθέτως, θεωρεῖται ἕνας ἀπό τούς θεμελιωτές τῆς μεταεπιστήμης, τῆς ἐπιστήμης δηλαδή πού ἀσχολεῖται μέ τή μελέτη καί βελτίωση τῆς ἐπιστημονικῆς μεθόδου.

Ὁ Ἰωαννίδης μελετᾶ τήν ἴδια τήν ἐπιστημονική ἔρευνα, πρωταρχικά στήν κλινική ἰατρική καί τίς κοινωνικές ἐπιστῆμες. Εἶναι ἀπό τούς ἰατρικούς ἐρευνητές μέ τίς περισσότερες ἀναφορές, μέ δείκτη h 222.  Ἡ μελέτη του, τό 2005, μέ τίτλο: "Why Most Published Research Findings Are False" εἶναι ἐξαιρετικά δημοφιλής στή Δημόσια Βιβλιοθήκη Ἐπιστημῶν (Public Library of Science), ἔχει πολύ ὑψηλό ἀριθμό ἀναγνωστῶν πού ὑπερβαίνουν τούς 3.200.000, καί ἐπίσης ἔχει τύχει εὐρείας διεθνοῦς ἀναγνώρισης μέ περισσότερες ἀπό 10.000 ἀναφορές (citations).

Μεταξύ ἄλλων, εἶναι τακτικός καθηγητής στή σχολή Παθολογίας, Ἔρευνας καί Πολιτικῆς Ὑγείας καί Στατιστικῆς στό Πανεπιστήμιο Στάνφορντ καί διευθυντής τοῦ Κέντρου Ἔρευνας Πρόληψης τοῦ ἴδιου πανεπιστημίου. Ἔχει διατελέσει καθηγητής καί στά πανεπιστήμια Χάρβαρντ, Τάφτς, Ἰμπίριαλ Κόλετζ καί Ἰωαννίνων, ὅπου ἦταν Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Ὑγιεινῆς καί Ἐπιδημιολογίας. Εἶναι τακτικό μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἀκαδημίας Ἐπιστημῶν καί Τεχνῶν (European Academy of Sciences and Arts). Ἐπίσης τό 2005 ἐπινόησε, μαζί, μέ τόν Θωμᾶ Τρικαλινό, τόν ὅρο "Τό Φαινόμενο Πρωτέας", γιά τήν ἐμφάνιση ἀκραίων ἀντιφατικῶν ἀποτελεσμάτων στίς πρῶτες μελέτες πού πραγματοποιήθηκαν στό ἴδιο ἐρευνητικό ἐρώτημα.

1 σχόλιο:

  1. " Ἔχω τό βαρύ μειονέκτημα νά προσπαθῶ νά πῶ τήν ἀλήθεια μέ ὅση μεγαλύτερη ἀκρίβεια μπορῶ."

    Ξεχωρίζει !

    ΑπάντησηΔιαγραφή

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.