16 Σεπ 2022

Τριπλή ἄρνηση τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας νά ἐνημερώσει τό Στέ γιά τίς παρενέργειες τῶν ἐμβολίων

Ὁ δικηγόρος Δῆμος Θανάσουλας μιλᾶ στόν Στέφανο Δαμιανίδη
Δεῖτε τό ἔγγραφο ΕΔΩ
Τήν ἀποκάλυψη ὅτι τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἐνῶ ἐπισήμως ζήτησε τρεῖς φορές ,ἀπό τή Διεύθυνση Δημόσιας Ὑγείας τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, νά πληροφορηθεῖ γιά τίς παρενέργειες τῶν ἐμβολίων, ἀγνοήθηκε ἀπό τούς ἁρμόδιους ὑπαλλήλους, ἔκανε ὁ δικηγόρος Δῆμος Θανάσουλας μιλῶντας στόν Focus FM καί τόν Στέφανο Δαμιανίδη.

"Τό κείμενο τῆς ἀπόφασης τῆς Ὁλομέλειας ἀναφέρει... τά ἑξῆς: "Σημειώνεται ὅτι παρά τήν ἀποστολή των ἀπό 7/9/21 , 16/9/21 καί 30/9/21, ἐγγράφων πρός τήν ἁρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Ὑγείας τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας , μέ τά ὁποῖα ζητήθηκε νά γνωρίσει ἐγγράφως τό δικαστήριο ποιές εἶναι οἱ τυχόν παρενέργειες ἀπό τά ἐμβόλια καί σέ τί ποσοστό ἀνέρχονται ἐπί τοῦ συνόλου τῶν ἐμβολιασμῶν, τόσο στή χώρα μας, ὅσο καί σέ εὐρωπαϊκό, διεθνές ἐπίπεδο, δέν προκύπτει ὀτι ὑπῆρξε ἀπάντηση στά ἐρωτήματα αὐτά".

"Τό Ἀνώτατο δικαστήριο, παρακαλοῦσε κάποιους ὑπαλλήλους τοῦ Ὑπουργείου στήν ἁρμόδια διεύθυνση ἐπί ἕνα μῆνα νά στείλουν τίς παρενεργειες τῶν ἐμβολίων καί αὐτοί τίς ἀπέκρυπταν. Τό Στέ ἔκρινε ὀτι εἶναι νόμιμα καί συνταγματικά τά μέτρα τῆς ὑποχρεωτικότητας διότι δέν εἶχε στοιχεῖα ὀτι τά ἐμβόλια προκαλοῦν παρενέργειες. Εἶναι δυνατό νά γίνεται ἐπαίτης τό Στέ πρός τό Ὑπουργεῖο; Εἶναι δυνατόν νά βγαίνει ἀπόφαση πού κρινει ὅτι τά ἐμβόλια εἶναι ὑποχρεωτικά στούς ὑγειονομικούς, χωρίς νά γνωρίζει γιά τίς παρενέργειες;" ἀναρωτήθηκε.

"Εἶναι πραγματικά ἐξοργιστικό. Πρόκειται γιά μιά φοβερή ἐκτροπή, θά πρέπει νά διερευνηθεῖ γιά ποιό λόγο οἱ ὑπάλληλοι δέν ὑπάκουσαν. Ἀπό τεμπελιά ἤ δέχθηκαν ἐντολές ἀπό πάνω; Ὑπάρχουν πολιτικές εὐθύνες", ἀνέφερε.

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ:

Σημειώνεται δέ ὅτι, παρά τήν ἀποστολή τῶν ἀπό 7-9-2021, 16-9-2021 καί 30-9-2021 ὑπομνηστικῶν ἐγγράφων πρός τήν ἁρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Ὑγείας τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας, μέ τά ὁποῖα τῆς ζητήθηκε νά γνωρίσει ἐγγράφως στό Δικαστήριο, μεταξύ ἄλλων, ποιές εἶναι οἱ τυχόν παρενέργειες ἀπό τα ὡς ἄνω ἐμβόλια καί σέ τί ποσοστό ἀνέρχονται αὐτές ἐπί τοῦ συνόλου τῶν ἐμβολιασμῶν, τόσο στή Χώρα μας, ὅσο καί σέ εὐρωπαϊκό / διεθνές ἐπίπεδο, δέν προκύπτει ὅτι ὑπῆρξε ἀπάντηση στά ἐρωτήματα αὐτά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΚΑΝΤΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ.